Copy
Danske Professionshøjskoler - Nyhedsbrev december 2016
Kan du ikke læse mailen, klik her

 
Finanslov: Nedskæringer frem for investeringer

Med den netop vedtagne finanslov for 2017 lægger det nu fast, at de videregående uddannelser og dermed også professionshøjskolerne skal finde yderligere besparelser.

Konkret forlænges den årlige besparelse på 2 pct. på det videregående uddannelsesområde med endnu et år frem til 2020. På professionshøjskolerne betyder det samlet 1,2 mia. kr. færre over årene 2016 til 2020 til at uddanne dygtige dimittender til samfundsbærende job, og dermed at en lang række uddannelser får dårligere vilkår, som vil gå ud over fx kontakten mellem underviser og studerende.

Regeringens finanslov for 2017 understreger med andre ord, at videregående uddannelser politisk opfattes som et område der igen og igen kan skæres i frem for et, det er værd at investere i. Tankevækkende for et område, den nye minister ellers betegner som fremtidsministeriet.

Læs nyhed


Uddannelsesudvalg og bestyrelser til workshop

Den 5. december afholdte FTF og Danske Professionshøjskoler en fælles workshop med fokus på videndeling af best practice fra uddannelsesudvalg på professionshøjskolerne. Baggrund for workshoppen er en undersøgelse fra FTF om udvalgenes arbejde som konkluderer, at mange uddannelsesudvalg er velfungerende, men at det varierer på tværs af sektor, institutioner og uddannelser.

Professionshøjskolernes uddannelsesudvalg har en vigtig opgave med at rådgive bestyrelse og ledelse om uddannelsernes kvalitet og relevans og om den regionale uddannelsesdækning.
Danske Professionshøjskoler søger ny direktør

Danske Professionshøjskoler, som er interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København, søger en ny direktør til at stå i spidsen for Danske Professionshøjskolers sekretariat. Du bliver desuden sparringspartner for foreningens formandskab og rektorkollegium – og i en række situationer vil du være foreningens ansigt udadtil.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. januar 2017 med forventet tiltrædelse 1. marts.

 
Se stillingsopslag, job og personprofil mv. 
Vi ønsker alle læsere god jul og godt nytår.


 
Høringssvar og udpegninger
 
Danske Professionshøjskoler udarbejder og koordinerer sektorens fælles høringssvar og udpegninger til ministerier, myndigheder, institutioner med videre. De fælles høringssvar og udpegninger udarbejdes på baggrund af input fra professionshøjskolerne og Medie- og Journalisthøjskolen.
 

Se de seneste fælles høringssvar her:
 Se de seneste fælles udpegninger her
 


Se flere Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

Se alle høringssvar på høringsportalen.dk 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
FAKTA OM DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER   

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemsinstitutionerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Danske Professionshøjskolers medlemmer uddanner til både den private og offentlige sektor i alle dele af landet. Professionshøjskolerne står for godt en tredjedel af optaget og af dimittenderne på det videregående uddannelsesområde. Medlemmerne har de tre største videregående uddannelser i Danmark og uddanner til de meget store professioner og erhverv, som udgør et fundament for nuværende og kommende borgeres velfærd, innovationsevne og vækstkapacitet.


Nyhedsbrevet er udarbejdet af:
Kommunikationschef David Erichsen de@uc-dk.dk,  tlf. 31 40 99 85

Kommunikationsmedarbejder Christian Noer Snorgaard cns@uc-dk.dk, tlf. 21 26 86 35

Afmeld nyhedsbrev
          Danske Professionshøjskoler                 Ny Vestergade 17, st.tv.                   1471 København K
          Telefon: 3338 2200                                 E-mail: uc-dk@uc-dk.dk                    Hjemmeside: www.uc-dk.dk