Copy
Bekijk deze mail in je webbrowser
Het CW'tje

Club Weetjes


Nieuwsbrief 15


 
06/07/2014 
Roger Vandenbusche, ON6WR Silent Key
ON5US
De club van sectie OST meldt met droefheid dat  Roger Vandenbussche, ON6WR, clublid van UBA – sectie OST op vrijdag 13 juni is overleden.
Roger was al enige tijd ziek.  Hij werd 86 jaar.  De begrafenis verliep in alle sereniteit en in intieme kring.  Op vraag van de overledene werden noch overlijdensberichten noch herdenkingskaartjes gedrukt.
Roger was volledig gepassioneerd door zijn hobby : morse.  We mogen dan ook op zijn minst zeggen dat hij hierin een echte ‘crack’ was.  Op evenementen was hij er altijd bij en dit zelfs wanneer op het einde de antennemasten naar beneden gehaald werden.  Hij grapte dan zelfs dat de propagatie beter werd met het zakken van de antennemast. 
Tijdens het interview van ‘ De Stip’ op VTM, enkele jaren terug, was Roger met zijn morsesleutel niet bij de camera weg te krijgen.
In de club was hij heel graag gezien en kreeg dan ook al vlug de zeer toepasselijke naam ‘Roger Tutuut’.
Langs deze weg, in naam van het bestuur van UBA sectie OST, willen wij onze steun betuigen aan zijn echtgenote, familie en vrienden.
Voordracht QSL-kaarten op vrijdag 18 juli
ON5US
Op vrijdag 18 juli 2014 geeft Ronny een voordracht over QSL-kaarten. Zeer interessant voor wie nog niet zo lang radioamateur is. Ronny legt uit hoe je een QSL-kaart invult, hoe je ze sorteert en hoe je een award aanvraagt. Sinds kort is er een nieuw systeem om QSL-kaarten binnen te brengen waardoor de QSL-manager van OST vlotter de kaarten kan versturen. Verder legt Ronny nog uit hoe een sorteerbureau werkt en ook de digitale QSL-kaarten zoals LOTW en e-QSL komen aan bod.
Kortom, een zeer interessante voordracht rond alles wat met QSL-kaarten te maken heeft.
De voordracht start om 20u30 in het clublokaal van sectie OST.
Barbecue in OST
Op zondag 31 augustus organiseert onze club terug een heus BBQ-feest. Hou deze datum alvast vrij als je erbij wilt zijn. Verdere info omtrent inschrijven volgt nog later.
Bezoek Transmissieschool en museum
in Peutie
ON5US
OST plant in september een bezoek aan de Transmissieschool en museum, gelegen op de militaire basis in Peutie. Dit bezoek kan enkel doorgaan op een werkdag die later nog medegedeeld zal worden.
Men kan er kennismaken met de vroegere en huidige telecommunicatie van het Belgisch Leger.
Om te weten hoe groot de groep zal zijn vragen we dat de geïnteresseerden zich nu reeds melden met naam en aantal personen. Ook leden van andere secties zijn welkom. Graag mailen naar: bestuur@uba-ost.be
Cursus basisvergunning radioamateur
Op 1 september start er terug een een cursus Basisvergunning voor radioamateur.
De Basisvergunning geeft je de mogelijkheid om op een eenvoudige en relatief gemakkelijke manier een radioamateurzendvergunning te behalen. Het examen bestaat uit 2 delen: een praktische proef die afgelegd kan worden na afloop van een opleiding (gegeven in sectie OST in Oostende) en een theoretisch examen afgenomen door het BIPT in Brussel.
 
De opleiding bereidt u zowel voor op de praktische proef als op het BIPT examen. Met een slaagpercentage van ruim 90% hebben onze opleidingen hun degelijkheid bewezen.

De opleiding gaat dus van start vanaf maandag 1 september en zal een 5-tal maandagen in beslag nemen gevolgd door een praktische proef.
Houders van een Basisvergunning hebben met een beperkt zendvermogen toegang tot alle radioamateurbanden tussen 3,5 MHz (80 m) en 440 MHz (70 cm).
Tour de France '14 - Special Event Callsign
OQ4TDF
Mededeling van Johny, ON6FF:

Beste OM,YL,
 
Wij zullen vanaf deze week met de UBA Radioclub Ieper (ON4IPR) een speciaal event station 
OQ4TDF activeren en dit gedurende de maand juli 2014 .
De Tour de France komt naar Ieper...
 
Het speciaal roepteken :    OQ4TDF
 
Vaste frequenties:
145,450 Mhz (FM,verticale antenne)
433,500 Mhz (FM,verticale antenne)
3640 khz (80m)
7070 khz (40m)
 
Modes : FM,SSB,CW,PSK31
 
Op andere frequenties en banden zullen wij natuurlijk ook te horen en te werken zijn ....
Een flyer is er in bijlage van deze mail
100 % QSL (unieke en speciale kaart OQ4TDF)
In bijlage van deze mail een voorbeeld hoe de QSL-kaart eruit ziet ...
 
Info QSL van OQ4TDF op    QRZ.COM          www.OQ4TDF.be
 
of via onze Ieperse Club Website                    www.ON4IPR.be
 
 
Tot werkens en horens,
Beste 73's
Het OQ4TDF - team
Johny  ON6FF
Copyright © 2014 UBA-OST, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp