Copy
Nieuwsbrief 20                                                                                        17/03/2015
Verkiezingen UBA sectie OST
15 maart 2015
ON6MN & ON3YH
Beste leden,
 
zoals jullie reeds konden lezen in CQ-QSO editie maart-april waren er op zondag 15 maart verkiezingen in sectie OST. 
 
Deze startte met het kiezen van 4 bestuurders voor UBA vzw.  Daar er 4 openstaande kandidaturen waren konden de leden dus op maximaal op 4 personen stemmen.
 
Nadien werd een nieuwe CM voor sectie OST verkozen .
Eind december stelden zich 3 personen kandidaat. Onze huidige CM en tevens DM van West-Vlaanderen, ON3DNS, Dennis alsook ON4AIM, Aimé en ON6MN, Martin.
Deze laatste twee personen stelden zich kandidaat zonder dit van elkaar te weten en hadden hun kandidatuur al ingediend bij ON4PN, Patrick, Nederlandstalig Secretaris van de UBA. Omwille hiervan heeft ON4AIM, Aimé zich  net voor de verkiezingen onthouden. Hij deed dan ook een oproep aan de leden wie voor hem zou kiezen deze stem aan ON6MN, Martin, door te geven.  Tenslotte deelden beiden dezelfde visie.
 
De leden konden dus stemmen voor ON3DNS of ON6MN. Na omstreeks 11u30 waren alle stemmen geteld en was de uitslag overduidelijk. ON6MN werd met meerderheid van stemmen verkozen en zal onze huidige voorzitter, ON3DNS opvolgen. Deze nieuwe kandidatuur zal na de algemene vergadering van de UBA op 30 mei 2015 ingaan.
 
We willen bij deze dan ook niet nalaten om onze huidige voorzitter te bedanken voor zijn steun aan de sectie gedurende zijn twee jaar CM-schap. Dennis is zoals reeds eerder aangehaald ook DM van West-Vlaanderen. Een DM wordt voor twee jaar verkozen, dat wil zeggen dat hij deze job nog minstens 1 jaar mag uitoefenen. Het bestuur van UBA sectie OST wenst hem dan ook via deze weg nog veel succes in de verdere uitoefening van deze taak. Dennis, bedankt! We hopen dat je ons met raad en daad zal blijven bijstaan bij de diverse activiteiten in onze club.
 
Verder willen we ON6MN, Martin Vermussche veel succes wensen als nieuwe CM.
Martin is voorstander van een transparant bestuur.  Open communicatie naar de leden toe zal dan ook tijdens zijn legislatuur een belangrijk standpunt  innemen.
Volgende zaken zullen zeker nagestreefd en in de toekomst aan bod komen:
  • Meer algemene vergaderingen waarin de stem van de leden gehoord zal worden.
  • Bij een algemene vergadering zullen (in de mate van het mogelijke) de te bespreken punten vooraf aan de leden kenbaar gemaakt worden zodat  niet aanwezige personen ook hun mening kunnen meedelen.
  • Verder wilt Martin het huidige bestuur uitbreiden door ondersteuning te bieden aan de huidige bestuursleden.  Hierdoor is er continuïteit in het werk, is er bij afwezigheid back-up en wordt het werk op deze manier verlicht.
  • Tenslotte zal getracht worden actiever deel te nemen aan diverse activiteiten waaronder contesten en uitstappen, maar ook voordrachten zowel binnen als buiten de club.
Bij deze deel ik jullie nog mee dat Martin iedereen wenst te bedanken voor de steun en felicitaties die hij reeds ontvangen heeft.

Beste 73'
Martin - ON6MN
Yentel - ON3YH
Afscheid nemen bestaat niet
Vorige maand heeft Walter, ON3WH, het bestuur ervan op de hoogte gebracht dat hij op 31 maart zijn taak als penningmeester wil overdragen. Walter was al lid van de club sinds midden 2005 en volgde in mei 2006 Norbert als penningmeester op. Hij heeft zich gedurende 10 jaar plichtsbewust voor deze taak ingezet. Hij was ook de drijvende kracht achter de talloze vriendenfeestjes met name: de jaarlijkse barbecue, de grillavonden, de mosselfestijnen... Hij verzorgde ook de jaarlijkse busreis naar  de vlooienmarkt te Rosmalen, een ideetje van Ronny, ON4RK.  Zelfs het spaarvarken (muntjesfles in de bar) was een idee van Walter. Er werd gespaard om een varken te slachten en dan een "Piggyday" te houden.  Ook de vroegere site heeft hij helemaal zelf ontworpen en onderhouden. We vinden het jammer dat Walter zijn ontslag als penningmeester indient, maar we gunnen het hem tenzeerste. Walter is een bezige bij en zal zich blijven inzetten voor de Oostendse Vriendenronde. Hij zal met evenveel overtuiging alle awards blijven ontwerpen.  Daarbij zal hij ook de catering voor de bar blijven verzorgen.  Samen met zijn vrouwtje Mary, zal hij nog met veel plezier een handje toesteken in de bar.  Dit zowel op vrijdagavond als op zondagochtend. Ook als back-up technieker blijft Walter actief in het middenlokaal.
 
Walter, ook in naam van het bestuur van sectie OST wens ik jou van harte te danken voor deze jaren van trouwe hulp die we van jou mochten verwachten. Altijd paraat stond om te helpen waar nodig is ! Bedankt voor alle activiteiten die je steeds organiseert. Bedankt voor de talloze uren die je hebt gespendeerd aan de boekhouding. Bedankt voor alles wat ik nog vergeet. Dit verdient een applausje, wat nog maar miniem uitgedrukt is. Ik wens je hierbij dus ook veel succes en natuurlijk zeker en vast nog veel plezier als all-round medewerker in de club. Bedankt copain!
Bedanking
We mogen ook niet vergeten een speciaal dankwoordje te richten aan Filip, ON3AF.  'The voice of Ostend', steeds op woensdagavond van de partij voor het leiden van de Oostends Vriendenronde. Filip zal zeker en vast en dat hopen we alvast nog een tijdje met deze taak doorgaan.  We zijn Filip dan ook heel erg dankbaar voor al de ontelbare uren die hij besteedt aan het opkuisen van het clublokaal.  Hij zorgt ervoor dat de lokalen op woensdag- en vrijdagavond en zondagvoormiddag verwarmd zijn, zodat de leden tijdens de lessen van morse en Harec geen kou hoeven te lijden.  Hij zorgt tevens voor een aangename sfeer tijdens de openingsuren van de bar.  Je wordt er op zondagmorgen steeds vriendelijk en hartelijk ontvangen.  Op woensdagavond is hij steeds paraat voor de Oostense Vrienderonde en dit samen met zijn co-piloot ON4RK, Ronny,
Filip, copain, bij deze ook bedankt voor alles wat je doet voor en in de club.
 
Bij het einde van deze nieuwsbrief wil ik het toch ook niet nalaten volgende personen speciaal te danken voor hun inzet in onze club.  Ik denk hierbij aan  :

José, ON4CJK die zorgt voor ons antenne "park" en de shack ;
ON4RK, Ronny, lesgever van de basiscursus ;
Kristoff, ON1ARF, the mastermind van de homebrew avonden ;
ON5US Peter, ON3YH Yentel en ON4RK Ronny, de redactie van het CWtje ;
ON3OK Maureen onze tekstcorrector ;
ON4AIM, Aimé en ON6MN, Martin, de drijvende krachten achter de morselessen ;
ON7BZ, Willy, die elke zondagmorgen nog steeds met heel veel enthousiasme klaar staat om de kandidaten voor de HAREC cursus de nodige leerstof bij te brengen ;
zijn vrouwtje ON6BZZ, Yvonne, die zorgt voor een mooie voortuin en alle plantjes in het lokaal ;
maar natuurlijk ook nog alle andere personen die ik vergeet (waarvoor mijn excuses).
Aan allen: BEDANKT!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Redactie
Redactie
Bestuur
Bestuur
Copyright © 2015 UBA-OST, All rights reserved.

Our mailing address is:
UBA-OST
Sportparklaan 6
(Sportcentrum De Schorre)
Oostende 8400
Belgium

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp