Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

 
Olof Persson Projects
Flytande Kristaller 💎
Höst–Vinter 2018/2019
Installation vy. Nr 4, 2018.
Nr 4
Serien Off the Wall
W57 – Düsseldorf
Fylkingen – Stockholm
Föreställning / Installation Nr 4 i serien Off the Wall visas hösten 2018 på W57 och på Fylkingen.

Off the Wall är en serie verk med filter av flytande kristaller på glas, som förändras i opacitet från klar genomsyn till diffust. Nr 4 i serien består av en transparent vägg som skär igenom rummet, en installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning med en trio dansare. Genom skärmens programmerade på/av-lägen skiftar rörelseflödet och driver diskussion om förhållandet mellan offentlig och privat. Nr 4 har tidigare visats på Live Action 12, Ringöns konsthall, Art Safari, Konstrundan i Majorna, Dnipropetrovsk Museum of Art, Construction festival. 

Olof Persson och David Sabel i samarbete med dansarna Rebecca Evanne och Hannah Karlsson, ljussättaren Finn Pettersson och konstruktören Björn Alpsten.

W57 är ett kluster gallerier, studios och projektrum på Worringer Strabe i Düsseldorf. Föreställningen / Installationen visas 30 augusti – 1 september 2018.

Fylkingen är en konstnärsdriven plats för ny musik och intermediakonst i Stockholm.  föreställningen spelas 28 – 29 september 2018.

W57
Fylkingen
Olof Persson Projects
David Sabel

Instagram

 
Nr 2 – Nr 3
Serien Off the Wall
The Others 2018 – Turin
Installation vy. Nr 2 – Nr 3, 2018. 
 
Installationen Nr 2 – Nr 3 i serien Off the Wall av Olof Persson och David Sabel visas hösten 2018 på konstmässan The Others i Turin.

Off the Wall är en serie verk med strömtillfört filter av flytande kristaller på glas, som förändras i opacitet från klar genomsyn till diffust. Nr 2 – Nr 3 i serien består av en installation med två transparenta skärmar, fritt ställda sida vid sida i rummet. De kan spela som par eller var för sig. Genom skärmarnas elektroniskt programmerade på/av-lägen, utgörs bilden och ljudet av steglösa skiftningar och växlingar i transparens. Det är en sällsam känslighet i fönstret och leder in i ett förhållande mellan offentligt och privat. Nr 2 – Nr 3 har tidigare visats på Art Safari, BITE Studios och Supermarket.

The Others är en årlig internationell konstmässa i Turin sedan 2011. Den åttonde upplagan av konstmässan äger rum på den nerlagda kliniken Regina Maria Adelaide i centrala Turin. The Others pågår 1 – 4 november 2018.

The Others
Olof Persson Projects
David Sabel
Instagram
 
Fanzines

Olof Persson Projects – Göteborg
 
Olof Persson Projects ger ut två fanzines under hösten. Ett om projektet Movement Drawings - dans som tecknade serier och ett om serien Off the Wall. 

I utgåvan för Movement Drawings presenteras tecknade koreografiska serier av Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren samt dokumentation om arbetsprocessen. I den andra utgåvan ges blädderflöde av bilder, skisser och text om arbetet med flytande kristaller i Off the Wall av David Sabel och Olof Persson. 
Dubbel-Release sker på Olof Persson Projects studio i Göteborg med pop up-utställning och föreställning, för datum se hemsida.

Camilla Boström
Marcelo Romero
Lina Brunhage
Johan Björkegren
David Sabel

Olof Persson Projects
Instagram
 
Nyhetsbrev

Nr 15

Höst–Vinter

2018/2019 
💎

Tidigare nummer:


Vår/Sommar 2018          Sommar 2015 

Höst-Vinter 2017/2018  Våren 2015  

Vår/Sommar 2017         Vinter 2014/2015  

Höst-Vinter 2016/2017  Hösten 2014

Sommar 2016                Vår/Sommar 2014 

Våren 2016                    Vinter 2013/2014 

Höst-Vinter 2015/2016  Hösten 2013 

Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp och studio baserad i Göteborg.


Olof Persson Projects      
Vimeo        
Soundcloud    
Instagram

 

Med stöd av Göteborg Stad Kultur, Västra Götalandsregionen, och Konstnärsnämnden.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English


Olof Persson Projects

Liquid crystals 
💎

Fall–Winter 2018/2019
Installation view. No.4, 2018.
.
Nr 4
Off the Wall series
W57 – Düsseldorf
Fylkingen – Stockholm
The Performance / Installation No.4 in Off the Wall series will been shown in fall 2018 at W57 and at Fylkingen.

Off the Wall is a series of works with electrical filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. The work No.4 in the serie is A transparent wall that dividing the room. At given moment the installation turns into a performance set with a trio of dancers. The choreographic framing changes with the wall and it’s programmed flow of on/off. It is a peculiar sensitivity in the window and it leads into a relationship between public and private. No.4 has earlier been shown at Art Safari, Live Action 12, Ringöns konsthall,  Dnipropetrovsk Museum of Art, Construction festival.

The artists Olof Persson and David Sabel in collaboration with The Dancers Rebecca Evanne and Hannah Karlsson. The Light designer Finn Pettersson and The Construction designer Björn Alpsten.

W57 is a hub of art galleries, studios and project space on Worringer Strabe in Düsseldorf. The performance / installation will be shown 30 August – 1 September 2018.

Fylkingen is an artist-run venue and association for experimental music and art. The performance will be shown 28 – 29 September 2018.


W57
Fylkingen
Olof Persson Projects
David Sabel

Instagram
No.2–No.3
Off the Wall series

The Others 2018 – Turin
Installation view. No.2 – No.3, 2018. 
The Installation No.2 – No.3 in Off the Wall series by Olof Persson and David Sabel will been shown in fall 2018 at The Others Art Fair in Turin.

Off the Wall is a series of works with electrical filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. The work No.2 – No.3 in the series is A installation with two transparent screens, freely pledged side by side in place, they can play as a couple or each of them separately. Through the screens electronically programmed on/off modes, comprises the image and the sound of variable shifts and changes in transparency. It is a peculiar sensitivity in the window and it leads into a relationship between public and private. No.2 – No.3 has earlier been exhibited at Art Safari, BITE Studios and Supermarket.

The Others is an annual international art fair in Turin since 2011. The eighth edition of the art fair occurs at the former clinic Regina Maria Adelaide in central Turin. The Others takes place1 – 4 November 2018.

The Others
Olof Persson Projects
David Sabel
Instagram
 
Fanzines

Olof Persson Projects – Göteborg
 
Olof Persson Projects release two fanzine in the fall. One about the project Movement Drawings - dance as comics and one about Off the Wall series.

The fanzine edition of Movement Drawings presents choreographic cartoons by Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage and Johan Björkegren, and also includes a documentation about the process. In the fanzine edition about Off the Walls series, created by Olof Persson and David Sabel, a collage of images, blueprints and texts are presented about this unique work with liquid crystals.
The Double release takes place at Olof Persson Projects studio in Göteborg with a pop-up exhibition and performance. Check the website for date and details.

Camilla Boström
Marcelo Romero
Lina Brunhage
Johan Björkegren
David Sabel

Olof Persson Projects
Instagram
 
Newsletter

No.15

Fall–Winter

2018/2019 
💎

Earlier issues:

Spring/Summer 2018    Summer 2015

Fall-Winter 2017/2018  Spring 2015  

Spring/Summar 2017   Winter 2014/2015

Fall-Winter 2016/2017  Fall 2014             

Spring 2016                  Spring/Summer 2014 

Spring 2016                  Winter 2013/2014 

Fall-Winter 2015/2016  Fall 2013

Olof Persson Projects

A trans-disciplinary group and studio, based in Göteborg, Sweden.

Olof Persson Projects
Vimeo
Soundcloud

Instagram


With support from Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee and The region of West Sweden.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
© 2018 Olof Persson Projects All rights reserved.

Utskick sker 2–3 gånger per år. Vi lämnar inte ut e-postadress eller andra uppgifter till tredje part. 
Vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt personuppgiftslagen (GDPR).

Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 2–3 times per year. We do not disclose e-mail address or other information to third parties. 
EU citizens: We handle your contact information according to The European Union Act: General Data Protection Regulation (GDPR).

If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp