Copy
Danske Professionshøjskoler - Nyhedsbrev juni 2016
Kan du ikke læse mailen, klik her

Professionshøjskolerne kan med udbud i ca. 40 byer over hele landet dække behov for kvalificeret arbejdskraft i såvel hovedstaden, andre større byer som byer i øvrige egne af Danmark, viser analyse.
Foto fra VIA i Aarhus

 

Professionshøjskoler fastholder arbejdskraft regionalt

Danske Professionshøjskoler har i en ny analyse undersøgt, hvor dimittenderne fra professionshøjskolerne boede 2 år før og 1 år efter deres uddannelse. Analysen bekræfter, at professionshøjskolerne bidrager til at tiltrække og fastholde unge mennesker i uddannelse og efterfølgende i job også uden for de store byer og i alle regioner i Danmark.

Analysens hovedkonklusion er, at professionshøjskoler fastholder arbejdskraft regionalt, forsyningen af kvalificeret arbejdskraft til den offentlige sektor sker i hele landet, de mindste udbudssteder tiltrækker og fastholder unge, udbudssteder med langt til de største byer tiltrækker og fastholder unge.

Læs nyhed

Læs debatindlæg med Danske Regioner om regionale uddannelser skaber vækst i hele Danmark som er bragt i JP 14.06.2016

Elever i 3. B på Katrinedals Skole i Vanløse er er del af et projekt om tidlig matematikindsats (TMTM) som beskrives i PROFVIDEN.


PROFVIDEN: Ny viden der udvikler uddannelser

Ny udgave af magasinet PROFVIDEN – professionshøjskolernes videnregnskab om forskning og udvikling –  har fokus på, hvordan ny viden bidrager til at udvikle sektorens uddannelser.

De konkrete eksempler i den aktuelle udgave af PROFVIDEN – professionshøjskolernes videnregnskab om forskning og udvikling 2015 har fokus på, hvordan forskning og udvikling bidrager til at udvikle og løfte praksis ved at den ny viden bliver en del af undervisningen. PROFVIDEN er produceret i foråret 2016 og udkommer i dag, 15. juni 2016.

Læs nyhed og se magasinet PROFVIDEN

Det er afgørende med en alsidig gruppe af motiverede ansøgere med faglighed, engagement og studiekompetencer til professionshøjskolesektorens uddannelser.
 

Kommentar til gymnasiereformen

Danske Professionshøjskoler er optaget af, at uddannelserne til samfundets professioner i den offentlige og private sektor har en alsidig gruppe af motiverede ansøgere med en stærk faglighed, stærke studiekompetencer og engagement. Læs vores kommentar til STX og HF.

Læs nyhed

739 studerende, så mange fra en professionsbachelor eller erhvervsakademiuddannelse ville i 2014 være blevet berørt af uddannelsesloftet.
 

Nej til barrierer i uddannelsessystemet

Med en ny aftale lægger Regeringen samt forligspartierne DF og Socialdemokraterne op til, at et uddannelsesloft skal finansiere en ufinansieret del af dagpengeaftalen ’Et tryggere dagpengesystem’. 

Danske Professionshøjskoler mener, at der er behov for investere i videregående uddannelse fremfor besparelser, og at det er afgørende, at professionsuddannede har mulighed for at skifte spor og dygtiggøre sig igennem hele deres arbejdsliv.
 
Læs vores kommentarer til uddannelsesloftet

Faktaark om konsekvenser af uddannelsesloft (PDF)
Læreruddannelsen relaterer sig nu mere til de udfordringer, der er i folkeskolen, viser ny evaluering fra Teknologisk Institut.
 

Læreruddannelse tættere på folkeskolen

Professionshøjskolerne har ændret læreruddannelsen, så den relaterer sig mere til de udfordringer, der er i folkeskolen. De nyuddannede lærere bliver i højere grad klædt på til at håndtere de udfordringer, de vil møde i klasseværelset. Blandt andet er der kommet flere praksisrelaterede aktiviteter ind i undervisningen, så de studerende også uden for praktikken arbejder med at løse problemer, som ligner dem, lærere møder i hverdagen.

Det viser en ny ’Evaluering af kompetencemålsstyring af læreruddannelsen’, som er udarbejdet af Teknologisk Institut for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Samtidig viser evalueringen, at der på visse områder også er plads til forbedring. For eksempel kan professionshøjskolerne blive bedre til at lave eksaminer, der er mere i samklang med skoledagens udfordringer og konflikter.
 
Læs pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs evalueringen af kompetencemålsstyring af læreruddannelsen (pdf)

Strandbar igen i år til folkemøde på Bornholm

Professionshøjskolerne deltager også i år med et samlet, fælles program til folkemødet på Bornholm den 16. – 20. juni. Konceptet med en strandbar som ramme for aktuelle debatter, aktiviteter, underholdning og møder videreføres fra sidste år. I år har strandbaren fået sin egen hjemmeside.

Følg med på www.professionsdebat.dk
Høringssvar og udpegninger
 
Danske Professionshøjskoler udarbejder og koordinerer sektorens fælles høringssvar og udpegninger til ministerier, myndigheder, institutioner med videre. De fælles høringssvar og udpegninger udarbejdes på baggrund af input fra professionshøjskolerne og Medie- og Journalisthøjskolen.
 

Se de seneste fælles høringssvar her:
 
07-06-2016
   
06-06-2016
   
03-06-2016
   
26-05-2016Se de seneste fælles udpegninger her
 

Se flere Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler  

Se alle høringssvar på høringsportalen.dk 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
FAKTA OM DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER   

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemsinstitutionerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Danske Professionshøjskolers medlemmer uddanner til både den private og offentlige sektor i alle dele af landet. Professionshøjskolerne står for godt en tredjedel af optaget og af dimittenderne på det videregående uddannelsesområde. Medlemmerne har de tre største videregående uddannelser i Danmark og uddanner til de meget store professioner og erhverv, som udgør et fundament for nuværende og kommende borgeres velfærd, innovationsevne og vækstkapacitet.


Nyhedsbrevet er udarbejdet af:
Kommunikationschef David Erichsen de@uc-dk.dk,  tlf. 31 40 99 85

Kommunikationsmedarbejder Christian Noer Snorgaard cns@uc-dk.dk, tlf. 21 26 86 35

Afmeld nyhedsbrev
          Danske Professionshøjskoler                 Ny Vestergade 17, st.tv.                   1471 København K
          Telefon: 3338 2200                                 E-mail: uc-dk@uc-dk.dk                    Hjemmeside: www.uc-dk.dk