Copy
Nieuwsbrief 37                                                                                    02/03/2017

de redacteurs ON3YH Yentel, ON5US Peter en ON4RK Ronny

Redactioneel
ON4RK Ronny
Zoals de meesten wel weten ben ik redacteur van CQ-QSO en eCQ-QSO. Het samenstellen van deze 2 magazines vergt nogal wat tijd. Tijd die ik dus niet kan besteden aan het CWtje. Maar nu er een kleine luwte is en kan ik terug een CWtje maken.

We kunnen natuurlijk ook nog enkele mensen gebruiken om het redactieteam te versterken. Spreek me erover aan of stuur een mailtje naar on4rk@skynet.be.
Prijs Cultuurraad Oostende 2016
Willy Barbier
ON7BZ Willy Barbier is door onze sectie voorgedragen voor de Prijs Cultuurraad Oostende 2016. Op 18 november 2016 stelde ON3OK Maureen, tijdens een vergadering van de Cultuurraad, Willy voor.  Na twee stembeurten werd Willy als laureaat aangeduid.  Hieronder kan je de tekst van zijn voordracht nog even nalezen.

Willy Barbier wordt voorgesteld door UBA-Ost voor de Prijs Cultuurraad Oostende 2016

Hij vertegenwoordigt deze club al 21 jaar in de Cultuurraad van Oostende

 

Het Bestuur van de radio club UBA Ost is fier zijn lid Willy Barbier als kandidaat voor de prijs Cultuurraad Oostende 2016 voor te stellen.

Een woordje uitleg over deze opmerkelijke kandidaat is hier zeker en vast op zijn plaats.

Elke zondagmorgen van 09.00u tot 12.00u slaagt Willy erin om met vol enthousiasme de toekomstig kandidaat zendamateurs 'licentie HAREC' met zijn lessen te boeien en dit al sedert maart 1991. Zelfs vóór deze periode was hij al actief als lesgever maar dan op een andere locatie.

Zendamateurisme is niet zomaar een passief woord. Het overkoepelt een waaier aan diensten waaronder tussenkomsten bij de ramp van The Herald of Free Enterprise te Zeebrugge, de tsunami in Thailand en ook de aardbevingen in Chili en Italië. Doordat andere communicatiemiddelen overbelast of niet operabel meer zijn, wordt dan een beroep gedaan op radioamateurs over de ganse wereld. Als een meer culturele activiteit kan men ook 'Het gedicht aan de maan' van de Antwerpse stadsdichter, Maarten Inghels, vermelden. Met behulp van radioamateurs laat hij dit gedicht op de maan weerkaatsen, waardoor het in de ganse wereld hoorbaar was.

Deze hobby wordt door Willy met een grote passie doorgegeven aan de volgende generatie zendamateurs. Het Bestuur en alle leden van de radioclub staan unaniem achter deze opmerkelijke mens. Zij zijn Willy dan ook heel erg dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet en dit gedurende 25 jaar. Dit kan toch niet ongezien voorbijgaan en verdient toch zeker onze speciale aandacht.

De lessen die Willy vol overgave doceert, zijn noodzakelijk om de cursisten voor te bereiden op het examen van zendamateur. De test om hiervoor te slagen wordt afgenomen in de gebouwen van het BIPT (Belgisch Instituut voor Post- en Telecommunicatie) te Brussel.

De cursisten komen heel graag naar de les. Ze houden van Willy. Ze dragen hem op handen, want hij is aimabel en zijn geduld is eindeloos. Altijd paraat om nog dat klein beetje meer uitleg te geven. En dit steeds met de glimlach ! Willy, dit siert jou zo!

Regelmatig wordt de reglementering voor radiocommunicatie door het BIPT gewijzigd en moeten de cursussen opnieuw aangepast worden. Dit moet gebeuren volgens de Europese Wetgeving. Voor Willy is dit terug bijscholing en een nieuwe uitdaging!

Willy vertegenwoordigt al 21 jaar onze vereniging in de Cultuurraad van Oostende.

Er komen ook mensen van andere provincies bij ons les volgen. Vorig jaar was er een cursist uit Antwerpen die elke zondagmorgen stipt op post was. Dit jaar mogen we geïnteresseerden uit Wetteren, Wondelgem en Eke verwelkomen. Dus zelfs buiten de provinciegrenzen is onze Willy gekend als een uitstekende lesgever.

Een niet onbelangrijk aspect is de hogere leeftijd van onze lesgever. Zijn leeftijd zal ik hier nu niet verklappen, maar het mag gezegd worden, dat weinigen hem dit nog zullen nadoen.

Daarom is het Bestuur ervan overtuigd dat Willy, met roepnaam ON7BZ, met vlag en wimpel geslaagd is en gehuldigd mag worden. Al een kwarteeuw vrijwillige en onbezoldigde inzet verdient een grote pluim. Voor onze club is hij onvervangbaar.

Wij danken dan ook de leden van de cultuurraad om hun speciale aandacht voor Willy als kandidaat voor de prijs cultuurraad Oostende 2016.

 

Namens de Raad van Bestuur.
Voorgedragen door de Voorzitter UBA – sectie OST
Martin Vermussche, roepnaam ON6MN


Op zaterdag 18 maart 2017 komt er nog een huldiging in CC De Grote Post waar hij een bronzen beeld van de gekende Oostendse kunstenaar August Michiels in ontvangst mag nemen.  In een volgend nummer brengen we daarover verslag.
Wij verhuizen...
ON7UP Johan
Op Vrijdag 17 februari tijdens de algemene vergadering hebben we aangekondigd dat we tegen 15 maart dienen te verhuizen maar geen paniek!
Wij verhuizen “tijdelijk” naar het lokaal van het Vlaamse Kruis aan het sportcentrum De Schorre, gelegen in de sportparklaan 6 te Oostende.
Het lokaal van het Vlaams Kruis heeft een bar, een ruimte om lessen te geven en we zullen ook een afgesloten ruimte hebben voor de shack.
 
“Tijdelijk”, want in juni – augustus 2017 zal een nieuwbouw starten dat in het voorjaar van 2018 aan ons zal overgedragen worden.

Hieronder een plannetje met de exacte locatie.

IC7300 Paddle of Handpomp?  Eenvoudig opgelost!


ON7DQ Luc
Ik beschik sinds een viertal maanden over een Icom IC-7300 transceiver. Een prachtig toestel opgebouwd als een direct sampling SDR transceiver, met allerlei toeters en bellen, een gebruiksvriendelijk touchscreen en nog zoveel meer … maar daar zal ik het hier verder niet over hebben.

Eén ding ergerde mij echter al vanaf het begin : de ontwerpers hebben duidelijk niet aan de veelzijdige CW operator gedacht. Wie zoals ik al eens wisselt tussen paddle en de gewone handpomp komt met dit toestel bedrogen uit. Er is aan de IC-7300 slechts 1 KEY connector, en deze zit dan ook nog eens op de achterkant. Om deze ingang voor paddle of handpomp te gebruiken kan je weliswaar een paddle en key parallel aansluiten. Maar dan moet je toch steeds via een menu een instelling veranderen, en hiervoor maar liefst ACHT keer op een knop drukken !
(voor wie zelfs niet weet hoe je dit doet … druk MENU> KEYER > EDIT/SET > CW-KEY SET > KEY TYPE > Kies KEY of PADDLE > EXIT > HOLD M.SCOPE … dat is alles, hi )

Dat moest dus sneller en gemakkelijker kunnen … iedere transceiver van Icom kan namelijk bestuurd worden via de zogenaamde CI-V bus. Bij de IC-7300 heb je zelfs twee zo’n CI-V bussen, de ene zit in de USB aansluiting van de transceiver, die kan je dus gebruiken voor CAT-sturing vanuit een logprogramma of een programma voor digimodes. Daarnaast is er ook een klassieke Icom CI-V connector, en deze gaan we in dit project gebruiken.

De CI-V bus

Om te begrijpen hoe ons Arduino project werkt, eerst even een korte inleiding over de CI-V bus.

Ik haalde veel informatie bij Jean-Jacques, ON7EQ ( zie http://www.qsl.net/on7eq/en/ onder Projects > Arduino ), maar vooral ook uit de “Bijbel van de CI-V”, geschreven door Ekki, DF4OR  (zie http://www.plicht.de/ekki/civ/index.html ).

CI-V staat voor Computer Interface 5, en is al in gebruik bij Icom transceivers sedert de jaren 80.
Het is een ééndraads bus op TTL niveau, de aansluiting is een 3,5mm stereo stekker waarvan enkel de GND en de TIP gebruikt worden. Voor sturing vanuit een RS-232 poort (PC) is een interface nodig (bvb. op basis van een MAX232), maar met de Arduino kan deze vervallen, gezien we reeds op TTL niveau werken.

In rusttoestand is de bus hoog of “zwevend” (+5V). Als de computer iets wil sturen wordt vanuit de computer de bus laag getrokken, als de transceiver iets stuurt zal die de bus laag trekken. Het formaat van de data is NRZ (Non Return to Zero).

 

Bekijken we nu enkel wat we nodig hebben voor dit project, namelijk het sturen vanuit de “controller”, in dit geval dus de Arduino.

Ieder bericht aan de transceiver bestaat uit een aantal vast opgelegde bytes, aangevuld met een commando. Sommige commando’s hebben bovendien nog data nodig (een frequentie, een status).

Een bericht start steeds met twee maal $FE ($ of 0x is het voorvoegsel om een hexadecimaal getal aan te duiden). Dan komt het adres van de transceiver, voor een IC-7300 is dit bvb. $94.

In mijn code zal je zien dat ik het adres $76 gebruik, dit komt doordat ik voor de WSPR en JT65 software het adres van een IC-7200 moest instellen om de CAT sturing te doen werken (de IC-7300 wordt nog niet in alle programma’s ondersteund).

Daarna volgt het afzender adres, dit is steeds $E0 (maar wordt eigenlijk nergens gebruikt in de transceiver). Nu komt het commando, gevolgd door een eventueel sub-commando en de data bytes.

Als afsluiting van het bericht moet een $FD gestuurd worden, en is de transceiver klaar voor een volgend bericht.

Er is nog een probleem met de data bytes, deze mogen niet in hexadecimaal verstuurd worden omdat er kans is dat de data een byte $FE of $FD zou bevatten (de start en stop codes). Daarom moet alle data in BCD codering gestuurd worden. Een getal 123 wordt dan bvb in $01 $23 omgezet.

Een paar voorbeeldjes maken alles hopelijk duidelijk :

Set Mode:

$FE $FE $94 $E0 $06 $00 $FD : zet de transceiver in de MODE LSB

$06 is het mode-set commando, $00 = LSB, $01 = USB enz … je vindt alle modes in de uitgebreide manual van je transceiver of op de site van DF4OS.

Set USB AF/IF:

$FE $FE $94 $E0 $1A $05 $00 $59 $00 $FD : zet de USB uitgang (signaal naar PC) in AF mode, met $01 stel je de IF mode in. Dit spaart alweer 5 toetsaanslagen op de transceiver !
Opm. : voor wie hier nog niet mee gespeeld heeft : de AF mode gebruik je voor alle digimodes (bvb. met FLDIGI), met de IF mode kan je o.a. DRM ontvangen met het programma DReaM, zonder verdere hardware.

Set Power:

$FE $FE $94 $E0 $14 $0A $00 $28 $FD : zet de power op 10 W
$FE $FE $94 $E0 $14 $0A $02 $55 $FD : zet de power op 100 W

De power wordt eigenlijk als een % uitgedrukt. De data gaat van 0 tot 255, voor 10 Watt heb je dus 10% nodig , of ongeveer 255/10 = 26. Bij een test moest ik echter 28 sturen om op 10W te komen.

Deze functie bespaart het eindeloze gedraai aan de multi-schakelaar, het zal allicht ook zijn levensduur verlengen …
Ik heb deze functie ook in mijn project verwerkt … en zonder extra knoppen ! (zie code).
Door een lange druk op de KEY of PADDLE knop wordt het vermogen op respectievelijk 10 of 100 Watt ingesteld.

Wie de moeite doet om eens de full manual te bekijken (op CD meegeleverd bij het toestel), zal in hoofdstuk 19 nog wel meer inspiratie vinden.

Nog een tip : om de verschillende commando’s eens te testen voor je ze in de Arduino code opneemt, heeft DF4OS ook een handige Windows toepassing gemaakt: de CI-V Tester. Je kan deze hier downloaden : http://www.plicht.de/ekki/software/civtest.html .


De Arduino Hardware

Het schema kan niet eenvoudiger zijn : een Arduino UNO of een van de kleinere varianten (Nano of Pro Mini), een diode , een weerstand en twee drukknoppen. Verder een 3.5 mm jack met een eind afgeschermde kabel.

 

Ook een eenvoudig project mag in een mooie behuizing zitten, en ik vond in mijn junkbox een oude Nintendo controller, met twee rode knoppen … ideaal!

Binnenin zat een printplaatje met een 8-bits schuifregister (voor de 8 knopjes). Die chip heb ik verwijderd en zo had ik mooie soldeereilandjes die naar alle knopjes leiden. Voorlopig gebruik ik enkel de twee rode knoppen die je op de foto ziet, maar de andere kan ik allicht nog voor een andere functie gebruiken. Wegens de beperkte plaats in het doosje, gebruikte ik een Arduino Pro Mini zonder pinnetjes, deze paste juist onder de originele printplaat. De nodige draadjes werden rechtstreeks aan de Arduino print gesoldeerd. Een stukje plakband zorgt ervoor dat er geen kortsluitingen optreden.

Hier een foto van het afgewerkte product:

En een detail van de montage binnenin, met de twee “koolstof” schakelaars.

Arduino Software

Wie er reeds mee werkte, weet dat een programma voor Arduino een “sketch” genoemd wordt.
Een sketch wordt geschreven in een speciaal dialect van de taal C, met gebruik van libraries in de taal C++.

Een sketch bestaat steeds uit drie delen : eerst de declaraties , een setup() functie en een “loop()” functie. Deze laatste blijft eeuwig draaien … tot je de spanning aflegt.

Zowel de setup als de loop kunnen natuurlijk nog bijkomende functies oproepen, in dit project bvb. de functie blink() , om de ingebouwde LED even te laten pinken.

Al bij al valt de code heel goed mee, je kan dit rustig als een beginners-project beschouwen.
De meeste uitleg staat in de code als commentaar (na de // tekens).

// IC7300 Paddle <-> Straight Key switch
// by Luc - ON7DQ/KF0CR
// 20170105 started project with only 2 functions
// 20170201 extra code for  : hold buttons sets PWR to 10W or 100W  

#include <SoftwareSerial.h>  // for comms to IC7300
#define BAUD_RATE 9600       // CI-V speed

// serial connection
// RX = IC7300 to Arduino  : to pin 6 via resistor 4k7 (not used now)
// TX = Arduino to IC7300  : direct to pin 7, with pull up 10k to Vcc (5V)
SoftwareSerial mySerial(6, 7); // (RX, TX)

int keyPin     = 8;     // key button to GND
int paddlePin  = 9;     // paddle button to GND
int ledPin     = 13;    // internal LED
int count = 0;          // counter for press time
int longTime = 500;     // limit for short/long press
boolean paddle = true;  // start in paddle mode

void setup()
{
  // connect to IC7300
  mySerial.begin(BAUD_RATE);
  //mySerial.write(0x00); //send any initialization command if needed, not used yet

  pinMode(keyPin, INPUT);
  digitalWrite(keyPin, HIGH); // turn on internal pull-up on the inputPin
                             
  pinMode(paddlePin, INPUT);
  digitalWrite(paddlePin, HIGH); // turn on internal pull-up on the inputPin

  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  count = 0;
  while (digitalRead(keyPin) == LOW) {
    count++; delay(1);
  }
  if (count > 50 && count < longTime) {
    // set rig to straight key input
    blink();
    paddle = false;
    mySerial.flush();
    mySerial.write(0xFE); mySerial.write(0xFE); // start
    mySerial.write(0x76); // radio address, changed from normal address
    mySerial.write(0xE0);
    mySerial.write(0x1A); mySerial.write(0x05); // command    1A 05
    mySerial.write(0x01); mySerial.write(0x64); // subcommand 164 in BCD
    mySerial.write((byte)00);                   // data   
    mySerial.write(0xFD);                       // stop
  }
  if (count > longTime) {
    // set PWR to 10W
    blink();
    mySerial.flush();
    mySerial.write(0xFE); mySerial.write(0xFE); mySerial.write(0x76);
    mySerial.write(0xE0); mySerial.write(0x14); mySerial.write(0x0A);
    mySerial.write((byte)00); mySerial.write(0x28); mySerial.write(0xFD);
  }
 
  count = 0;
  while (digitalRead(paddlePin) == LOW) {
    count++; delay(1);
  }
  if (count > 50 && count < longTime) {
    // set rig to paddle input
    paddle = true;
    mySerial.flush();
    mySerial.write(0xFE); mySerial.write(0xFE); mySerial.write(0x76);
    mySerial.write(0xE0); mySerial.write(0x1A); mySerial.write(0x05);
    mySerial.write(0x01); mySerial.write(0x64); mySerial.write(0x02);
    mySerial.write(0xFD);
  }
  if (count > longTime) {
    // set PWR to 100W
    mySerial.flush();
    mySerial.write(0xFE); mySerial.write(0xFE); mySerial.write(0x76);
    mySerial.write(0xE0); mySerial.write(0x14); mySerial.write(0x0A);
    mySerial.write(0x02); mySerial.write(0x55); mySerial.write(0xFD);
  }
  delay(100);
}

void blink() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(250);
  digitalWrite(ledPin, LOW);  delay(250);
}

In de code zie je hier en daar een eigenaardige opdracht : mySerial.write((byte)00);
Deze wijkt af van de andere write opdrachten, omdat je geen NUL karakter mag wegschrijven, met write(00) zou je een foutmelding krijgen.


Conclusie

Uiteraard kan je de hardware en software uitbreiden met de andere besproken commando’s, het is enkel een kwestie van wat extra knopjes en wat lijnen code.

De eerste uitbreiding heb ik reeds in het project verwerkt: het dubbel gebruik van de knopjes (kort of lang indrukken). In mijn toepassing heb ik er de twee vermogensstanden 10/100 Watt in gestopt, maar je kan er natuurlijk ook iets anders aan toekennen.

Nog een idee voor de bollebozen : een “auto sense” versie. Als je even op de paddle drukt, schakelt de transceiver naar paddle , idem voor de key. Ik heb dit geprobeerd, maar er is natuurlijk een probleem. Het contact voor de punten van de paddle , en de gewone key staan parallel. Bij het eerste punt dat je seint ziet de Arduino dit aan voor een “key press” en schakelt terug om naar key mode.
Om dit op te lossen zal je dus paddle en key apart moeten aansluiten en via een relais omschakelen, zodat de juiste sleutel aan de transceiver hangt, en de andere door de Arduino “gemonitord” wordt.
Dit ging al vlug een ingewikkeld ding worden, en dat idee heb ik dus maar snel laten varen.

Nog een ander idee kon ik helaas niet uitvoeren. Ik had ook graag 4 knopjes in dit project opgenomen om de eerste vier keyer memories te laten uitzenden. Helaas … blijkbaar zijn er wel CI-V commando’s om de memories te programmeren (de tekst die erin zit), maar er zijn GEEN commando’s om de berichten te doen uitzenden. Hiervoor is er wel een schakeling in de manual, om dit via de microfoon connector te doen, maar dan heb je weer een ander bakje nodig. Oplossing : integreer beide projecten in één bakje. Allicht levert dat weer voer voor een volgend artikel.

Veel knutsel & CW plezier !

Luc – ON7DQ

 
Verkiezingen 10 maart 2017 om 22u
 

Overeenkomstig de statuten en het reglement van inwendige orde nodigt de raad van bestuur elk stemgerechtigd UBA-lid uit om in zijn sectie deel te nemen aan de verkiezing van drie bestuurders en van de voorzitter van zijn/haar sectie (CM). Om stemgerechtigd zijn, moet het UBA-lid in orde zijn met zijn bijdrage.

Elk stemgerechtigd lid mag beschikken over een enkele volmacht, getekend door een afwezig, stemgerechtigd lid van de sectie. Enkel het formulier in CQ-QSO is geldig.

De verkiezingen gaan door op
vrijdagavond 10 maart om 22u00 in shack OST, nieuwpoortsesteenwag 122, 8400 Oostende.

Voor de verkiezing van CM zijn er dit jaar 2 kandidaten:

ON6MN Martin (huidig CM) en ON7UP Johan (bestuurslid OST).

Verkiezingen - kandidaat CM
ON7UP Johan
Beste Leden,
Hierbij wens ik jullie op de hoogte te stellen dat ik mij kandidaat heb gesteld als CM voor de sectie OST.
Omdat ik nog niet iedereen ken wil ik jullie op deze manier wat informatie bezorgen over wie ik ben, welke visie en doelstellingen ik voor de sectie heb.
 
Wie is ON7UP?
Ik ben in 1978 te Oostende geboren en heb heel mijn jeugd tot in 2002 in Bredene doorgebracht.
Als zoon van ON7UP (senior) was de interesse voor techniek altijd aanwezig. Op 16 jarige leeftijd  ben ik de lessen van ON7BZ beginnen volgen, met positief gevolg in 1995.
Vanaf dan kon ik “On Air” met de callsign ON1DAI. In 2005 kon ik de callsign van mijn QRO overnemen.
Voor mij was het HAM gebeuren een motivator om te studeren. De radioclub en zeker de HAM spirit heeft er toe bijgedragen dat ik in 1997 mijn diploma A2 Telecommunicatie aan het KTA te Brugge heb behaald.
Daarna heb ik mijn hobby, of beter gezegd studie verdergezet aan het KHBO te Oostende wat leidde tot mijn graduaat elektriciteit-elektronica, Optie Telecommunicatie.
Tijdens die periode was ik zeer actief in de schoolclub ON4HTI waar ik met ON7DQ verschillende keren heb kunnen meedoen aan de lente contest op 2m en de Schoolclub Roundup.
Daarnaast heb ik in die periode ook wat leuke zelfbouwprojecten kunnen realiseren.
 
Waarom in het bestuur? En Waarom kandidaat CM?
Hier zal je geen verkiezingsonliners vinden zoals die in de Verenigde Staten.
Het is een feit dat de club de vorige jaren vele stormen heeft doorstaan, maar ik weet dat het huidig bestuur er alles aan gedaan heeft om de club terug in veilig vaarwater te brengen.
De sectie is financieel gezond, privileges en precedenten zijn rechtgetrokken.
De resultaten mogen gezien worden!
Dit hebben we enkel en alleen te danken omdat we als team de juiste beslissingen hebben genomen.
 
Wat kan je van 7UP verwachten als CM?
Eerst en vooral zal ON7UP verder werken! Want het woord bestuur komt van het werkwoord “besturen”…en in een bestuur moet je werken voor je leden.
Maar dat doe ik graag!
Een CM moet daarnaast ook communiceren, coördineren en zijn bestuursleden ondersteunen.
 
Hoe gaat 7UP dit aanpakken?
Ik zou graag een draagvlak vinden om mensen bijeen te brengen om onze gezonde club verder uit te bouwen tot een actieve radioclub met HAM activiteiten zoals vroeger.
Het zou mooi zijn mochten we Oostende terug op de HAM kaart brengen!
Dit kan alleen met jullie hulp en door meer radioactiviteiten te organiseren.
Mocht ik CM zijn, dan zeg ik graag:
  • Ja, een velddag!
  • Ja, verschillende contesten!
  • Ja, radio-activaties!
  • Ja, feestjes!
 
Dit kan enkel met jullie hulp!
Tot slot wens ik nogmaals te bevestigen dat ik mij zal inzetten, samen met mijn toekomstig bestuursleden om dit doel te bereiken.
Dit kan enkel met jullie stem!
Hopelijk zien we elkaar op vrijdag 10 maart voor de verkiezingen.
Bij vragen, mag je mij altijd contacteren via mail, in visu of op de band.
 
Beste 73,
Johan Vandenberghe
ON7UP
Kandidaat CM UBA-OST

eCQ-QSO en waar kan je hem lezen?


ON4RK Ronny
eCQ-QSO is terug opgestart. Weinig mensen weten echter nog niet hoe en waar ze te vinden. Hieronder geef ik jullie een soort van stappenplan.  Wat weinigen ook weten is dat ze op deze weg ook het elektronisch archief van CQ-QSO kunnen vinden. Je kan terug gaan tot de editie van 1998.

Je gaat naar de website van de UBA:  www.uba.be/nl
 
Als je naar de UBA-website gaat zie je daar 'mijn UBA-account' staan.
Als je al een account en paswoord hebt gebruik je die.
Heb je die nog niet dan log je in met je call en je lidnummer. Deze staat linksonder op je lidkaart en begint met 1000.... Ook op het adreslabel van CQ-QSO kan je deze terug vinden.

Nadien je wachtwoord naar believen veranderen.
 
Er is nu een item bijgevoegd in de het menu: CQ-QSO en eCQ-QSO.

Klik op deze link.
Je kan nu alle reeds verschenen edities van eCQ-QSO en CQ-QSO (tot editie 1998) lezen of opslaan op je PC.
 

De alternatieve route


Sophie & Frank
Frank en Sophie, beiden lid van onze sectie OST en momenteel bezig aan een wereldreis, willen al tipje van de sluier oplichten en ons komen onderhouden over hun reis tot nu toe. Ze zijn voor een korte periode terug in België. De Anastasia ligt afgemeerd in de Falklands. Als radioamateur wil Frank ons komen vertellen hoe de communicatie op zee verloopt. Voor ons landrotten is dit een stuk van de communicatie we niet genoeg of zelfs niet kennen.
De voordracht gaat door op onze nieuwe locatie in het sportcentrum De Schorre in dit op 24 maart om 20u15.

Demo FT991 demo


ON7UP Johan
Op vraag van verschillende leden gaf Johan,ON7UP op 5 aug 2016 een demo avond rond de FT-991. Hier gaf hij eerst wat theoretische informatie rond het toestel en daarna gaf hij een live demo in de shack van de club. Iedereen die het wenste kon er eens me spelen…
Naast de gebruiksvriendelijkheid kwam ook de performantie van de ontvanger en de goede modulatie sterk naar boven.
Het zou eens mooi zijn om dit toestel eens te vergelijken naast de IC-9300… (TIP voor een volgende avond?!)

 

WIFI Yagi


ON7DQ Luc

Wanneer we een nieuwe Wi-Fi-router uit de doos halen, steekt er meestal een korte plastic staaf uit, met een omgekeerde SMA-stekker aan de ene kant, en dat noemen ze dan de antenne …

Meer recente en meer luxe routers hebben meer dan één antenne om hun bereik of bandbreedte uit te breiden, of de antennes zitten in de behuizing verborgen.

Die externe antenne is een zogenaamde “sleeve dipole”, zie het als een verticale dipool antenne, waarin de onderste radiator hol is, en waardoor de coax wordt geleid tot in het midden.

Deze antennes geven een redelijke WiFi dekking in een gemiddelde woning, omdat een verticale dipool omnidirectioneel is. Het straalt in alle horizontale richtingen even goed, of om het eerder pessimistisch uit te drukken : het straalt even slecht in alle horizontale richtingen.

 

Brian Beezley, K6STI, heeft op zijn site een interessante tip geplaatst : met enkele koperdraden en een stukje plastic uit een yoghourtpot maakte hij een eenvoudige Yagi antenne !

Hij heeft de antenne ook met de computer gemodelleerd, en de simulatie voorspelt 8,6 dB winst t.o.v. de dipool, maar we nemen die winst beter met een korreltje zout.

In ieder geval zou je met deze Yagi een aanzienlijke signaalverbetering krijgen in een richting, en voor de kostprijs moet je het alvast niet laten.

Het originele artikel en de volledige details van de simulatie kan je hier nalezen :

http://ham-radio.com/k6sti/wifiyagi.htm

Luc, ON7DQ

Nieuwjaarsgroeten van 9H5DX Michael

& special call 9H2017EU 


ON4RK Ronny
Op 26/07/2013 kregen wij het bezoek van 9H5DX Michael in onze club.  Zelfs in pile-ups pikt hij onze calls eruit.  Ik mag wel zeggen dat we hem een warm hart toedragen en dat dit ook wederzijds is.
Begin januari wisselden we nog nieuwjaarswensen uit. Hij stond erop dat deze wensen ook aan de ganse club werden doorgegeven.
 
Hope you are fine with good health. I never forget your kindness and meeting during my visit, still cherish the short time I passed at your club and meeting new friends. Please pass my best regards & wishes for Christmas & New year  to your wife  Maureen , Luc ON7DQ, Jose ON4CJK  and the others at the club   .
 
Look forward to meet you on the air  ( or maybe in Malta ? ) .
73`
Mike  9h5dx

 
Op de foto hierboven v.l.n.r. ON4RK Ronny & 9H5DX Michael.

 
Voorzitterschap Europese Unie

Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid.

Per 1 januari 2017 is Malta voorzitter van de Raad van de Europese Unie, als opvolger van Slowakije.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Malta Amateur Radio League een special call in de lucht sturen. Kijk er naar uit...

Back to Home
Maltese Presidency of the Council of the European Union 2017

Operators 9H1SP, 9H5DX and 9H1TN
QSL card only via Direct to 9H1SP
Pls SAE and postage help.

OP17HC special event

Deze special event call is on air gedurende de maand maart door de sectie ONZ. Dit als herinnering van de Eesrte Wereld Oorlog.
Het onderstaande award is verkrijgbaar na het maken van 1 contact ongeacht de band of mode.
Vul het formulier in die je kan vinden onder volgende link: http://www.op17hc.be
Het kan ook aangevraagd worden door de SWL-luisteraars. Het award is gratis en bestaat enkel in digitale vorm.
Alle info staat ook vermeld op QRZ.com

OR100LCI

Lions Clubs International is een wereldwijde serviceorganisatie met meer dan 1,4 miljoen leden. Hun doel is ‘WE SERVE’. Hun doel is om levens te verbeteren én problemen te verkleinen of zelfs volledig weg te werken. Vaak wordt dan ook het volgende gezegd: “Where There’s a NEED, There’s a LION”. LCI doet dit via verschillende programma’s waaronder hun Sight Programs, Health Programs, Youth Volunteer Opportunities, Community and Environment Programs and Disaster Relief.

Deze Centennial Celebration geeft de Lions leden de kans om hun verwezenlijkingen te vieren en vooruit te blikken op nog een eeuw gevuld met humanitaire hulp. De viering vindt plaats tot de het begin van de Internationale Conventie in juni 2018, Chicago. Het vooropgestelde doel is om in de tussentijd 1 miljoen mensen te hebben geholpen.

UBA Sectie OSB zal voor deze gelegenheid uitzenden met de speciale roepnaam OR100LCI gedurende maart 2017. De modes zullen SSB, CW en RTTY zijn. De te activeren banden zullen afhankelijk zijn van de propagatie op dat moment.

QSL-kaarten kunnen worden aangevraagd via het OQRS-systeem van Clublog of verstuurd via Frederik ON8ZL.

Meer informatie over de speciale roepnaam is altijd terug te vinden op www.qrz.com/db/OR100LCI. Kan je niet genoeg krijgen van deze organisatie en wil je meer weten, neem dan zeker een kijkje op www.lionsclubs.org of op lions100.lionsclubs.org.

Voordracht in de sectie MWV

Copyright © 2017 UBA-OST, All rights reserved.

Our mailing address is:
UBA-OST
Sportparklaan 6
(Sportcentrum De Schorre)
Oostende 8400
Belgium

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp