Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse E-zine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.
Invert info
Praktijkscan 2016

Hebt u alle veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving in 2016 al op uw netvlies? Bent u ervan overtuigd dat u dit allemaal al op de juiste manier geïmplementeerd hebt in uw praktijkvoering? Dan hebt u het goed voor elkaar, ga zo door! Zijn deze vragen pijnlijk en gaat u twijfelen? Dan biedt Invert DE oplossing in de vorm van een praktijkscan.

Deze scan verloopt als volgt:

1. Inventarisatie
In een praktijkbezoek van 2 uur wordt met de praktijkhouder of -manager de praktijkvoering gelegd naast de voor u belangrijkste wet- en regelgeving en eisen van de inspectie. Tevens passeren ook enkele HKZ-normen de revue. 
2. Bespreking 
Van de inventarisatie wordt een rapport gemaakt dat met u tijdens een vervolgbezoek van een 1 uur wordt besproken. Zo wordt duidelijk welke acties u moet nemen om aan alle wetten en regels te voldoen. Het wordt ook duidelijk hoe u aan enkele HKZ-normen voldoet en wat het u oplevert.
3. Afgeven documentatie
Tijdens het vervolgbezoek ontvangt u de volgende documentatie:
  • Rapportage van het interview met advies 
  • Overzicht van wet- en regelgeving in de mondzorg 2016
  • Checklist inspectie 2016
Prijs
De scan kost 445 (ex. BTW) en indien u de scan laat uitvoeren vóór 21 maart, ontvangt u 50 winterkorting. 
 
Klik hier voor de aanvraag adviesprogramma Praktijkscan 2016
Praktijknieuws

SWOT- analyse


Bij het maken van plannen voor uw praktijkmanagement, kunt u op diverse manieren te werk gaan. Eén van de hulpmiddelen om te inventariseren wat uw doelstellingen voor dit jaar zijn, is het maken van de 'SWOT-analyse'. In een zogenaamde 'confrontatiematrix' kunt u de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen visualiseren.

Bij de sterktes en zwaktes kunt u denken aan de sterke en zwakke kanten van uw tandartspraktijk (interne omgevingsfactoren). Een voorbeeld van een sterk punt is de vele tandheelkundige specialismen die er in een praktijk aanwezig zijn en zo een breed zorgpalet aan kunnen bieden van specialismen die elkaar prima aanvullen. Bij een zwak punt kunt u denken aan een verouderd praktijkgebouw.

Bij het in kaart brengen van kansen en bedreigingen gaat u na welke externe factoren positieve dan wel negatieve invloed (gaan) uitoefenen op het functioneren van de praktijk. Bij een kans kunt u denken aan de groeiende behoefte aan cosmetische behandelingen. Een bedreiging kan zijn de verlaging van de tarieven.

Zet het maken van een SWOT-analyse eens op de agenda van de praktijkvergadering. Zo creëert u betrokkenheid van de medewerkers en dit geeft weer een zetje om eens goed na te denken over uw strategie en het jaarplan van 2016. Vanzelfsprekend kan Invert u daarmee helpen!
Binnenkort volgt een uitgebreider artikel over de SWOT-analyse in de Dental INFO.

Doelen


Voortbordurend op het bovenstaande onderwerp, kunt u na de SWOT-analyse uw doelen formuleren. 

Hierbij 7 tips bij het maken van deze doelen:
1.  Wees realistisch 
Leg de lat niet te hoog. Als het eigenlijk onmogelijk is om de ambitie te verwezenlijken werkt dat demotiverend.

2.  Creëer een stip aan de horizon
Definieer het droomdoel als stip aan de horizon en visualiseer dat.
3.  Maak het doel kwantificeerbaar
Knip het hoofddoel op in kleinere subdoelen. 
4.  Verschuif ambities 

Indien het doel niet bereikt wordt of bereikt gaat worden, verschuif deze dan naar de toekomst. Gun uzelf meer tijd om het doel alsnog te behalen.
5.  Maak een goede basis 

Zorg dat de manier van werken goed is en mee kan groeien om zo de doelstellingen te behalen. Zo kan het werken met een praktijkwerkboek met protocollen en richtlijnen een goed uitgangspunt vormen. De manier van werken is voor alle medewerkers duidelijk. 
6.  Deel het doel

Maak duidelijk aan alle medewerkers wat de praktijkdoelen zijn en houd hen op de hoogte van de stand van zaken. 
7. Vier het succes

Deel het succes met de medewerkers en vier het. Taart bij de koffie kan al een simpele manier zijn om medewerkers te bedanken voor hun inzet en het succes te vieren.
Agenda
Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg 2016 
Invert Innovatie Management is sponsor van de Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg van dit jaar en is aanwezig met promotiemateriaal en neemt deel aan de speeddates. 

Datum: 28 mei 2016
Aanvang: 9:00 uur

Lokatie: Centraal in Nederland

Lees hier verder....
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2016 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp