Copy
Pressemeddelelse fra Hjernerystelsesforeningen
View this email in your browser

27. november 2018

//PRESSEMEDDELELSE//                                                          

Nyt nationalt center for hjernerystelse i Danmark 

 

Hjernerystelsesforeningen og Center for Hjerneskade har i fællesskab fået bevilliget 8,5 millioner kroner over 4 år fra satspuljeaftalen til at oprette et helt nyt nationalt center for hjernerystelse. Centeret vil blive drevet og udviklet i et tæt samarbejde mellem Hjernerystelsesforeningen og Center for Hjerneskade. 

Det nye center skal være med til at sikre, at de mere end 25.000 danskere, der hvert år rammes af en hjernerystelse, får den bedst mulige vejledning og støtte i deres rehabilitering. Mellem 10-15% har stadig følger efter deres hjernerystelse efter 1 år. 

Centeret skal også være med til at sikre, at læger, sagsbehandlere og andre aktører har adgang til den nyeste forskning og viden. 

Landsformand i Hjernerystelsesforeningen, Ronni Bødker, fortæller om det nye center for hjernerystelse: 

“Hos Hjernerystelsesforeningen er vi utrolig tilfredse og glade for, at vi nu endelig kan få samlet forskning og viden på området i et nyt dansk center for hjernerystelse. Alt for mange ramte med hjernerystelse oplever desværre stadig, at sundhedsvæsenet ikke yder den nødvendige rådgivning og behandling. Der har derfor længe været et behov for fælles nationale vejledninger for behandling af hjernerystelse”.

Ronni Bødker fortsætter, “Vi ser det nye center for hjernerystelse som en stærk overbygning på den rådgivning og støtte, vi som patientforening hver dag giver til ramte danskere og deres pårørende. Forhåbentlig betyder etableringen af det nye center, at endnu flere ramte danskere får den rigtige hjælp tidligt i deres forløb. Det ved vi er afgørende for at sikre, at færrest muligt får længerevarende følgevirkninger af deres hjernerystelse.”

Frank Humle, direktør for Center for Hjerneskade i København, forklarer, "Med det nye center får vi mulighed for at give en mere ensartet information ved både akutte og ved langvarige følger til alle, der får en hjernerystelse".

Baggrund
 

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening med mere end 1600 medlemmer, der årligt støtter og vejleder mere end 3500 danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse. 

Hjernerystelsesforeningen har aktiviteter i hele landet og en landsdækkende rådgivningstelefon. Patientforeningen tilbyder bl.a. selvhjælpsgrupper, støtte via digitale fællesskaber, juridisk-, social- og neuropsykologisk rådgivning, og udbyder en lang række træningshold i aftenskoleregi.

Personer med længerevarende hjernerystelse døjer ofte med hovedpine, kvalme, svimmelhed, lys- og lydfølsomhed og voldsom træthed. Hjernerystelse, der varer mere end tre måneder, kaldes post-commotionelt syndrom.
 
Mere information om hjernerystelse og patientforeningen kan findes på www.hjernerystelsesforeningen.dk

Kontakt 

For mere information om det nye center for hjernerystelse, kontakt: 

Ronni Bødker, landsformand i Hjernerystelsesforeningen 
mail: rboedker@hjernerystelsesforeningen.dk
mobil: 61710188

Nicolai Aaen, sekretariatsleder i Hjernerystelsesforeningen 
mail: nicolai@hjernerystelsesforeningen.dk
mobil: 26297930

Frank Humle, direktør for Center for Hjerneskade i København 
mail: frank.humle@cfh.ku.dk
mobil: 25674422

Copyright © 2018 Hjernerystelsesforeningen, All rights reserved.
Denne pressemeddelelse sender vi til relevante medier, journalister og organisationer 

Our mailing address is:
Hjernerystelsesforeningen 
Lergravsvej 53, 1. sal
2300 København S

update subscription preferences
unsubscribe from this list