Copy
Bekijk deze mail in je webbrowser
Het CW'tje

Club Weetjes


Nieuwsbrief 0220/07/2013 

"OO" -prefix                                                                       ON4RK Ronny

Naar aanleiding van de troonsbestijging van Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Filip en 20-jarige regering van Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning Albert II op 21 juli e.k., heeft de Raad van het BIPT beslist om aan alle radioamateurs met een Belgische vergunning toe te staan de prefix "OO" te gebruiken in plaats van de standaard prefix "ON", en dit gedurende twee maanden (van 21 juli t.e.m. 20 september 2013). Deze regeling geldt niet voor de houders van een roepteken met één letter in de suffix.

Zie deze mededeling op de BIPT website.

Kandidaten voor contesten, velddagen, Lighthouse weekend, OQ4CLM, ...                                            ON4RK Ronny

Wanneer we in het verleden operatoren en loggers nodig hadden voor een contest, velddag of Lighthouse weekend stuurden we steevast een aantal mails de wereld in.  Deze werden door veel mensen, die absoluut niet geïnteresseerd waren in deze activiteiten, als spam ervaren.  Naar mijn menig ergens terecht.  De poel waarin we naar operatoren vissen is beperkt., maar ze zijn gekend.  In de toekomst zal nog éénmaal een algemene mail per activiteit rondgestuurd worden.  Daar kunnen eventueel nieuwe geïnteresseerden op antwoorden.  Nadien sturen we de mails nog enkel naar de OM's die in het verleden openstonden voor deze activiteiten.  Daarom is er een eMail-adres gemaakt waar alle contesters en loggers inzitten. 
contest@uba-ost.be  Iedereen die wenst deel te nemen en zich wenst in te schrijven in deze lijst kan dit doen door een mailtje te sturen naar bestuur@uba-ost.be.
We zijn door ONZ Knokke gevraagd om op zaterdag 2 november, tijdens de herdenkingsweek van de bevrijding van Knokke, gastoperator te zijn.  De jaarlijkse Canadien Liberation March op zondag 3 november van Hoofdplaat (NL) naar Knokke over een afstand van 33 km is met zijn internationale uitstraling terug één van de hoogtepunten.

Onze sectie zal op zaterdag  van 10u00 tot 16u00 instaan voor het station OQ4CLM.  Dit zowel op HF (SSB & CW) als op VHF.  Mag ik vragen dat de geïnteresseerde operatoren zich nu al kandidaat stellen op het gekende eMail-adres.  Dit om de planning tussen onze sectie en ONZ vlot te laten  verlopen.
Dit jaar zijn we terug present op het ILLW Lighthouse Weekend.  We zijn nog bezig de laatste details aan het uitklaren.  Maar zoals het er nu voor staat kunnen we gebruik maken van de lokalen van de KMK of de Koninklijke Marine Kadetten, gelegen tussen de vuurtoren en het Fort Napoleon, een ideale stek en ook volledig omheind. Het risico op diefstal van materiaal, zoals verleden jaar is dus uitgesloten.
Daar we ook dicht bij het fort zitten zullen we dit jaar zowel de referentie van de vuurtoren geven alsook de referentie voor het fort.  Twee vliegen in één klap.
 
Graag willen we voor deze activiteit ook al de mogelijke deelnemers kennen.  Ook hier een mailtje met je kandidatuur.  Het event gaat dit jaar door op 17 & 18 augustus.
De SSB velddag.
Net zoals vorig jaar slaan we dit jaar onze tenten op naast het Staf Versluyscentrum in Bredene.  We vonden op deze locatie een ideale plaats voor het gebeuren.  Het terrein is mooi vlak en er is voldoende plaats om onze antennes te plaatsen.  Daar het terrein ook strategisch goed toegankelijk is zal hier veel volk langskomen en zullen we zo extra in de kijker staan.  We besteden hieraan meer aandacht, hetgeen we vorig jaar niet genoeg hebben gedaan.  In een extra tent zullen we trachten demo's te geven (psk, swl, VHF/UHF, repeaterwerking, .....) en hopen we zo onze hobby attractief voor te stellen. 
Ook hier stel je je kandidatuur voor het opstellen van het station, als operator/logger of voor ambassadeur van onze hobby door hier te klikken.
De SSB velddag start op zaterdag 7 september 2013 om 13:00 UTC en eindigt op zondag 8 september 2013 om 12:59 UTC.
Agenda                                                                   ON4RK Ronny

Morselessen voor gevorderden.  Contact ON4CBK Martin

do    04-Jul     do    01-Aug      di    03-Sep
di    09-Jul     di    06-Aug      di    10-Sep
di    16-Jul     di    13-Aug      do    19-Sep
do    25-Jul     do    22-Aug      do    26-Sep
do    29-Aug   

De Oostendse Vriendenronde.

Iedere woensdagavond om 20u00 - 21u00 lokale tijd.
Dit op onze clubfrequentie 145.400 Mhz FM.
De West-Vlaamse UBA Vriendenronde onder de bescherming van de UBA.

Iedere zondagmorgen tussen 09u30 en 10u30 lokale tijd op 144.575 Mhz FM.
Op 01 september en 13 november gaat deze ronde door vanuit de shack OST.

www.on8oo.be
Op vrijdagavond 26/07/2013 krijgen we bezoek van Michael Galea 9H5DX uit Malta.  Michael is hier  voor vakantie in ons land.  Hij is iedere dag op een andere plaats, maar op die bewuste vrijdagavond is hij in Oostende.  Hij contacteerde ons om een bezoek te brengen aan onze shack.  Waarop we natuurlijk positief op geantwoord hebben.  Het is misschien eens een ideale gelegenheid om een babbeltje te slaan met hem en eens wat te vernemen hoe hij de hobby ervaart.  Als je er zijn qrz.com-pagina op na slaat zie je dat hij wel ervaring heeft op DX-gebied.  http://www.qrz.com/db/9H5DX  Maar met zo'n call kan dit niet missen.

Iedereen uiteraard welkom en onze gastronoom ON3GJ Guido zou in een versnapering voorzien.
De jaarlijkse BBQ                                                          ON3WH  Walter
Op zondag 1 september organiseren wij opnieuw onze jaarlijkse BBQ in het clublokaal. Deze start om 12u30 en de kostprijs is 20€/man.
Het menu zal uit diverse soorten vlees/gevogelte, pasta, aardappelen en groentensalade bestaan. Een aperitief  is inbegrepen.
Inschrijven via mail, betaling op de dag zelf.
Een inschrijving houdt dus een verplichting tot betalen in! Bij onverwacht belet kan nog vrijblijvend afgezegd worden tot 28 augustus.
Basiscursus  2013                                                         ON4RK Ronny
Ook dit jaar richten we een Basiscursus in.  Hieronder vind je de lesplanning.  Dit jaar is een supplementaire examendag voorzien, wat nieuw is.  Deze is er gekomen op vraag van het BIPT om leerlingen die op de dag van het examen ziek gevallen zijn en nieuwe kans te geven om het examen alsnog af te leggen.
Zijn er mensen in je omgeving die interesse hebben voor in onze hobby, spreek ze dan hierover even aan.
 
Alle theorietische lessen gaan door op maandag van 19u30 tot 22u00 in Shack OST,  Nieuwpoortsesteenweg 122, 8400 Oostende en worden door mezelf, ON4RK Ronny, gegeven.
De praktijklessen en examens vinden plaats op zaterdag.  Praktijklessen worden gegeven door ON4CJK José.  We geven de kandidaten voldoende tijd om met de toestellen te oefenen.

Les 1   07/10/2013 (Maandag) 
 • Radioamateurisme
 • Vergunningsvoorwaarden
 • Basiskennis elektriciteit
Les 2   14/10/2013 (Maandag)
 • Zenders en ontvangers
 • Antennes en voedingslijnen
Les 3   28/10/2013 (Maandag)
 • Propagatie van radiogolven
 • EMC
Les 4   04/11/2013 (Maandag)
 • Operating practice en procedures
Les 5   25/11/2013 (Maandag)
 • Operating practice en procedures & veiligheid
Les 6   2/12/2013 (Maandag)
 • Terugblik en vragen over de ganse cursus
Les 7   07/12/2013 (Zaterdag)
 • Praktische oefeningen 

Praktische proef   14/12/2013 (Zaterdag)  van 13u30 tot 17u00
                              04/01/2014 (Zaterdag)  van 13u30 tot 17u00
 
Hareccursus  2013                                                       ON4RK Ronny
We zijn enorm verheugd dat ON7BZ Willy zich nogmaals wil inzetten om op zondag 01 september 2013 te starten met een Hareccursus.  Deze gaat door elke zondag van 09u00 tot 12u00 in onze Shack OST, Nieuwpoortsesteenweg 122, 8400 Oostende.

We kunnen reeds verklappen dat er al enkele mensen van KSD Koksijde zich ingeschreven hebben.  Wie volgt?

Voor verdere inlichtingen gelieve Willy te contacteren op dit email-adres.
TI Launchpad                                                                ON1ARF Kristoff
Alsof er nog geen microcontroller boardtjes genoeg zijn, dit gevonden:

De TI "launchpad":

http://www.ti.com/ww/en/launchpad/overview_head.html

Heel goedkoop (goedkoopste model slechts 10 dollar). Het goedkoopste model is gebasseerd op de TI MSP430 ("mixed signal processing"), een 16bit MCU. Voordeel is o.a. dat die gewoon in DIP-package te krijgen is wat het wel gemakkelijk maakt voor eigen projectjes.
De andere boardtjes zijn gebasseerd op 32 bit ARM MCUs.
Programmeren doe je in "wiring", dezelfde programmeertaal als gebruikt voor de arduino.

De omgeving noemt energia: http://energia.nu/

Zo te zien is er een redelijke community rond die dingetjes:

Zie o.a. dit overzicht hier:

http://groups.yahoo.com/group/Raspberry_Pi_4-Ham_RADIO/message/2002

o.a. met een aantal links naar "ham" projecten hiervoor.
De antennedokter op bezoek bij ON3GJ Guido                                                                                                                     ON4RK Ronny
Onze Guido ON3GJ is de bezitter van een magneticloop antenne AMA ...  De resultaten hiervan vielen echter enorm tegen.  Er werden in het clublokaal verschillende langdurende discussies gevoerd over het waarom hiervan.  Zoals altijd in zo'n discussie stonden de standpunten haaks op elkaar.  Er waren dan ook de talrijk welgemeende tips van verschillende OM's,  die door Guido uitgetest werden, maar helaas zonder resultaat.
Ten einde raad trok onze antennespecialist José ON4CJK, met in zijn kielzog ON3TVA Tonny en ON4RK Ronny, op huisbezoek naar 'onze' Guido.  Guido woont in een appartement 2 hoog, waar men van de eigenaar geen antennes mag plaatsen.  Dit maakt het voor radioamateur allemaal niet makkelijker.  Vaste constructies zijn niet mogelijk.  Een loop, die in het vallen van de avond op het terras gezet wordt, is een oplossing.  Maar zoals reeds aangehaald werkte de loop bij Guido niet naar behoren.  Het moet aangehaald worden dat tijdens de testen de antenne binnenkamers stond.
Aangekomen ter plaatse was José direct in de weer om zijn miniVNA aan de antenne te hangen.  Een brede sweep zou toch iets moeten opleveren, en inderdaad een 'dip' was bijna niet te ontwaren.  Deze meting gebeurde met de loop voor het raam.  Na het verplaatsen van de loop (45 graden ten opzichte van het raam) was er een duidelijke dip te zien na een nieuwe meting.  Blijkbaar verstoorde de aluminium profielen van het raam de werking van de loop.
Zo kwam er een einde aan de discussies.  Nu blijkt hieruit ook dat een antennemeting met de miniVNA best ter plaatse gebeurd. Omgevingsfactoren kunnen de werking van de antenne duchtig veranderen. 
Nog een paar foto's klik hier.
 
Bezoek Belgacom gebouw Oostende           ON4RK Ronny
ON3NV Niven is reeds lang geïnteresseerd in alles wat met computer en telecommunicatie te maken heeft.  Ook wat betreft de technische kant.  ADSL, VDSL, glasvezels, enz zijn één van zijn geliefde gespreksonderwerpen.  Kristoff en ikzelf, die in deze sector werken, zijn dan ook een geliefd doelwit om hierover een boompje op te zetten.  Na een tijdje wilde hij ook eens een bezoek brengen aan het Belgacom gebouw in Oostende. Dit is echter een ongewoon verzoek, waar we niet zo direct een antwoord konden op formuleren.  Kristoff mailde toch even rond, en na wat omzwervingen bleek het plotseling toch mogelijk.  De groep mocht niet te groot zijn.  Fotograferen van de installaties mocht niet, enkel groepsfoto's van de bezoekende mensen.  Er mocht enkel onder begeleiding een bezoek aan het gebouw gebracht worden.
Dit waren allemaal voorwaarden waar we best mee konden leven.  Ik sprak een van mijn collega's aan om als gids te functioneren tijdens dit bezoek.  Dominique is reeds verscheidene jaren werkzaam in het gebouw en kent het dan ook van binnen en buiten.  We spraken af om dit 's middags te laten doorgaan.  Kristoff en ikzelf vroegen ons af hoe we een ganse namiddag konden invullen.  Nu bleek dit een ongegronde vrees te zijn, want op het einde van de middag hadden we nog niet alles bezocht.  Een bezoek aan het dak en de GSM-antennes ging wegens tijdsgebrek zelf niet door.
Nu wat kregen de 'gasten' dan wel te zien.  Dominique begon met een kleine slideshow om eens uit te leggen wat telefonie nu allemaal behelst en het voor de leek wat duidelijker te maken.  Het geleid bezoek begon in de kelder waar de klassieke telefoonkabels het gebouw verlaten.  Voor velen was het best raar om in een tunnel onder het voetpad te lopen waar de muren vol hangen met armdikke kabels.
Ook de modernere glasvezels en de uitleg hoe men in bestaande buizen nog bijkomende vezels kan blazen genoot veel belangstelling.  De noodzaak om deze buizen gasdicht te maken was voor onze gasten een totaal nieuw gegeven.  Ook zag ik veel gefronste wenkbrouwen wanneer ze aan het begin van een glasvezelverbing stonden naar Australië en Singapore.  Het gedacht dat deze vezel in zee de halve wereld rond gaat is blijkbaar iets speciaals. 
 
Ook de 'repartiteur' of verdeler waar de duizenden verbindingen tussen de telefooncentrales en de abonneekabel gemaakt worden deden menig bedenkelijk kijken.  Je kon duidelijk zien dat ze moeilijk konden vatten hoe die 'draadjes' op de goede plaats, jouw telefoon of internetverbing, terecht komen.
Ook de transmissiezaal, als de telefooncentrales werden bezocht.  Hier is het misschien wat minder spectaculair. Rijen na rijen van kasten met electonische plaketten waar de lampjes en ledjes er duchtig op los branden.  Ik heb ook wat uitleg gegeven over de werking van de ATM-centrales, wat de inhoud van mijn werk is.
Wat dat ook tot de verbeelding sprak zijn de verschillende zalen met batterijen, die als back-up dienen voor gebeurlijke stroompannes.  Ze moeten de tijd overbruggen om de diesels te laten opstarten.
Dominique besloot de rondleiding met een demonstratie van het aan elkaar lassen van glasvezel.  Hier konden de bezoekers niet dicht genoeg staan.
Ik wil onze gids Dominique nogmaals bedanken voor de interessante rondleiding.
 
De rest van de foto's klik hier.
Starcom                                                                                  ON4RK Ronny
Onze zustervereniging Starcom van het KHBO was tijdens de opendeur terug present met een voorstelling van hun station.  En de OM's kwamen van ver.  ON5DDG Daniël, ON3NV Nina, ON3VRT Jos en xyl Iris ben ik in de trappenzaal tegen het lijf gelopen.
De stand van Starcomm behelsde o.a. een zelfbouw Lima SDR-reciever.  Het bouwproject van MWV Roeselare.  Dit naast de gebruikelijke toestellen.  Daar ON7DQ Luc dit jaar niet aanwezig kon zijn werden de honeurs waargenomen door de jonge crew van de school.  Eén van deze leerlingen vervaardigde reeds zijn eerste antenne.  Een uit koperen buizen gemaakte Slim-Jim.  De plot van deze antenne toonde aan dat Wim een uiterst nauwkeurig werkstukje neerzette.
Een toekomstige amateur, dat zie je zo.  
 
De Oostendse Vriendenronde... de stand 
                                                                                                       ON4RK Ronny
ON8BZ 190   ON4OPA 99   ON5UE 46
ON7GU 189   OP0J 98   ON3WH 44
ON3ME 180   ON3WLS 96   ONL11680 43
ON7AJ 180   ON4HTI 96   ON5BW 40
ON8TC 166   ON5BO 95   ON7NS 39
ON3JPA 164   ON2WIK 92   ON3VJI 38
ON7GPN 161   ON2RL 80   ON3PVW 37
ON5DDG 159   ON3YH 80   ON3ERW 36
ON4CJK 152   ON5US 75   ON4AIM 36
ON4EST 152         ONL11575 35
            ON5DML 34
            ON6BQ 34
ON3VRT 148   ON4CJP 74   ON4IPA 33
ON4BDK 146   ON3VMN 73   ON5RKN 32
ON4CBK 145   ON3AIM 70   ON3TAG 31
ON3DNS 136   ON3KL 69   ON3TMF 31
ON2OPA 130   ON3GJ 66   ON4RK 30
ON4AEI 130   ON6BZZ 65   ON3DAI 25
ON4ATA 129   ON6WR 61   ON3TNT 25
ON4DSF 128   ON3TG 55   ON4AFF 25
ON3OK 122   ONL10366 55      
ON2LLC 118   ON3ARV 54      
ON4CJG 117   ON3ZU 54      
ON4AQB 115            
ON3NDW 111            
ON2NV 110            
ON2AJ 108            
ON6SG 107            
ON6MN 106            
ON7DQ 104            
ON1ARF 100            
               
