Copy
10 ежедневни библейски изучавания от Скрипчър Юниън
Ден 7: Да практикуваме щедрост, изпълнена с надежда
Римляни 12:9-13
Прочети
В наши дни има много необходими дейности, които трябва да извършваме - дезинфекция, почистване, изолиране, анулиране, проучване и т.н. Като Божии хора, тези думи от Посланието към Римляните, ни напомнят за фокуса на нашата дейност. Докато правим всичко възможно, за да се грижим за собственото си здраве, очите ни не трябва да се изместват от нуждите на нашите братя и сестри около нас в постоянство, принос, служене, веселие, отдаване на молитва и практикуване на гостоприемство.
Това е абсолютното и основно изискване на любовта.
Това означава да се почитаме един друг.
Това е щедрост, която се ражда от Духа, мотивирана от дълбока загриженост за другите и поддържана от надеждата.
Любовта е свързана повече с това, което правим, отколкото с това как се чувстваме.
Прочетете отново стиховете и забележете простото практическо съсредоточаване. Сега, „Иди и ти прави така“ (Исус в Лука 10:37)
Със семейството ти
На лист хартия нарисувайте дома си и след това домовете на някои от вашите съседи. Напишете техните имена, ако ги познавате. На други, по-малки парчета хартия, нарисувайте някои от домовете на свои близки и на приятели, които в момента са далеч от вас - баби и дядовци, приятели от училище, църковни семейства.
Поговорете си за това кой може да има най-големи нужди в момента.
Помислете за едно нещо, което всеки член на вашето семейство би могъл да направи за един или повече от вашите съседи и близки, което отразява щедрост, изпълнена с надежда?

Молитва
Господи, нека моите нужди и моят егоизъм не ми попречат да видя и да послужа на тези около мен, които са в нужда. Амин!
Контакти:

Михаила Петрова - 0894480701
scriptureunion@abv.bg
Facebook
Instagram
Website
Copyright © 2020 Scripture Union Bulgaria, All rights reserved.