Copy
10 ежедневни библейски изучавания от Скрипчър Юниън
Ден 5: Поучавай душата си!
Плачът на Еремия 3:21-26
Прочети
Ситуацията не можеше да бъде по-лоша. Йерусалим беше в руини и хората на Йеремия бяха в плен. Болката и бедността бяха навсякъде. Много причини да скърбиш и да се оплакваш! И все пак Йеремия нарочно спира потока си от мисли и ги насочва в друга посока. „И все пак това СИ НАУМЯВАМ, ПОРАДИ КОЕТО имам надежда“ (21) и той насочва неспокойния си ум към неизменния характер на Бог. „ДУШАТА МИ КАЗВА: Господ е моят дял“ (24).
Можем да се поучим от Йеремия! Днес насред всички трудни неща, пред които сме изправени, можем да изберем да се съсредоточим върху това, което вече знаем за нашия Отец: че Той много ни обича, сърцето Му е обърнато към нас и никога няма да ни изостави (22-23). Може да не сме в състояние да променим обстоятелствата около нас, но можем да ги видим в различна светлина, ако ги пресеем чрез истината на тези стихове. Понякога трябва да проповядваме на собствените си души, както направи Йеремия!
Със семейството ти
Тези стихове ни напомнят, че всеки ден започва с нова сутрин. Бог не променя своята любяща милост, състрадание и вярност, те винаги са там. Това ни дава НАДЕЖДА, независимо от случващото се около нас.
Поотделно или заедно напишете буквите от думата НАДЕЖДА от едната страна на лист хартия. Напишете няколко молитвени изречения, които започват с буквите на думата НАДЕЖДА. Молете се заедно!

Предизвикателство: Можете ли да напишете едно изречение, което да отразява размислите ви от днешния пасаж, в което думите да започват с буквите на думата НАДЕЖДА?


Молитва
Отче, когато сме обезкуражени, помогни ни да се съсредоточим върху това кой си Ти, върху новите милости, които имаш за нас и върху Твоята нестихваща милост! Амин!
Контакти:

Михаила Петрова - 0894480701
scriptureunion@abv.bg
Facebook
Instagram
Website
Copyright © 2020 Scripture Union Bulgaria, All rights reserved.