Copy

E-mail spravodaj č. 47 (26.11.2013)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 382/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
• Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií (zmenený zákonom č. 375/2013 Z. z.; účinnosť od 01.12.2013)

Vzory dokumentov/Dokumentácia PZS/Prevádzkové poriadky
• Prevádzkový poriadok ZARIADENIA PRE DETI A MLÁDEŽ (pridané)

Odvetvové predpisy
• Pridané normy pre oblasť „Elektro“ a „Školstvo“


Modul/Sekcia OPP
Odvetvové predpisy
• Pridané normy pre oblasť „Elektro“


Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
• Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 382/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Vyšlo v tlači
• Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“ - NIP (pridané)


Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovno-právna oblasť, pracovné úrazy, dokumentácie
• Prevádzkový poriadok (pridané)
• Školenie vodičov referentských vozidiel (pridané)  
• Aká pracovná obuv pre elektrikárov? (pridané)
• Osvedčenie BT z roku 1994 (pridané)

Oblasť OPP/TPO, ŠPO, Preventivár PO obce
• TPO skúšky (pridané)

Oblasť CO/Krízové plánovanie
• Technik CO - osvedčenie (pridané)


Kalendár akcií
• Obnovovacie ADR školenie vodičov (valníky, cisterny, trieda1, trieda 7) - 04.12.2013 - 06.12.2013 - DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. (pridané)

Iné
Pripomienkovanie legislatívy
• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pridané)


                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp