Nieuwsbrief                          NK Werpen Masters
april 2016


 
AV Hanzesport    

Op naar het NK !

Als Hanzesport organiseren we voor het eerst een nationaal kampioenschap. Het is het Nederlands kampioenschap werpen voor masters en het vindt plaats op zaterdag 30 april en zondag 1 mei. We hebben de wethouder sport uitgenodigd om de wedstrijd officieel te openen op zaterdag 30 april om 11.30 uur, we wachten de berichten in spanning af.
 
Het NK bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen: de werpvijfkamp, het gewichtwerpen en het kogelslingeren. Alle drie de onderdelen krijgen per leeftijdsklasse een eigen klassement. De inschrijving is al gesloten en de deelname is goed te noemen. Vanuit Hanzesport doen Monica Kindervater,  Mariët Voskamp en Han van Dijk mee.
Dit kampioenschap wordt door de atletiekunie georganiseerd en wij doen de uitvoering er van.
In de voorbereiding was een projectgroep bezig met enkele vertegenwoordigers van de atletiekunie om alles voor elkaar te brengen. Om de organisatie rond te krijgen was er wel een 2e werpkooi nodig en die is deze week geplaatst. Spannend was het dat we de chronoloog anders hebben gemaakt dan eerder. Nu vinden verschillende onderdelen door elkaar plaats. Daardoor worden de dagen evenwichtiger. Een aantal atleten heeft daartegen geprotesteerd, omdat zij vinden dat je na de vijfkamp te moe bent om dan de volgende dag nog een aparte wedstrijd te doen. Dit zal zeker na afloop geëvalueerd worden om de ervaring mee te geven voor een volgende keer. We hebben op de wedstrijddagen en op de vrijdag daaraan voorafgaande, veel vrijwilligers nodig, er zijn er al veel, maar we hebben nog mensen nodig.
 
Al met al is het een spannend project en wordt het een spannend weekend. We hopen op een glad verlopend NK en mooie prestaties, misschien wel een Nederlands record!
 
 
Jan Jansen
Voorzitter

Keuring en reparatie van de baan.

Sinds Januari 2016 moeten de atletiek accommodaties waar officiële Atletiekunie wedstrijden georganiseerd worden eens per drie jaar gekeurd worden door de Atletiekunie. Ook de accommodatie in Zutphen waar op 30 april en 1 mei het NK werpen Masters wordt georganiseerd is aan zo'n keuring onderworpen. Begin maart heeft deze plaats gevonden en heeft de volgende gebreken/onvolkomenheden opgeleverd:
In de kunststof atletiekbaan zijn verschillende oneffenheden waargenomen, bij de 110 m. startlijn en bij de afzet van het speerwerpen zijn zal de kunststof toplaag gerepareerd moeten worden, eveneens zullen de beschadigde gootdeksels vervangen moeten worden. Eén van de steeple chase balken is aan de uiteinde beschadigd en zal gerepareerd moeten worden. Bij de verspringen zal het zand in de landingsbakken vervangen moeten worden door een door de NOC/NSF vastgesteld norm, nu liggen er in de landingsbakken verschillende soorten zand. Ook de zandvanger moeten schoon zijn en de grasranden aan de zijkanten liggen door het opgestoven zand te hoog. De belijning van de aanloop begint vaag te worden. Bij de hoogspring locaties is het advies gegeven om de onderliggende pallets aan de voorzijde af te schermen zodat er geen voeten onder kunnen schuiven. Bij het polsstokhoogspringen is het afdekzijl slecht en dient vervangen te worden en de insteekbakken dien zonder water te staan en schoon gemaakt te worden. De ring van het kogelslingeren/discuswerpen is afgekeurd en dient gerepareerd/vervangen te worden evenals de twee ringen van het kogelstoten. De sectoren van het kogelstoten dienen los geharkt en aangevuld te worden.
 
Al met al dienen zeker voor het NK Werpen de benodigde reparaties en aanvullingen plaats te vinden, omdat de atletiekunie voor de geplande wedstrijd de betreffende onderdeel alsnog dient goed te keuren. De niet tot het voornoemde NK behorende onderdelen dienen voor het eind van het jaar alsnog gekeurd en dus geschikt te worden bevonden voor het organiseren van officiële wedstrijden.
De gemeente Zutphen (als eigenaar van de atletiekaccommodatie) is met de reparatie/herstel werkzaamheden afgelopen maandag 18 april begonnen.
 
Anton Kruiderink
Stichting Atletiek Accommodatie Zutphen

Help mee !

Voor het NK Masters Werpen hebben zich al een mooi aantal vrijwilligers aangemeld. Helaas hebben wij nog niet alle plekken ingevuld. Wij zouden nog enkele vrijwilligers voor beide dagen kunnen gebruiken. Aarzel niet en meldt je aan via juco@hanzesport.nl. Kijk voor meer informatie op de website.
 
Hester Tuin 
Jury Coördinatie

Inschrijvingen

De inschrijving is gesloten, we hebben een mooi deelnemersveld verzameld. Er hebben zich 91 masters ingeschreven, het merendeel gaat voor alle onderdelen. Sommige komen alleen voor de meerkamp, of alleen voor het gewichtwerpen (GW) en/of het kogelslingeren (KS). Alle onderdelen zijn goed bezet. De meerkamp is nagenoeg vol, het GW en KS is iets minder vol, maar toch nog ruim 80% bezetting. Monica Kindervater,  Mariët Voskamp en Han van Dijk vertegenwoordigen Hanzesport.

De verdeling mannen en vrouwen, is twee derde om een derde. Opvallend is dat er maar 3 vrouwen 35+ zijn en maar 4 mannen 35+, het gros van de mannen is 45 – 55 jaar. Het vermelden waard is zeker dat de oudste vrouwen 70+ zijn en de oudste mannelijke deelnemer 80+! Alleen al het feit dat deze masters meedoen aan het NK is al een compliment waard.

Kom dus  langs om te zien waartoe deze mannen en vrouwen in staat zijn en om onze eigen kanjers aan te moedigen !

Beide dagen beginnen om 9.30 uur en eindigen rond 18 – 19 uur. Wil je weten welke onderdelen wanneer op het programma staan, kijk dan op de website van Hanzesport.
Tot zaterdag/ zondag!

Anneke van Jaarsveld
WOC
Colofon
De nieuwsbrief verschijnt één keer in de zes weken en wordt verspreid onder alle leden, vrijwilligers en relaties van Hanzesport. Dit is een speciale editie vanwege het NK Werpen voor Masters. Redactie en vormgeving Annemieke Wijdieks en Joke Noordegraaf. Heb je nieuws mail het dan naar nieuwsbrief@hanzesport.nl .
.
Mariët Voskamp
Han van Dijk
Monica Kindervater


 

23 april Klusdag !

Om de baan er verzorgd uit te laten zien op het NK Masters is er zaterdag 23 april een klusdag. Vanaf tien uur staat het gereedschap en de emmers met sop klaar..... Om twee uur is al het werk hopelijk gedaan.

Dus, steek de handen uit de mouwen voor de vereniging en kom a.s. zaterdag helpen.
Copyright © 2016 AV Hanzesport Zutphen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp