Copy
View this email in your browser
Nyhedsbrev vinter 2021


 

Kære medlemmer

 

Året er ved at gå på hæld, og i den forbindelse vil bestyrelsen gerne sende en julehilsen til alle medlemmer af Alfa-1 Danmark og deres pårørende.
 

Året der gik:
Det har desværre været endnu et år i Corona'ens tegn.
På trods af de udfordringer der har været med Corona, så er det lykkedes foreningen at afholde de arrangementer, som var planlagt. Der har været  weekendtur med familier og børn til Odense ZOO, medlemsweekend, hvor vi kunne fejre vores forsinkede 25 års jubilæum. Infomøde i Aalborg og  cafemøder, alle afholdt med stor succes. Tak for jeres opbakning til disse arrangementer.
Ligeledes har foreningen afholdt sit  første live event på Facebook med stor tilslutning.

Det ser vi frem til at afholde i 2022.
Infomøde Sjælland på Gentofte Hospital, cafemøder rundt omkring i landet, arrangement for børn og deres familie, som kommer til af foregå i København. Vores medlems-weekend og generalforsamling, der vil blive afholdt på Fjeldsted Skovkro d. 10-12. juni 2022.
Bestyrelsen ser frem til at se så mange af jer som muligt til disse arrangementer.

Til slut er der kun et ønske om et år, hvor vi forhåbentlig kan sige farvel til Corona.

Tak for i år, med ønsket om en rigtig god jul og godt nytår til jer alle.

Bedste hilsner 
Bestyrelsen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                     

Drugstars er desværre gået konkurs, så det er desværre ikke længere muligt at støtte foreningen igennem denne APP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     

Skal du med til fodbold?

Foreningen har fået doneret fodboldbilletter til superliga kampe rundt omkring i landet, så har du lyst til at komme til fodboldkamp så hold øje med næste nyhedsbrev.

De kampe vi har fået billetter til ligger i foråret. Indtil videre har vi fået billetter fra følgende klubber: FCK, FCM, AAB, Randers og Silkeborg.
Vi håber, at kunne få alle klubber med.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Igen i år er det lykkes foreningen at opretholde §8a status, som gør det muligt at kunne fratrække bidrag fra i skat og med mulighed for foreningen at kunne få moms refusion, i år har vi modtaget ca. 215 bidrag a 200 kr 

TAK til alle som har bidraget 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hvor mange modtager medicinsk behandling i Danmark


Nu er det snart 2 år siden at Medicinrådet anbefalede erstatningsbehandling med antitrypsin til en bestemt gruppe alfa-1’ere. Vi ved jo alle, at behandlingen kom meget langsomt i gang. Hvordan ser det så ud nu her næsten 2 år senere? Vi prøver her at samle op og lave et overblik. Der er lidt usikkerhed om tallene, da ikke alle sygehuse vil snakke med os og nogle tal kan være måske en måned gamle.
Region Hovedstad og Region Sjælland:    9 i hjemmebehandling (stigende) , 40 i behandling på Gentofte Hospital,  1 i behandling i Rønne
Region Syddanmark:      2 i behandling i Odense, 2 i behandling i Svendborg, 1eller 2 i behandling i Sønderborg , Vejle har 6 i hjemmebehandling og 2 eller 4 på Hospitalet
Region Midtjylland: Sandsynligvis 16 i behandling  
Region Nordjylland:      23 under udredning eller i behandling. Der er ventetid på behandling. 5-6 i hjemmebehandling (stigende).  Ca. 5 i behandling på Aalborg Hospital.
 
Det giver i alt godt 100, som er i behandling eller venter på behandling (d.v.s. er under udredning).
100-110 stigende med ca. 10 årligt er det estimat lægerne fra starten har ment. Vi har hele tiden haft den opfattelse, at tallet var større. Det er der noget der tyder på at det er. Ålborg Hospital har 23 patinter i gang for Regionen. Region Nordjylland tæller kun 10% af Danmarks befolkning og burde (hvis patienterne fordeler sig jævnt geografisk) kun have 10-11 patienter. Men en konsekvent opsøgning  har altså hævet tallet væsentligt. Region Hovedstad og Region Sjælland ligger også lidt over det estimerede antal. De resterende 2 Regioner ligger under.
”Hjemmebehandling” foregår enten ved at patienten selv forestår hele behandlingen hjemme eller får behandlingen i et kommunalt sundhedscenter. Det er glædeligt, at flere hospitaler er i gang med at kontakte kommunerne for at få lavet aftaler om behandling i sundhedshuse, så behandlingen kan foregå så tæt på patienten som muligt.  Det er den mulighed vi fra starten har ønsket.


 
Copyright © 2023 Alfa-1 Danmark, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp