Copy
10 ежедневни библейски изучавания от Скрипчър Юниън
Ден 9: Невидим, но реален
2 Коринтяни 4:16-18
Прочети
Тези дни научаваме много за факта, че само защото не можем да видим нещо, това не означава, че го няма. Вземете например вируса! Tой е невидим, но въпреки това е жив и навсякъде около нас. Но днес Павел иска да насочи вниманието ни към друга невидима реалност, която е много по-голяма от всичко останало, видимо или невидимо - и това е вечното Божие царство, от което ние сме част.
Толкова е лесно да мислим за нещата около нас и да ги желаем, нещата, които можем да видим. Дали ще са признаци на „добрия живот“,който искаме да живеем: най-новите джаджи, красиви мебели за дома ни, модерни дрехи, бързи коли… каквото поискате. Може и обратното: болестта, болката и страданието, които са навсякъде около нас. Но всичко това е временно и няма да продължи - нито доброто, нито лошото. Божието Слово ни напомня, че само Неговото Царство ще стои вечно. Какво успокоение е да знаем, че животът значи и винаги ще значи нещо повече от това, което е видимо за очите ни!
Със семейството ти
Напишете думите „СЕГА“ и „НЕ ОЩЕ“ с големи букви на отделни листа хартия. Начертайте усмихнато лице и тъжно лице на отделни по-малки листа. Поставете СЕГА на пода с двете лица под него - започвайки две колони. Съберете някои неща от дома си, които ви харесват сега и ги сложете под щастливото лице. Добавете някои неща под тъжното лице, които причиняват тъга във вашия свят, напр. лекарство, което трябва да пиете заради някоя болест и др. Освен това напишете думи или нарисувайте изображения на хартия, за да ги добавите към всеки списък. Днешният текст ни казва, че докато се съсредоточаваме върху тези неща, Бог подготвя нещо много, много по-добро за нас. Пищно тържество! Начертайте няколко изображения, които да добавите под колоната „НЕ ОЩЕ“.

Заедно благодарете на Бога за нещата, които сложихте при усмихнатото лице и се молете за нещата под тъжното лице. Ако желаете, бихте могли да създадете свой собствен семеен празник за онова, което предстои.
Господи, въпреки че не можем да Те видим, днес избираме да Ти се доверим. Амин!
Контакти:

Михаила Петрова - 0894480701
scriptureunion@abv.bg
Facebook
Instagram
Website
Copyright © 2020 Scripture Union Bulgaria, All rights reserved.