Copy
View this email
in your browser
NIEUWSBRIEF JORDAANMUSEUM
30 maart 2017

Sloop van krotjes aan Berengang dreigt


In 2008 bepleitte Marieken van den Bichelaer in haar waardestellingsrapport een monumentenstatus (orde 2) voor het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32, een ontwerp van P.A.J. Scheelbeek. Maar pas eind 2016 werden voor nader onderzoek de witte platen verwijderd die de gevel van het theater zo'n 30 jaar hadden bedekt. Toen werd pas duidelijk dat de Moorse bogen, rustend op natuurstenen, nog in tact waren, evenals andere details. Mogelijk het enige pand met Moorse bogen in heel Amsterdam. 
In 2007 had het Jordaanmuseum al met een artikel de aandacht gevestigd op dit variété theater uit 1913. Het variété en de revues, waar de Jordaan later zo beroemd om werd, is hier geboren.

Tentoonstelling foto's in Nassautheater? 

Lijnbaansgracht 31-32

Nog voor het Jordaanmuseum op 1 januari dakloos werd, ging het op zoek naar een passende tentoonstellingsruimte voor een fotoserie. Mark Kohn maakt fotoportretten van nakomelingen van de bewoners van gangen. Een indringend decor voor deze fotoserie vinden wij het Nassautheater Lijnbaansgracht 31, rauw en verweerd als het is. Door onze tentoonstelling te huisvesten zou eigenaar Dirk van den Broek tonen dat het een nuttig gebruik van het pand belangrijk vindt - na het jaren te hebben verwaarloosd. Bovendien zou deze expositie een mooie tegemoetkoming zijn aan de buurt, die zo lang met het verval heeft moeten leven. 

Lees brief van 18 januari 2017 aan Dirk van der Broek

De Berengang

Willemsstraat tussen 171 en 183

Foto Berengang 1932 

Achter het Nassautheater is de Berengang. Aan deze gang staan krotjes.
De begane grond en eerste etage, elk met een oppervlak van zo'n 27 m2, werden apart verhuurd. In alle pandjes was de toegang tot de eerste etage via een gemeenschappelijke deur op de begane grond.

De ingang van de Berengang is aan de Willemsstraat. De gang is eigendom van de gemeente, en die is verantwoordelijk voor de handhaving.

Een foto van de gang met de daaraan staande pandjes kan niet worden gemaakt. De begane grond van het laatste slop in de Jordaan is niet toegankelijk voor bezoek, ook niet voor onderzoek. 
Ymere heeft in de gang een schot geplaatst (foto links). Vanuit het theater is de gang ook niet te bereiken - aan de achterzijde was de nooduitgang - en dáár is een muur voor gemetseld. Omdat een dak over de gang is gebouwd, kunnen we ook niet via de buren de begane grond bekijken.

Erfgoedvereniging Heemschut stuurde op 20 maart 2017 het dagelijks bestuur van de 'bestuurscommissie Centrum' een brief met het verzoek 'op heel korte termijn een onderzoek te laten doen en een waardestelling op te laten stellen door Bureau Monumenten en Archeologie'. 

Foto van de eerste etage van het pand Willemsstraat 175, één van de inpandige huizen aan de Berengang. De witte plaat dekt het raam af, dat ook te zien is op de foto uit 1932. Toen die foto werd gemaakt woonde op deze etage al bijna 6 jaar schoenmaker Pieter Cok (geb. 1859). 

Plusstate BV - één van de vastgoed BV’s van Dirk van den Broek - is volgens de KvK en het Kadaster eigenaar van de krotjes. Wij vroegen deze BV om een gesprek over de mogelijkheden dit "slop" toegankelijk te maken voor publiek.

Lees brief van 21 januari 2017 aan Plusstate B.V.

In 2012 weigerde de gemeente een bouwvergunning af te geven aan D-Winkels BV - een vastgoed BV van Dirk van den Broek die toen eigenaar was van het theater. Dit onder meer omdat het bouwplan de sloop van de historische gevel behelsde. Maar wonder boven wonder: 22 februari 2017 werd plots een bouwplan, een  'ontwerpomgevingsvergunning', zes weken ter inzage gelegd in het informatiecentrum van het stadhuis. Plusstate BV - intussen kennelijk ook eigenaar geworden van het theater - had het plan ingediend. Dat plan behelst behoud van de gevel van het Nassautheater, maar sloop van de krotjes.
De gemeente gaf goedkeuring aan die sloop en handelt daarmee in strijd met haar eigen beleidsnota's. Het besluit werd genomen zonder onderzoek ter plekke. Bovendien heeft de gemeente het advies van de Welstandscommissie naast zich neergelegd: 'de historische verkavelingstructuur achter de voormalige Nassau bioscoop, die bestaat uit de steeg en de bebouwing die daaraan grenst (...) is karakteristiek voor de Jordaan en zou behouden moeten blijven'.

NOODKREET >> UNIEKE & LAATSTE KANS!

Omdat wij een fiasco als met de Pottenbakkersgang willen voorkomen, vroegen wij Burgemeester Eberhard van der Laan om zijn persoonlijke hulp.

Lees brief 1 maart 2017 aan burgemeester E. Van der Laan

Stuur deze nieuwsbrief naar een vriend 
Reageer op onze facebookpagina 

Volg ons op

Facebook
Website

Steun de projecten van het Jordaanmuseum die tot doel hebben de betrokkenheid van bewoners te vergroten en bezoekers aan te trekken die geïnteresseerd zijn in de bijzondere cultuurgeschiedenis van de wijk.

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kan het Jordaanmuseum projecten realiseren. Ook uw steun is nodig. 

Het museum is nog op zoek naar financiële middelen om de inzet voor behoud van de Berengang te bekostigen, de serie fotoportretten van nakomelingen van gangen bewoners af te maken, en in samenwerking met de geportretteerden de geschiedenis van hun voorouders te reconstrueren. 
Wij zoeken een fondsenwerver, een goede penningmeester!

Een bijdrage kunt u storten t.n.v.
Stichting Jordaanmuseum
NL66 INGB 0000 8966 64 

Download boekenlegger Jordaanmuseum
U kunt de tentoonstelling De Jordaancultuur
van 10.00 – 16.00 uur bezoeken in De Rietvinck

24 uur per dag: Het Gangenproject – Willemsstraat 22 – 110 en
het Gangennaambordenproject eveneens in de Willemsstraat en omgeving
 
mail adres bijwerken - uitschrijven

Copyright © 2017 

Email Marketing Powered by Mailchimp