Copy
          Hamlin Fistula Nederland

Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland

December 2016
Het jaar 2016 loopt al weer bijna ten einde. Een jaar waarop we als bestuur van de stichting HFN vol trots en dankbaarheid terug kunnen kijken. We hebben veel activiteiten ontplooid om meer bekendheid te geven aan Hamlin Fistula Ethiopië en aan de fistelproblematiek in het bijzonder. Dat leidde soms tot overweldigende positieve reacties, bijdragen en donaties.  Daarvoor willen we u hartelijk danken. We wensen u en uw naasten gezellige en liefdevolle Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017.
EXPOSITIE De Laatste Streek van een Vrije Kwast
Op zaterdag 8 en 9 oktober vond de expositie De Laatste Streek van een Vrije Kwast in de St. Josefkerk in Leusden plaats. Belangstellenden konden tijdens de tentoonstelling de prachtige schilderijen van de twee jaar geleden overleden bekende Leusdense kunstschilder Antoine van den Wildenberg bewonderen en kopen. Lees verder....
BLOTE VOETEN FESTIVAL
Op zaterdag 12 november vond het Blote Voeten Festival plaats in de Veluwehal in Barneveld. Het werd een fantastische dag. De sfeer was warm, gezellig, ontspannen en saamhorig. Volgens ons, maar ook volgens de deelnemers en de docenten zeker voor herhaling vatbaar. De opbrengst van het eerste Blote Voeten Festival was € 841,--. Lees verder...
HAMLIN VERLOSKUNDIGEN REDDEN LEVENS
Ieder jaar overlijden er wereldwijd meer dan 350.000 vrouwen als gevolg van complicaties tijdens zwangerschap en bevalling.
 
Volgens de International Confederation of Midwives had 90% van deze sterfgevallen voorkomen kunnen worden als er een verloskundige bij de geboorte van de baby aanwezig was geweest. Lees verder...
DIPLOMA UITREIKING VOOR 24 VERLOSKUNDIGEN
Op zaterdag 8 oktober studeerde er een groep van 24 verloskundigen af aan het Hamlin College of Midwives.  Gelukkig kon Barbara Kwast er dit jaar bij zijn. Barbara heeft jarenlang leerlingen van het Hamlin College of Midwives in de praktijk bijgestaan en getraind tijdens gecompliceerde bevallingen. Lees verder....
SPONSORACTIE
Het project voor een ambulance voor Metu en ondersteuningspakketten voor net startende verloskundigen hebben we in 2016 ook voorgelegd aan een aantal fondsen en stichtingen met het verzoek om een bijdrage te leveren. We zijn trots en dankbaar te kunnen melden dat we de benodigde € 46.160 inmiddels hebben kunnen overmaken naar Wilde Ganzen. Lees verder...
HOE BEREIK JE DE ONBEREIKBAREN?
Veel vrouwen en meisjes raken door een fistel in een volledig isolement. Ze worden verlaten door hun man en verstoten uit de gemeenschap omdat ze stinken. De meesten van hen verstoppen zich uit schaamte. Dat maakt het lastig om deze vrouwen te kunnen vinden om hen zorg en herstel te bieden. Lees verder...
VAN WANHOOP NAAR WAARDIGHEID
Wat een fistelpatiënte meemaakt, is eigenlijk onbeschrijflijk. Probeer je maar eens voor te stellen wat het betekent als je baby dood wordt geboren, je man je verlaat en je moet leven in afzondering, in de wetenschap dat je niets meer betekent voor en in jouw omgeving.
 
In het fistelziekenhuis in Addis Abbeba herstellen de patiëntes niet alleen lichamelijk van een fistel. Ze worden er met liefde omringd, Lees verder....
MET UW STEUN KUNNEN FISTELS VERLEDEN TIJD WORDEN
Wij danken allen die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan ons doel om fistels in Ethiopië te behandelen en te voorkomen. Uw hulp maakt het verschil voor de vrouwen met een fistel in Ethiopië. Door uw bijdrage kunnen zij een fisteloperatie ondergaan in een Hamlin fistelziekenhuis en hun leven weer oppakken en vorm geven. Verder ondersteunt u (de opleiding van) de Hamlin verloskundigen zodat vrouwen in Ethiopië veilig kunnen bevallen en fistels voorkomen kunnen worden.
Wilt u ons ook in 2017 met dit levensreddende werk blijven helpen?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Op de hoogte blijven van alle actualiteiten? Like dan onze Facebookpagina!
Copyright © 2016 Hamlin Fistula Hospital Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp