Copy
10 ежедневни библейски изучавания от Скрипчър Юниън
Ден 8: Не се тревожи
Филипяни 4:4-9
Прочети
Страхът има силата да ни парализира и да ни изпрати да се крием зад ъгъла на тъмно. Павел ни напомня, че най-доброто оръжие срещу страха е молитвата, тъй като молитвата ни води към Бога. Ние служим на Бог, Който е всезнаещ и милостив, Който никога няма да затвори очи за ежедневните ни предизвикателства. Той е Бог, Който разбира най-големия ни страх и изпрати Своя божествен Святи Дух да ни утешава. Какви страхове изпитваш, когато се взираш в следващите няколко дни? Когато се молим, Бог преобразява страховете ни и разширява представата ни за Него. Нека всички ние се опитаме да намерим утеха и спокойствие в думите на Исус: „Затова не се тревожете за утре, защото утре ще се тревожи за себе си. Всеки ден има достатъчно собствени грижи.“ (Матей 6:34) Малко преди това Исус задава въпрос за размисъл: „Кой от вас може с грижа да добави един лакът към ръста си?“ (ст. 27). Когато ти и аз решим да не се тревожим, ние показваме вярата си в Бог Всемогъщ!
Със семейството ти
Нека всеки член на вашето семейство да си намисли детско стихче, думи от песен, наизустен стих и т.н. След това кажете „СТАРТ“ и нека всеки да каже думите си на висок глас. Когато приключихте, успяхте ли да разберете какво говори всеки? Често, когато много хора говорят за нещо притеснително, е трудно да разберем какво наистина се случва и това създава известен страх вътре в нас.
Нека всички да вземат нещо, което могат да използват, за да вдигнат шум, напр. тенджери и лъжици, барабани или други музикални инструменти и т.н. Задайте таймер за 30 секунди и вдигнете шум. След това спрете и се насладете на тишината за 30 секунди.
Днешният пасаж ни напомня, че в предизвикателни времена Бог присъства и ни дава Своя мир.
Говорете за това как бихте могли да изпитате Божия мир в семейството си тази седмица.


Благословия
Помолете се един за друг с тази благословия:
„Нека Бог на мира (стих 9) да ти даде Своя мир (стих 7) днес.“
Господи, в тези времена на страх, помогни ни да останем вкоренени в Твоята любов. Амин!
Контакти:

Михаила Петрова - 0894480701
scriptureunion@abv.bg
Facebook
Instagram
Website
Copyright © 2020 Scripture Union Bulgaria, All rights reserved.