               
ON2CG 24   ON4DRE 3   ON3MPA 1
ON3LOU 24   ON4RUD 3   ON3ODK 1
ON7XD 24   ON7AB 3   ON3ON 1
ON4BCN 23   ON7PP 3   ON3QA 1
ON7HX 23   ON8DM 3   ON3STE 1
ON3DKI 22   ON8DS 3   ON3SV 1
ON2BID 21   ON8ZL 3   ON3TV 1
ON3AF 20   OR100MGY 3   ON4ADR 1
ON3ALE 20   PA3GEO 3   ON4AHR 1
ON3KVV 19   M0DRN 2   ON4ALQ 1
ON4JAN 19   ON1AVV 2   ON4ARK 1
ON2ALI 18   ON1WFF 2   ON4AWW 1
ON8CL 16   ON2WAC 2   ON4CBZ 1
ON3AVT 15   ON30CLM 2   ON4CEE 1
PE1AKL 15   ON3AKW 2   ON4CIC 1
ON3BKM 14   ON3AY 2   ON4CJT 1
ON2RD 13   ON3CLB 2   ON4CKL 1
ON4CEZ 13   ON3EDR 2   ON4DBI 1
ON2BIC 12   ON3FBL 2   ON4DSL 1
ON5CQ 12   ON3LUK 2   ON4DW 1
ON3FX 11   ON3PAS 2   ON4IBM 1
ON4ARL 11   ON3TDS 2   ON4IR 1
ON4NS 11   ON4ACF 2   ON4JLF 1
ON3DWD 10   ON4AMY 2   ON4OD 1
ON6DN 10   ON4AVT 2   ON4PQ 1
ON3WI 9   ON4AYD 2   ON4TO 1
ON4CBM 9   ON4CLF 2   ON5AB 1
ON4UK 9   ON4DKM 2   ON5BDK 1
ON7USB 9   ON4MP 2   ON5BZ 1
ON3FN 8   ON4NG 2   ON5CA 1
ON4AAK 8   ON4OQ 2   ON5CAR 1
ON4CBI 8   ON4PAS 2   ON5DUR 1
ON5NR 8   ON4VVR 2   ON5EU 1
ON6FV 8   ON4WVK 2   ON5MF 1
ON7AS 8   ON50HC 2   ON5QM 1
ON7ATV 8   ON5AWE 2   ON5RA 1
ONL11519 8   ON5NQ 2   ON5UI 1
ON3NT 7   ON5RD 2   ON65AF 1
ON4AEO 7   ON66CLM 2   ON6BE 1
ON4LX 7   ON6HC 2   ON6BK 1
ON7BZ 7   ON7UI 2   ON6BR 1
PD0OOH 7   ON8VL 2   ON6BRG 1
ON2GR 6   ON8ZT 2   ON6FC 1
ON3MBD 6   2E0EKF 1   ON6MX 1
ON4ALO 6   2E0MJU 1   ON6NY 1
ON4BIT 6   F0FRJ 1   ON6RA 1
ON4RJS 6   F0GYG 1   ON6SZ 1
ON4VMA 6   F5RLW 1   ON7ARJ 1
ON6HB 6   F8DKG 1   ON7PO 1
ON6JP 6   G0BDY 1   ON7RU 1
ON7CHV 6   G0SRR 1   ON7TF 1
ON8VE 6   G3XIX 1   ON7TH 1
ONL11797 6   G6LTT 1   ON8IDL 1
ON3AAC 5   M0HKB 1   ON8PM 1
ON3JAN 5   M3JHQ 1   ON8QL 1
ON3JDK 5   M6FLH 1   ON8TK 1
ON4ADI 5   M6IGM 1   ON8ZZ 1
ON4XH 5   M6JLG 1   ONL11702 1
ON7BK 5   M6JRT 1   OO7T 1
ON7QL 5   ON1ALD 1   OQ5Q 1
ON3AGI 4   ON1DDD 1   OS5P 1
ON3CDW 4   ON2APO 1   PA0TWF 1
ON3FU 4   ON2BDJ 1   PA3CGG 1
ON3ROY 4   ON2TDW 1   PA3FPV 1
ON3WV 4   ON2VR 1   PA3X 1
ON5LS 4   ON3ABC 1   PD1JFB 1
ON7VA 4   ON3AEO 1   PD4AWD 1
ON8NT 4   ON3BE 1   PD4TH 1
PD3MR 4   ON3CV 1   PE1PLM 1
ON3DDL 3   ON3DDH 1   SA0AQN 1
ON3ES 3   ON3DRO 1      
ON3JA 3   ON3DSN 1      
ON3TVA 3   ON3EST 1      
ON4ACD 3   ON3FDS 1      
ON4BYD 3   ON3MAR 1      

Copyright © 2013 UBA-OST, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp