Copy
Nieuwsbrief 29                                                                                     14/01/2016

Mag ik jullie allen in dit eerste CWtje van het jaar de beste wensen en een goede gezondheid overmaken in naam van het redactieteam.
Dit CWtje is niet op tijd af omwille van te weinig tijd. Wat jullie zeker niet onbekend in de oren zal klinken. Maar de uitnodiging tot onze jaarlijkse receptie moet vandaag nog de deur uit.
Niet getreurd Peter ON5US is reeds gestart met het vervolg.  Hij zal een overzicht geven van alles wat er in de laatste maanden in onze sectie aan bod kwam.  Kijk alvast uit naar een verslag van het bezoek aan Noordzee Helikopters, het lighthouse event, de voordachten, onze deelname aan de erfgoeddag in Raversijde en nog veel meer. Deze keer kregen we ook de twee eerste bijdragen van ON7UP Johan.  Zijn er onder jullie ook OM's die zich geroepen voelen om een artikeltje te maken?  Aarzel niet en stuur het ons door. 

de redacteurs ON3YH Yentel, ON5US Peter en mezelf ON4RK Ronny

Nieuwjaarsreceptie vrijdag 15/01/2015

Iedereen welkom, vanaf 20u00 in shack OST

 
''LAST FAREWELL'' RMD Zendstation Middelkerke
 
Het zendstation van ''Oostende Radio'' te Middelkerke, opgericht in 1937, wordt momenteel buiten bedrijf gesteld.
 
Na bijna 80 jaar trouwe diensten geleverd te hebben in het verzorgen van de telecommunicatie met de scheepvaart, zullen de vier imposante masten van 65m en drie van 55m hoogte, opgesteld temidden een uniek en ongerept duinengebied van 3,6 ha, samen met alle andere antennes worden afgebroken.
 
Wij willen als radio-amateurs deze historische gebeurtenis niet onopgemerkt laten voorbijgaan, en als teken van 'LAST FAREWELL' de laatste signalen in de ether versturen vanaf deze unieke locatie.
 
Een team sympathisanten zal dan ook met de clubcall van de Radio Maritieme Diensten OR0OST/P de zendantennes van het station een laatste maal op HF banden activeren van vrijdag 22/1 19h00 tot zaterdag 19h00 (lokaal) .
 
Twee stations zullen simultaan QRV zijn in CW en SSB op volgende frequenties +/_ QRM:
 
CW: 1.824 3.520 7.020 14.052 21.052 28.052
SSB: 1.845 3.660 7.095 14.294 21.410 28.525
 
Er zal een speciale QSL kaart via buro worden verstuurd voor elk QSO, waarvoor je ook een award kan opvragen (zie info op QRZ.com)
 
Met bijzondere dank aan Defensie voor de medewerking en aan iedereen die deze activatie mogelijk heeft gemaakt.
 
Vy 73
 
Jean-Jacques ON7EQ

Het zendstation te Middelkerke

Gilbert Ghyselbrecht

In een uniek, ongerept duinengebied van 3,6ha, langs de Hector Verhaeghelaan, bevindt zich het radiozendstation van Middelkerke. De 65m hoge zendmasten zijn nog steeds als een baken kilometers ver zichtbaar.

Na meer dan 85 jaar zenden de masten in Middelkerke geen radiosignalen meer uit.

In december 2015 werden de laatste maritieme radioberichten voor de scheepvaart er uitgezonden.

Deze bewuste antennes maken deel uit van RCS, de 'Radio Communications Services’ van Defensie. De installaties waren in eerste instantie eigendom van de RTT, later Belgacom, maar in april 1997 werd het geheel overgeheveld naar het BIPT en in 2001 naar Defensie.

Het zendstation Middelkerke, samen met het zendstation in Ruiselede/Wingene en het ontvangstation in Oudenburg, maken deel uit van de vroegere Radio Maritieme Diensten, beter bekend als Oostende-Radio.

Na de Eerste Wereldoorlog was het kuststation Oostende-Radio, met roepletters OST, gevestigd in houten barakken nabij de Oostendse watertoren, die als antenne­mast werd gebruikt. Bij het in dienst nemen van radiotelefonie werd de ontvangst gestoord door de telegrafiezender en door de telefoniezender bij duplex verkeer. In 1932 werden de operatoren en de telefonie-ontvangpost uit de water­toren overgebracht naar een gebouwtje van de luchtvaartdienst, op de Torhoutse­steenweg nabij het vliegveld, grondgebied Stene. De zenders en de telegrafieontvanger bleven in de watertoren.

In 1928 is het zendgebouw in Middelkerke gebouwd in opdracht van SBR als communicatiestation voor het vliegveld te Stene (Oostende). Het station verzorgde de radioverbindingen met de vliegtuigen op de lijn Brussel-Oostende-Londen.

Door de technische evoluties had men het station niet langer nodig en in 1937-38 verwierf de RTT de gebouwen en het terrein in Middelkerke. In 1939 werden 2 pylonen van 65 meter opgericht en een door de Regie van TT zelfgebouwde telegrafiezender werd in dienst genomen. Het volgende jaar werd de uitrusting uitgebreid met een telefoniezender, een telegrafiezender en een kortegolfzender met afstandsbediening vanuit Stene. In mei 1940 werden alle installaties door het RTT personeel vernield.

De Duitse bezetter nam er zijn intrek en het station werd verder gebruikt tijdens de oorlog. De twee pylonen bleven staan tot in 1944 en werden dan afgebroken.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef er in de stations te Middelkerke en Stene niets meer over dat bruikbaar was. Op 16 augustus 1945 kon Oostende-Radio de tele­fonie­dienst met de loodsboten hervatten met een Philipszender, vanuit de watertorenbarak. De twee 65 meter hoge zendmasten van Middelkerke werden in 1946 weer opgebouwd.

Een origineel, door de Regie uitgekiend systeem van afstands­bediening tussen Stene en Middelkerke, maakte het mogelijk om de zenders van frequentie te laten veranderen. In het jaar 1948 kreeg Middelkerke twee bijkomende middengolf-telefoniezenders die te Brussel werden gebouwd en een derde zendmast.

In de volgende jaren, met een steeds drukker wordend radioverkeer, werden te Middelkerke VHF-kanalen in dienst gesteld en kwamen er regelmatig nieuwe zenders bij.

In een latere periode werden voor de scheepvaart verscheidene bijkomende mogelijkheden gecreëerd, namelijk TOR (Teleprinting Over Radio), Navtex (Navigational warnings), Autolink RT-Systeem (automatische radiotelefonie­verbinding richting schip-wal) en de DSC (Digital Selective Calling).

Tot 1970 had de Middelkerkse Goldstar zijn voetbalveld op de terreinen maar ze moesten noodgedwongen verhuizen om plaats te maken voor drie bijkomende zendmasten. Een blijvende getuige hiervan zijn de kleedkamers die nu in gebruik zijn als kippenhok van de huisbewaarder.

Eind 1976 werd de nieuwe conciërge­woning in gebruik genomen.

De functies van het zendstation zijn weinig gekend bij de inwoners van Middelkerke maar de opeenvolgende conciërges des te beter. Van 1938 tot 1974 woonde en werkte Gerard Verbeke, gekend aquarelschilder, in het gebouw, en van 1974 tot 1998 was Florent Ghillebert er technieker-huisbewaarder.

Slechts twee maal in de geschiedenis van het radiostation werden de deuren opengezet om het publiek de installaties te laten bezoeken. In september 2006 was dat in het kader van ‘Middelkerke achter de schermen’ en in september 2013 ter gelegenheid van ‘Open monumentendag’ met medewerking van de dienst erfgoed van de gemeente Middelkerke. Dit was dan ook de meest succesvolle editie met meer dan 1200 bezoekers.

Meerdere malen per dag worden er door het kuststation Oostende-Radio weerberichten en Navtex berichten uitgestuurd, en er wordt permanent geluisterd naar noodoproepen van schepen op de Noordzee.

De taken van het zendstation te Middelkerke worden nu overgenomen door de zenders van het station te Ruiselede/Wingene.

De ‘pylonen’ bepaalden heel lang de skyline van Middelkerke en waren voor velen een welkom baken op hun weg naar zon, zee en zand.

Met het afbreken van de zendmasten, het Casino en de watertoren verdwijnen de meest opvallende merkpunten van de gemeente.

.
ON6BZZ Yvonne en ON4AIM Aimé zijn er zondag a.s. present om de UBA Vriendenronde te verzorgen met de call OR0OST/P vanaf 09.30 - 10.30 uur op 144.575 Mhz.
              ALARMBERICHT!!!!

Oostende  05/09/2015   03.25  plaatselijke tijd

Tijdens de nacht van 4 september is een stuk van de rotsen in Dover (Engelse kust) in zee gevallen,dit veroorzaakt een vloedgolf van 12meter die richting de Belgische kust  op stormt .
Door het weekend zijn de hulpdiensten onderbemand en niet voorzien  voor een adequaat communicatie centrum op te zetten.
De overheid vraagt aan de radioamateurs om hulp....

Oostende 05/09/2015   04.05 plaatselijke tijd

Door het interne netwerk werden de Oostendse radioamateurs opgeroepen om een doeltreffend radionetwerk,volledig onafhankelijk van bestaande mogelijkheden zoals elektra en internet op te zetten,zodat zij radioberichten met niet getroffen gebieden kunnen verzorgen.

Oostende 05/09/2015  06.15 plaatselijke tijd

De radioamateurs zijn paraat om de hulpdiensten bij te staan,intussen heeft de vloedgolf onze kusten bereikt,met zeer zware schade aan de infrastructuur, de radioverbindingen met het hinterland werken probleemloos

Oostende 06/09/2015  15.00 plaatselijke tijd

Na meer dan 24 uur onafgebroken de radiocommunicatie te hebben verzorgt,wordt dit overgenomen door de officiele instantie overgenomen.De heer burgemeester komt ons persoonlijk bedanken voor de inzet bij deze ramp.

                                                                        &&&&&&&&&&&&&

Dat dit verhaal gelukkig niet is gebeurd, is een zegen,maar de radioamateurs van Oostende hebben wel degelijk deze rampoefening uit gevoerd,zoals elk jaar gebeurd,en met succes.Bij deze danken wij onze familie en vrienden die het toelaten om onze prachtige hobby te mogen beoefenen en uiteraard ook het Stadsbestuur voor het ter beschikking stellen van het terrein.


 
Ook nog een woordje van dank aan de talrijke bezoekers. We verwelkomden o.a. onze burgemeester Johan Vande Lanotte en schepen Jean Vandecasteele.  Alsook ON4BBQ Ronald die ons CWtje leest tijdens zijn rustpauzes ergens in een ver land. Het was een opsteker voor mij om dit te horen.

BEAUFORT

Januari is van start gegaan en de komende 2 maanden zijn bekend door de felle winterse stormen en winden. Velen onder ons luisteren naar de TV of radio of de /MM naar de maritieme berichtgeving maar wat zegt de term Beaufort?

Hieronder kunt u een overzicht vinden met waarnemingsreferenties.

Johan - ON7UP
 

WINDKRACHT

WINDSNELHEID in km/uur

Benaming

Zee

verschijnselen

Land

verschijnselen

0

Minder dan 1

WINDSTIL

Spiegelglad

Rook stijgt recht of bijna recht omhoog

1

1 5

LICHT BRIESJE

Kleine golfjes

Zee heeft geschubd aanzien

Vlaggen reageren niet

2

6 11

ZWAKKE WIND

Kleine, korte, maar beter

gevormde golven

Golven hebben glasachtig aanzicht

Bladeren ritselen, Vlaggen bewegen

3

12 19

LICHTE WIND

Kleine golven met brekende

toppen en witte schuimkopjes

Vlaggen waaien voluit

4

20 28

MATIGE WIND

Kleine, langere golven

en vrij veel witte schuimkoppen

Stof/papier dwarrelen op, kleine takken bewegen

5

29 38

VRIJ KRACHTIGE WIND

Matige golven van veel grotere lengte

Opwaaiend schuim en

overal witte schuimkoppen

Kleine bebladerde takken beginnen te zwaaien

6

38 49

KRACHTIGE WIND

Grotere golven

Overal brekende koppen

Witte schuimplekken

Veel opwaaiend schuim

Grote takken bewegen, de wind zoemt in telefoondraden

7

50 61

HARDE WIND

Hogere golven

Wit schuim vormt strepen in richting van de wind

Overal brekende koppen

Veel opwaaiend schuim

Bomen bewegen, de wind is hinderlijk als men er tegenin loopt

8

62 74

STORMACHTIGE WIND

Matig hoge golven met aanmerkelijke kamlengte

Golftoppen waaien af en vormen goed

gevormde schuimstrepen in richting van de wind

Twijgen breken af, lopen wordt bemoeilijkt

9

75 88

STORM

Hoge golven met zware schuimstrepen

Rollers beginnen zich te vormen

Slecht zicht door verwaaid schuim

Er ontstaat lichte schade, dakpannen waaien af

10

89 102

ZWARE STORM

Zeer hoge golven met lange

overstortende en schuimende golfkammen

Zware overslaande rollers

Grote oppervlakten schuim

Zee ziet wit van schuim

Verwaaid schuim vermindert het zicht

Bomen worden onworteld, aanzienlijke schade

11

103 117

ZEER ZWARE STORM

Buitengewoon hoge golven

Zee geheel bedekt met lange schuimstrepen

De randen van de golfkammen verwaaien overal

Kleine schepen verliezen elkaar uit het zicht

Sterk verminderd zicht

Komt te land zelden voor, uitgebreide schade

12

>= 118

ORKAAN

Lucht vol schuim en verwaaid zeewater

Zee ziet volkomen wit door schuim

Het zicht op korte afstand is verdwenen

Verwoestingen

 

 

De Q-Code en afkortingen gebruikt door Radioamateurs


Johan - ON7UP

De radioamateurs die radioverbindingen maken in morse gebruiken heel veel afkortingen en veelal in combinatie met de Q-code. Wie morse kent zonder de afkortingen en de Q-code te kennen zal zeker niet veel wijzer worden na het lezen van zijn notities.

Door het gebruik van die afkortingen en de Q-code worden de morsecontacten soms heel kort.

De afkortingen worden meestal gevormd uit de medeklinkers van de (Engelse) woorden of de eerste letter van meerdere bij elkaar passende woorden.

Met een beetje goede wil kun je de meeste afkortingen snel aanleren. Dat kun je niet zeggen van de Q-code. De Q-code werd in 1912, tijdens een internationale conferentie te London aangenomen voor de verschillende landen van de wereld. Tijdens diezelfde conferentie werd het alarmsignaal SOS aangenomen in plaats van het vroegere CQD.

De Q-code kan evengoed gebruikt worden in morse als in spraak. Afkortingen zijn echter, buiten enkele uitzonderingen zoals VFO, RIG, YL, XYL en PA , alleen bruikbaar in morse.

De radioamateurs zegt dat hij een 600 Ohm heeft of een 600 Ohm zal plegen, dan bedoelt hij dat de telefoon rinkelt of dat hij zal telefoneren. Deze uitdrukking is afkomstig uit de tijd dat de telefoonlijnen een impedantie hadden van 600 Ohm!

Prijzen worden door radioamateurs uitgedrukt in K(a), zo hoor je bv. 1 K in plaats 1000 Euro (vroeger fr.) of van een halve K ipv 500 Euro (de logica was kilogram, kilogram, kilofrank en nu kilo euro )

Op de volgende bladzijde ziet u de lijst met de afkortingen.

Hieronder ziet u de lijst met de meest gebruikt codes uit de Q-code (zeker leesvoer voor ON3 in spe!)

Code

Betekenis

Opmerking

QRA

Adres waar station opgesteld staat

 

QRG

Freqyentie (MHz), bedrag (in K)

 

QRL

Het werk, een karwei enz

 

QRM

Allerlei storingen

(wie ziek is spreekt van QRM-gezondheid

QRO

Groot vermogen of ouders

 

QRP

Klein vermogen of kinderen

(vermogen van minder dan 10 Watt)

QRQ

Sneller seinen

(Wordt weinig gebruikt gezien het meestal al te snel is)

QRS

Trager seinen

(dr om pse QRS = best old man sein aub trager)

QRT

Stoppen met seinen

(ook ervan tussen gaan)

QRU

Niets meer te zeggen

 

QRV

Gereed zijn of aan ‘t luisteren

 

QRX

Even wachten, ik roep dan terug

 

QRZ

Wie heeft mij opgeroepen

 

QSB

Variatie of fading

 

QSL

Begrepen, ontvangstbewijs

(QSL kaart)

QSO

Gesprek tussen stations

 

QSP

Herhalen van de boodschap

 

QSY

Veranderen van frequentie of band

(ook een reis of een verplaatsing wordt QSY genoemd)

QTH

Woonplaats van de radioamateur

 


 

Selectie van gebruikt afkortingen gebruikt door radioamateurs

 

 

 

 

 

 

Afk.

betekenis

Afk.

betekenis

Afk.

betekenis

aa

all after

ga

go ahead

r

received solid

ab

all before

gb

good bye

rcd

received solid

abt

about

gg

going

rf

radio, frequency

ac

alternating current

gld

glad

rig

radio equipment

af

audio frequency

gm

good morning

rpt

repeat

agn

again

gn

good night

rx

receiver

amp

ampère

gnd

ground

sa

say

ani

any

gud

good

sed

said

ant

antenna

ham

amateur

sez

says

bci

broadcast interference

hf

high frequency

sig

signal, signature

bci

broadcast listener

hi

high telegrafic laugh

sked

schedule

bcnu

be seeing you

hpe

hope

sn

soon

bd

bad

hq

headquarter

sri

sorry

bk

break, break in

hr

hear-here

stdi

steady

btr

better

hrd

heard-hard

stn

station

bug

vibroplex

hv

have

swl

short wave listener

b 4

before

hvy

heavy

tmw

tomorrow

cfm

confirm

hw

how

tks, tnx

thanks

cheerio

cheerio

if

intermediate frequency

tu

thank you

cl

call

key

key

tt

that

 

closing

lis

licensed

tvi

television interference

cn

can

mi

my, mine

tx

transmitter

cnt

cannot

mike

microphone

txt

tekst

co

crystal oscillator

mk

make

u, ur

you, your

condx

conditions

mni

many

unlis

unlicensed

cq

seek you

mo

master oscillator

vfo

variable frequency oscillator

crd

card

mtr

meter

vy

very

cuagn

see you again

nd

nothing doing

wid, wix

with

 

call you later

nil

nothing

wkd

worked

cud

could

nr

near, number

wl

will

cul

see you later

nw

now

wud

would

 

call you later

ob

old boy

wx

weather

cw

continuous wave

ok

all correct

xmtr

transmitter

dc

direct current

om

old man

xtal

crystal

dnt

do not

op, opr

operator

xyl

ex young lady

duz

does

osc

oscillator

yl

young lady

dx

distance

ot

old timer

 

 

ere

here

ow

old woman

 

 

es

and

pa

power amplifier

 

 

fb

fine business

pse

please

 

 

fil

filament

pwr

power

 

 

fm

from

 

 

 

 

fone

phone

 

 

 

 

fr

for

 

 

 

 

freq

frequency

 

 

 

 


 


 

HAMBEURS WETTEREN
 
Op Zondag 24 januari 2016 heeft in Wetteren, Scheppersinstituut,Cooppallaan 128 terug de jaarlijkse Hambeurs plaats.
De Hambeurs is toegankelijk voor bezoekers van 10 tot 15 uur.
De standhouders hebben toegang vanaf 8 uur.
Er zijn 2 grote zalen beschikbaar, inkom gratis.

Kostprijs per tafel 4 Euro (100cm x 60cm)
Voor reservering van tafels of inlichtingen kunt u terecht bij Marcel De Canck,
E-mail : on5au@skynet.be
Enkel na bevestiging via e-mail hebt u de gereserveerde tafels.

Er moet voldaan worden aan de voorschriften van het B.I.P.T.
Er is parking vóór en achteraan de school.
De doorgang en de speelplaats moeten vrij blijven. (Brandweer)

73's en tot in Wetteren
http://www.wtn.uba.be/
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Redactie
Redactie
Bestuur
Bestuur
Copyright © 2016 UBA-OST, All rights reserved.

Our mailing address is:
UBA-OST
Sportparklaan 6
(Sportcentrum De Schorre)
Oostende 8400
Belgium

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp