Copy
                                                                          Θεσσαλονίκη 15/11/2016
                                                                          Αριθ. Πρωτ.: ΕΦΠΤ-3277

 
Θέμα:  Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων Προσωρινού Καταλόγου της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) - ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 6292/1921/Α2/25-10-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 70ΔΩ4653Ο7-4Η7)
 
Κύριοι,
Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας από τη ΜΟΔ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την 27/10/2016 για την έκδοση της ανωτέρω σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία η αίτηση χρηματοδότησης που καταθέσατε στην εν θέματι Δράση έχει συμπεριληφθεί στον Προσωρινό Κατάλογο Δυνητικών δικαιούχων της Δράσης, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης θα πρέπει να υποβάλετε έως τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης, προκειμένου να διεξαχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος, θεμελιώνετε δικαίωμα υπαγωγής και το έργο σας θα συμπεριληφθεί στον Οριστικό Κατάλογο της εν θέματι Δράσης.

Στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕM, www.e-kepa.gr και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=3820&cid=149 είναι αναρτημένα  υποδείγματα των απαιτούμενων υπεύθυνων δηλώσεων, συνοδευόμενα από σχετικό ενημερωτικό σημείωμα οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους.

Η συμπλήρωση των απαιτούμενων Απογραφικών Δελτίων Εισόδου του Παραρτήματος VII γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τους κωδικούς που ήδη διαθέτετε, μέσω της ενέργειας «Απογραφικά  Δελτία Εισόδου/Εξόδου Ωφελουμένων». Τα απαιτούμενα Απογραφικά Δελτία θα πρέπει να προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή αρμοδίως υπογεγραμμένα.

Όλα τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν  στη Δ/νση :
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
Οικισμός ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΜΗΣ
6οχλμ. Χαριλάου –Θέρμης, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης
 
Στην περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
 
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ «......................................................................................................»
Κωδικός Επιχειρηματικού Σχεδίου 1 (1) : «………………….»
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»
 
 1 Είναι ο κωδικός που παρήχθη κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής.
 
Η προθεσμία έως την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, είναι  οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.
 
Τονίζεται ότι, για όσα επιχειρηματικά σχέδια έχει/ουν δηλωθεί, στο σχετικό πεδίο του Εντύπου Υποβολής  «ΚΑΔ Επιλέξιμης Δραστηριότητας Επιχειρηματικού Σχεδίου», ΚΑΔ σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, ή και τριτοβάθμιο επίπεδο, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και μη επιλέξιμοι ΚΑΔ με μεγαλύτερη ανάλυση (δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι ή τεταρτοβάθμιοι) που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ «Επιλέξιμες Δραστηριότητες» της Πρόσκλησης, θα πρέπει:
  • για ανέργους ή συνεργατικά σχήματα η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας να γίνει ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ,
  • για τους υφιστάμενους αυτοαπασχολούμενους, πρέπει μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης να έχουν καταργηθεί οι υφιστάμενοι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι
π.χ. Επιχειρηματικό σχέδιο δηλώνει ΚΑΔ τριτοβάθμιο εντός του οποίου όμως περιέχεται και μη επιλέξιμος τεταρτοβάθμιος  ΚΑΔ,
  • άνεργος ή συνεργατικό σχήμα θα πρέπει να κάνει έναρξη σε όλους τους τεταρτοβάθμιους που περιέχονται στον τριτοβάθμιο πλην του ενός μη επιλέξιμου
  • υφιστάμενος αυτοαπασχολούμενος πρέπει να διακόψει τον τριτοβάθμιο και να κάνει έναρξη σε όλους τους τεταρτοβάθμιους που περιέχονται στον τριτοβάθμιο πλην του ενός μη επιλέξιμου
 
Η μη τήρηση του παρόντος συνιστά λόγο απόρριψης.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία στο τηλέφωνο 2310-480.000.
 
Με  εκτίμηση,
 
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.e-kepa.gr

 
Copyright © 2016 KEPA-ANEM, All rights reserved.
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
Οικ "ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ" Κτήριο "ΕΡΜΗΣ"
ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ +30 2310 480000
Fax +30 2310 480003
http://www.e-kepa.gr
Email Marketing Powered by Mailchimp