Copy
Nieuwsbrief 90                                                                              01/03/2020

de redacteurs ON5US Peter en ON4RK Ronny

In deze uitgave van 'Het CW'tje':

Geslaagd voor de basiscursus

We zijn zeer verheugd u mee te delen dat Jean Pierre, Guido, Stefaan en Jesper met succes hun examen voor de basiscursus hebben gedaan in Brussel. In naam van gans sectie OST: proficiat en welkom op de band!!
Lieven ON3HZ ging samen met zijn qrp Jesper naar Brussel. Terwijl Jesper zijn examen voor de basisvergunning deed waren de vragen iets moeilijker voor Lieven want hij deed zijn examen voor de HAREC. Ze slaagden allebei voor hun examen maar ze moeten nog even wachten op hun callsign en vergunning. Proficiat!
Stefaan is vanaf heden te horen op de band als ON3IWH
Jean Pierre gaat tegenwoordig door het leven als ON3VJP
Guido, die is aangesloten bij de sectie TRA maar in OST de basiscursus volgde, kreeg de call ON3DG

Brunch - 29 maart 2020

Er kan nog steeds worden ingeschreven voor de brunch.
 

Op zondag 29 maart 2020 om 10u organiseren wij terug een brunch in ons lokaal.
(Sportparklaan 6, Oostende, naast de Mister V-arena).
Zoals voorgaande jaren stellen wij u dezelfde succesformule voor met koffie naar believen en vanaf dit jaar met een aperitiefje.

Inschrijven kan tot vrijdag 20 maart 2020.
Prijs kinderen vanaf 10j en volwassenen: € 20
Prijs kinderen -10j: € 9

Voor deelname aan de brunch, gelieve HIER te klikken.

Ledenvergadering - 6 maart 2020

Aanstaande vrijdag houdt sectie OST een algemene ledenvergadering voor al zijn leden. Deze vergadering start om 20u heeft als doel kort over de verwezenlijkingen van 2019 te gaan en het plan voor 2020 voor te leggen.
 
In het bijzonder:
 • Financiële status
  • Verhuis
  • Investereingen
  • Way forward…
 • Antennes/mast
  • VHF yagi
  • HF Beam
  • HF Low band antennes
 • Shack
  • Afwerking
  • Apparatuur
 • Radioactiviteiten
  • Oostendse vriendenronde
  • Rosmalen
  • Contesten
  • Velddag
  • Varia
 • QRGastro activiteiten
  • Bar
  • Brunch
  • BBQ
 • Homebrew/HAREC/Basisvergunning
  • Algemene status en data 2020
 
Hopelijk tot dan!

 

Silent Key ON7GPN

Enkele weken terug kwam het droevige nieuws dat Gilbert ON7GPN (Grote Prijs Nieuwpoort) was overleden. Hij was jarenlang lid van sectie OST.
Sommigen wisten van vorige zomer al dat Gilbert ongeneeslijk ziek was. Desondanks bleef Gilbert QRV op 2m en meldde hij zich nog iedere woensdagavond in voor de Oostendse vriendenronde (zijn gouden award voor meer dan 45 inmeldingen in 2019 is hiervan het bewijs, zie foto hieronder).
Het zal een stuk stiller worden op de Oostendse clubfrequentie, want Gilberts 2m-toestel stond waarschijnlijk iedere dag van ’s morgens tot ’s avonds afgestemd op de 145,400 MHz. Men kon hem beschouwen als de dagelijks monitor op deze frequentie. Het ga je goed Gilbert en bedankt voor de aangename QSO’s op de band die je ongetwijfeld met vele OM’s had.

Homebrew

Wegens omstandigheden ging de homebrew van 28 februari (laatste vrijdag van iedere maand) niet door. Deze staat gepland voor vrijdag 13 maart. Als dat maar geen vonken geeft, hi!
Iedereen die zich heeft opgegeven voor de mailinglist zal ongetwijfeld nog wel een mail krijgen van Kristoff ON1ARF.

Infovergadering Gemeentelijke belastingen op masten en pylonen - 18 maart 2020

Voor de leden die in Oostende wonen is er GEEN probleem. Masten voor recreatieve doeleinden zijn vrijgesteld van deze belasting.
Natuurlijk wonen niet al onze leden in Oostende en kan deze infosessie nuttig zijn voor hen.

Onderstaand bericht werd onlangs door DM Marc ON5SM verstuurd naar alle CM's van West-Vlaanderen. Indien er leden naar deze vergadering zouden willen gaan, contacteer ON4RK. Hij is van plan om te gaan (carpooling).

Beste DM,

naar aanleiding van mijn eerdere emails en in nasleep van de vele vragen welke volgden op krantenartikelen, werd er besloten om een infovergadering te houden waarbij ON7YD Rik (UBA Ned. Ondervoorzitter) door middel van een PowerPoint presentatie de stand van zaken uit de doeken zal komen doen.

Vele stads en gemeentebesturen hebben om hun stadskas te spijzen namelijk een belasting in het leven geroepen die jammer genoeg voor enkelen onder ons nefast is uitgedraaid. Waar hier en daar uitzonderingsregels op het reglement worden opgenomen is er bij vele besturen nog steeds een zekere onduidelijkheid wat verstaan wordt  onder pylonen en masten.

Om deze onduidelijkheden de wereld uit de helpen en wat u kunt doen mocht u weet hebben van een aankomende belastingaanslag op uw masten of voorstel tot invoering van zulks gemeentelijk reglement is het raadzaam aanwezig te zijn op deze uitzonderlijke infovergadering.

De infovergadering is vrij voor iedereen die interesse toont in de materie, doch we hopen op de massale aanwezigheid & vertegenwoordiging van de sectie besturen zodat zij op hun beurt de achterban kunnen inlichten.

Voor de infovergadering, wegens beperkt 100 plaatsen, hanteren we volgende regel:
Max 10  per sectie (zodat ieder sectie kan deelnemen) , first come - first served, de rest gaat in stand-by op een wachtlijst.
Afhankelijk van nog vrije plaatsen, kunnen ze nog mee aanschuiven ..

Deze info vergadering vindt plaats in de ruime op het 1é verdiep gelegen “Congreszaal van CC De Brouckere” -“Aartrijkestraat  6, ,8820 Torhout”.

Parking in mogelijk in de ruime omgeving van de CC De Brouckere.

Hoe aan het CC De Brouckere geraken via Bus/Trein/Wagen en waar het beste te parkeren alle info op : https://www.ccdebrouckere.be/bereikbaarheid

Voorinschrijving enkel bij ON5SM via  on5sm@skynet.be u krijgt van mij nadien een bevestiging via mail aangaande uw status van deelname.

Afsluiting inschrijvingen op 11 maart of eerder indien de beschikbare plaatsen werden ingevuld.

73,

ON5SM Marc
DM WVL (a.i.)

Opstartende activiteiten in shack OST

Op woensdag 8 januari was ON3AF Filip netleider van de Oostendse Vriendenronde.
Hij was ook de operator die de laatste vriendenronde leidde in onze oude locatie. We vonden het dan ook passend dat het Filip de ronde terug opstartte in onze nieuwe shack.
Van links naar rechts: ON3AF Filip, ON4RK Ronny, ON4CBK Martin e, ON3GH Gino
ON4CJP Jean-Pierre met ON3GH Gino en ON4CBK Martin
De nieuwe shack is nog in opbouw, maar ik wil vooral ON4CJP bedanken voor al het werk dat hij reeds verrichte op deze 'bouwwerf'. Iedere week zien we de vooruitgang en het komt 'in orde'...
Bedankt Jean-Pierre.
Op zondag 19 januari 2020 was ON6BZZ Yvonne van de partij om de UBA West-Vlaamse Vriendenronde te verzorgen. Nu terug met haar 'vaste' logger ON4OPA Jean.

CW examen Brussel

Datum: zaterdag 28 maart 2020 van 14:00 tot 18:00 uur
Locatie: "Queen's café" Harenheydestraat 10 1130 Brussel (Haren)
 
Snelheid: 5 woorden / minuut of 12 woorden / minuut naar keuze
 
Prijs: € 10 bij inschrijving waarvan € 5 terugbetaald bij deelname aan het examen en alles terugbetaald voor kandidaten onder de 18 jaar. 
Rekeningnummer: BE39 4233 1339 5119 ten name van HEIRBAUT Michel, zet naam + "CW proef" in de mededeling.
 
Inschrijving: Vóór 22 maart 2020 een e-mail naar mheirbaut@gmail.com te sturen met de volgende gegevens:
             Naam, voornaam, geboorteplaats, volledig adres, roepteken.
                                               
Vervoer:
Twee NMBS-lijnen (station Haren Zuid en station Bordet)
Twee MIVB-buslijnen (65 en 80)
Verschillende lijnen van "De lijn" op Haachtse Steenweg               
 
Mogelijkheid om uw persoonlijke sleutel (rechts, bug, paddle) te gebruiken.
Neem uw 6.35- of 3.5-koptelefoon (mono of stereo).
Koptelefoon zijn ter plaatse beschikbaar.
Copyright © 2020 UBA-OST, All rights reserved.

Our mailing address is:
UBA-OST
Sportparklaan 6
(Sportcentrum De Schorre)
Oostende 8400
Belgium

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp