Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.

Praktijkscan 3.0


De brancheorganisatie KNMT stelt nu ook kwaliteit voorop blijkt uit de publicatie 'Uw praktijk op orde'. Er worden steeds meer eisen aan u gesteld als tandheelkundig professional en het is aan u om hieraan te voldoen. 

Zoals ook in de publicatie beschreven staat is het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem, één van de tools om uw praktijk op orde te krijgen. U kunt gaan voor de kroon op uw werk, de certificering. U voldoet dan aan alle eisen, wetten en regels en profiteert ook van de andere voordelen ervan. Deze kunt u vinden op Invert Innovatie Management. Het is een flinke klus om zo'n systeem op te zetten, maar u kunt het project in 'behapbare brokken' opdelen. Een eerste goede stap is het verrichten van een praktijkscan. Invert heeft de scan weer uitgebreid om zoveel mogelijk punten te belichten die een beeld geven van de huidige stand van zaken. M
eer informatie vindt u hierDe scan kost normaal € 445 (ex. BTW) , maar tot 21 september krijgt u  
€ 50 zomerkorting. 
 
Klik hier voor de aanvraag van de praktijkscan

Aandacht


Terwijl u bezig bent met de behandeling van een patiënt, dwalen uw gedachte af naar de volgende patiënt die al in de wachtkamer zit. U loopt al wat uit en daardoor vergeet u aandacht te besteden aan uw patiënt. 

Het is een fout die vaak gemaakt wordt en dit is jammer, want uit onderzoek blijkt dat juist de communicatie en manier van benaderen het verschil maken. 


Hierbij zeven tips voor de juiste omgang met uw patiënt:
1. Gastvrijheid

Behandel de patiënt als een gast en ben u bewust van houding en uitstraling. Het geven van een hand bij binnenkomst met oogcontact bepaalt direct de sfeer en zorgt ervoor dat de patiënt zich welkom voelt en zich ontspant. Dit draagt weer bij aan een succesvolle behandeling.
2. Informatie
Het is heel belangrijk om bij het geven van informatie te checken of de patiënt u begrepen heeft. Weet uw patiënt bijvoorbeeld nu echt wat het behandelplan inhoudt? Geef bij grote en ingrijpende behandelingen ook schriftelijke informatie en geef de patiënt de tijd die hij nodig heeft om een keuze te maken.   
4. Luisteren
Terwijl u de patiënt hoort praten, bent u misschien al uw antwoord aan het formuleren.Tussen horen en luisteren zit een groot verschil. Vraag naar de mening van de patiënt en u komt er achter wat de patiënt wil. 
5. Interesse
Toon interesse in de patiënt en leer hem kennen door het stellen van persoonlijke vragen. Een goede band wekt vertrouwen en 
de patiënt neemt meer van u aan en gelooft in uw deskundigheid. 
6. Reminder
Stuur de patiënt een paar dagen voor de afspraak een reminder. Dit heeft ook positief effect op het aantal no-shows. 
7. Telefoontje
Bel de patiënt eens op na bv. een extractie. Hoe gaat het nu en is hij tevreden over de behandeling? Hierdoor wordt de patiënt echt positief verrast en hiermee toont u aan dat u een eerste klas ZORGverlener bent!


Deze tips zijn de basisbeginselen van het geven van aandacht aan uw patiënt, u kunt nog veel verder gaan om echt een 'wow-effect' te genereren. Hij zal ambassadeur voor u worden en daar zult u zeker van profiteren. U zult het merken, de investering betaalt zich uit in de patiëntentevredenheid
 

Verbeterpunt: Check bij anesthesie


Om te leren van ervaringen van andere praktijken, wordt iedere maand in het 'Verbeterpunt' een situatie uit een praktijk belicht. Wat ging er niet helemaal volgens plan, de wetten of regels of is het een zeer bijzonder geval waarvoor nog geen regels zijn en wat leren we hiervan en hoe gaan we hier de volgende keer mee om? 
 
Situatieschets
De tandarts gaat een extractie verrichten. Na uitleg van de behandeling, krijgt de patiënt een verdoving. Na enkele minuten valt de patiënt flauw. Nadat hij weer bijgekomen is, wordt hem gevraagd of hij weet wat de oorzaak zou kunnen zijn. Nadat hij goed heeft nagedacht kon hij zich herinneren dat hij eerder is flauwgevallen na een verdoving, zo'n 10 jaar geleden. Na bestudering van het dossier blijkt dat de collega-tandarts al had geconcludeerd dat de patiënt allergisch is voor anesthetica met adrenaline. 
Maatregel
Dit voorval wordt in de volgende praktijkvergadering besproken en bij verdoving worden de volgende maatregelen genomen:
1. De patiënt wordt gevraagd naar een up-date van de gezondheid en expliciet naar ervaringen met eerdere verdovingen.
2. Het dossier wordt nauwkeurig nagelezen.
3. De patiënt krijgt de gelegenheid om de bijsluiter van het anestheticum te lezen, er wordt gewezen op mogelijke bijwerkingen en gevraagd naar allergieën.
4. Indien sprake blijkt van een allergie voor adrenaline, wordt i.p.v. Septanest het middel Citanest gebruikt en dit wordt extra opvallend in het dossier vermeld. 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2015 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp