Copy
View this email in your browser
Opleiding/intervisie: Conflicten bij complexe projecten voorkomen of beter oplossen
Datum: november 2022 | Locatie: Driebergen
Bij de uitvoer van projecten lijkt het bijna onvermijdelijk dat ergens op de route, tussen samenwerkingspartners, conflictsituaties ontstaan met stagnatie, escalatie en extra kosten tot gevolg. Opgaves zoals verduurzaming, mobiliteit, wonen: Ingewikkelde dossiers met veel dynamiek die daarmee een ware voedingsbodem vormen voor zulke conflicten. Om die schade, inclusief aangetaste relaties tussen contractpartners, zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk te weten:
  • Hoe een goede samenwerking eruit ziet en hoe de elementen vertrouwen en controle tussen mensen én organisaties daar invloed op hebben;
  • Hoe je afspraken op een gedegen manier vastlegt in een contract, waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe inzichten en dynamiek die in de toekomst kunnen (of zullen?!) ontstaan;
  • Hoe je, als er toch conflict optreedt, daarmee omgaat en dit oplost op een manier die de relatie tussen partners eerder versterkt dan verstoort.
In deze opleiding/intervisie nemen drie experts u bij de hand. Na afloop beschikt over inzichten en instrumentarium om uw project vooraf conflictbestendiger te maken of beter conflicten te managen indien die alsnog optreden. 
U krijgt inzicht in hoe u: 
  • controle en vertrouwen positief binnen uw samenwerking kunt gebruiken.
  • vertrouwen en controle tijdens en na een conflict kunt behouden en/of herstellen.
  • de juiste balans treft tussen formele afspraken en gewenste flexibiliteit in een contract.
  • de juiste samenwerkingsvorm selecteert passend bij uw project en organisatie(s).
  • een 'klik' tussen samenwerkingspartners van toeval naar zekerheid brengt.
  • vaardigheden en technieken kunt gebruiken om conflict te de-escaleren/om te buigen.
PRAKTISCHE INFO
Datum: november 2022
Tijd: 10.30 – 16.00 uur (na de files beginnen, voor de files weg)
Locatie: Driebergen
Doelgroep: Opdrachtgevers en opdrachtnemers die betrokken zijn bij complexe projecten.
Kosten: € 895,- excl. BTW p.p. (inclusief lunch)
(Op verzoek organiseren wij dit soort opleidingen ook in-house voor eigen afdelingen en dergelijke: vraag naar de mogelijkheden | u kunt ons hierover bereiken via 030 - 303 9760 of info@ppsnetwerk.nl) 

 
AANMELDEN
PROGRAMMA

10.30 - 11.00 uur
Welkom & introductie 
Door Harry Sterk (directeur PPS Netwerk Nederland)  


 
11.00 – 12.30 uur
Voorwaarden voor het creëren, herstellen en onderhouden van een goede samenwerking
Dr. Jasper Eshuis (Associate Professor Public Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam)

- Vertrouwen en controle slim combineren.
- Hoe behoud je vertrouwen tijdens een conflict?

- Herstellen van vertrouwen en controle tijdens en na
een conflictsituatie 
- Gebruik van emoties en empathie in trust-repair strategieën
 

12.30 - 13.30 uur - Lunch 

Deelnemers met docenten

 
13.30 – 14.00 uur 
Samenwerking adequaat vastgelegd, passend bij projecteigenschappen en context
Louisa Engels (Croon Advocaten)

- Verschillende contractvormen
- Samenwerking vastleggen in contracten

 
14.00 – 14.30 uur 
Juridisch instrumentarium bij conflictmanagement
Louisa Engels 

- Omgaan met dynamiek: balans tussen formele afspraken en flexibiliteit
- Conflictmanagement vanuit juridisch perspectief
14.30 – 15.30 uur
De rol van het individu in een conflictsituatie
Leonieke Osinga (Executive Coach, Bellamy Coaching)

- Onzichtbare krachten in het samenwerkingsspeelveld herkennen
- De bron van conflicten begrepen en positief benut
- Constructief vs. destructief handelen
- Inzichten en technieken om een conflict te de-escaleren
15.30 – 16.00 uur 
Vragen en afsluiting (en drankje, etc.)
Harry Sterk (directeur, PPS Netwerk Nederland)
 
AANMELDEN
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760.