Copy
Nieuwsbrief Rondomwonen
Bekijk deze mail in uw browser

Update Corona maatregelen

Ons kantoor is per 10 mei 2021 weer geopend voor bezoek van 08.00 – 12.00 uur.
U kunt ons ook telefonisch bereiken van 08.00 tot 16.30 uur op (015) 362 0520 (op vrijdag tot 12.00 uur). Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons Klantportaal (Mijn Rondom Wonen).

Digitale bewonersavond
 

Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Rondom Wonen gaat graag met haar huurders in gesprek. Door corona doen wij dit deze keer digitaal. Tijdens deze avond willen we graag met u in gesprek over verschillende thema’s. Deze bijeenkomst is op woensdag 26 mei 2021. Als uw e-mailadres bekend is bij Rondom Wonen, dan heeft u van ons ook een korte vragenlijst ontvangen ter voorbereiding van de bewonersavond. Heeft u geen vragenlijst ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@rondomwonen.nl. Wij gaan de vragenlijst dan naar u opsturen.

Koersplan Rondom Wonen
Het komend jaar stellen wij een nieuw koersplan vast. De rode draad in het koersplan is “meer mensen passend huisvesten”. In 2030 wil Rondom Wonen 3.000 passende sociale huurwoningen verhuren in Pijnacker-Nootdorp, waarbij de dienstverlening hoog wordt gewaardeerd en de betaalbaarheid en leefbaarheid worden geborgd.
Drie belangrijke onderwerpen hieruit willen we met u bespreken. Dit zijn: klantgericht in contact met huurders, het bouwen van 750 nieuwe woningen voor één en tweepersoonshuishoudens en het verhuren van gewoon goede woningen. 
Wij willen graag uw mening horen over deze thema’s.
Deze digitale bewonersavond vindt plaats op:
Woensdag 26 mei 2021
Tijd : 19:30 – 20:30 uur

Locatie : Vindt digitaal plaats. Als u zich aanmeldt, ontvangt u van ons een link.  


Wat heeft u nodig?
Om mee te doen aan de digitale bewonersbijeenkomst heeft u internet nodig. U kunt zich aanmelden via de link die u in uw e-mail heeft gekregen of u kunt uw e-mailadres doorgeven via info@rondomwonen.nl met de mededeling dat u mee wilt doen aan de bewonersavond op 26 mei en u ontvangt van ons een uitnodigingslink.
 
Pilot project De Visserlaan

In het najaar van 2019 is gestart met de voorbereidingen voor het verbeteren van 18 flatwoningen aan de Visserlaan. Doelstelling is comfortverbetering en waar mogelijk extra maatregelen voor energiebesparing. Er is een klankbordgroep opgericht met daarin een aantal bewoners van de Visserlaan en ook huurdersorganisatie Argos heeft zitting in de klankbordgroep.
Vorig jaar heeft Rondom Wonen samen met de klankbordgroep, Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone het plan voor De Visserlaan verder uitgewerkt. Daarna is het plan aan de bewoners gepresenteerd en is gevraagd of de bewoners akkoord zijn met het plan. Om het plan namelijk door te laten gaan moet minimaal 70% van de bewoners akkoord zijn. Eind februari 2021 bleek 83% van de bewoners akkoord te zijn met het plan en konden wij samen met Willems Vastgoedonderhoud een aannemersovereenkomst tekenen.
De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Rondom Wonen streeft ernaar deze vóór de bouwvakantie te hebben afgerond. Wat er precies allemaal aangepakt wordt leest u op onze website (onderstaand een link). Na het afronden van het project zullen de woningen die nu gemiddeld een energielabel D hebben naar label A gaan. Ook verdwijnen alle gasaansluitingen waardoor de woningen aan de Visserlaan als eerste van de 16 flats “gasloos” zijn. Er wordt uitgekeken naar een klein feestmomentje, zodra er minder beperkingen zijn in verband met corona.
Klik
hier voor meer informatie over dit project.
 

Huurderspanel Rondom Wonen 

Zoals u hierboven kunt lezen, vindt op 26 mei een digitale bewonersavond plaats.
We willen deze contacten met onze huurders graag structureel gaan vormgeven en hebben daarom een zogenaamd Huurderspanel opgezet.

Het Huurderspanel Rondom Wonen is een online panel voor huurders van Rondom Wonen. Door lid te worden van het Huurderspanel kunt u uw mening geven over allerlei zaken die voor u als huurder belangrijk zijn. U kunt uw mening geven over bijvoorbeeld uw woning, uw woonomgeving en uw ervaringen met Rondom Wonen.
Wanneer u lid bent van het panel, wordt u minimaal twee keer per jaar per e-mail uitgenodigd online uw mening te geven. Met de resultaten van het onderzoek gaat Rondom Wonen aan de slag om haar dienstverlening te verbeteren. Ook de huurdersvereniging Argos weet op deze manier wat de huurders van Rondom Wonen belangrijk vinden.

Meer informatie over zowel het Huurderspanel als het Klantenpanel vindt u op onze
website.
Hier kunt u zich ook meteen aanmelden!
Het jaar 2020 in beeld


Hoe is het woningbezit van Rondom Wonen samengesteld?
Waar zijn in 2020 onze huuropbrengsten aan besteed?
Met welke andere organisaties werkt Rondom Wonen nauw samen?
Hoe ziet onze woningvoorraad er uit?
Deze informatie en meer vindt u op onze
infographic “Het jaar 2020 van Rondom Wonen in beeld”
 

 
Openingstijden feestdagen

Er komen weer feestdagen aan. Rondom Wonen is in deze periode op enkele dagen gesloten.
 
Bel bij spoedeisende gevallen het algemene telefoonnummer van Rondom Wonen: (015) 362 05 20.  Je oproep wordt buiten kantoortijden doorgeschakeld naar de meldkamer. Zij helpen je verder. 
 
Rondom Wonen is op de volgende dagen gesloten:
donderdag 13 mei  – Hemelvaartsdag gesloten
vrijdag 14 mei – (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
maandag 24 mei – 1e Pinksterdag


Copyright © 2021 Rondom Wonen, 


uitschrijven    bijwerken van accountgegevens