Copy
10 ежедневни библейски изучавания от Скрипчър Юниън
Ден 3: Обърни се за изцеление
2 Летописи 7:11-16
Прочети
Цар Соломон и Израел току-що са преживели върхов момент. Когато прахът започне да се утаява, забележете как Бог започва този разговор със Соломон. Той му дава рецепта за време на бедствие. Като водач на своя народ Соломон има задачата да покани своите хора, когато възникне нужда, да влязат в изцеление - глаголите тук са във възходяща прогресия - смирете се, молете се, търсете, обръщайте, чуйте, прощавайте, лекувате - има комбинация на зависимост от Бог и следствията от това да бъде зависимостта приложена в действие. И както в молитвата на Моисей вчера, "Върни се, Господи, докога?" ето и обещание, че Бог ще го направи.

Подобно на Соломон, мантията е върху нас - да каним и водим хората в този акт на пълна зависимост от Бога. Защото, ако се обърнем, Той ще ни изцели.


Със семейството ти
В прочита на Библията днес Бог ни напомня какво трябва да правим, когато сме изправени пред предизвикателни времена (стих 14).
Докато се смиряваме:
Нашата роля: да се молим, да търсим и да се обръщаме
Божието обещание: да чува, прощава и лекува
Можете ли да измислите няколко прости движения с ръце или тяло, които  да съпътстват всяка една от тези думи на действие? Разделете членовете на семейството си на две групи и ги демонстрирайте един на друг. След това се разменете. Прочетете заедно голямото обещание, което Бог ни дава в стих 15 като помолите децата да показват движенията - „Очите ми ще бъдат отворени и ушите ми внимателни“. Използвайте два листа хартия. Намерете в дома си някои материали, които децата биха могли да използват, за да направят голямо „око“ на единия лист и голямо „ухо“ на другия (напр. пластелин, листа, връв, копчета и т.н). Докато децата ги изработват, поговорете за това, което смятате, че Бог чува и вижда днес в общността и в света. Някои неща ще бъдат положителни. Някои ще бъдат тъжни. Сложете творенията на децата си на стената и нека те ви напомнят за грижовното присъствие на Бог.
Господи, смиряваме се и Те призоваваме. Чуй ни! Излекувай ни, молим се... Амин.
Контакти:

Михаила Петрова - 0894480701
scriptureunion@abv.bg
Facebook
Instagram
Website
Copyright © 2020 Scripture Union Bulgaria, All rights reserved.