Copy
Goede Uitvraag bij ICT-opgaven
 theorie én praktijkervaringen
24 mei 2022 | 13.30 - 17.00
Een digitale transformatie of grote ICT-opgave is technisch vaak een behoorlijk ingewikkeld vraagstuk. De grootste instinker zit echter niet in de techniek 'an sich' maar in de vraag wat je als organisatie met deze techniek wilt bereiken. Belangrijk dus om voor de start goed stil te staan bij de organisatorische en strategische doelstellingen. De vraag die eerst beantwoord moet worden is dus niet wélk systeem/techniek/programma gaan wij gebruiken, maar waarvóór gaan wij dit gebruiken en wat zijn de verwachtingen. Met andere woorden, een heldere vraagarticulatie.

Een tweede vraag waar goed over nagedacht moet worden, is welke organisatieveranderingen een digitale transformatie met zich meebrengt. Hoe bereid je je organisatie voor op verandering, welke rollen en taken zullen veranderen of verdwijnen en hoe ga je hier mee om? Verandering is nooit eenvoudig, interne processen en de interne organisatie moeten daarom goed op orde zijn om ICT projecten succesvol uit te voeren.

Vervolgens is er de samenwerking met de opdrachtnemers. Bij dergelijke complexe projecten wil je op zoek gaan naar een samenwerkingspartner en niet een eenmalige verkoper van een bepaald systeem. Hoe kan je de markt goed verkennen en verleiden? Welke vorm van aanbesteden/selectie en samenwerken passen het best bij de eigen organisatie en de opdracht die op tafel ligt? Hoe maak je de opdracht aantrekkelijk voor alle betrokken partijen en zorg je dat je samen het maximale uit het project haalt. 

Tijdens deze opleiding wordt vanuit strategisch-, juridisch- en organisatorisch perspectief gekeken naar het vraagstuk hoe je een goede uitvraag op het gebied van ICT-opgaven ontwikkelt. U leert als opdrachtgever waar u bij moet stil staan om tot de beste opdrachtverstrekking te komen bij deze complexe opgaven. U krijgt praktische handvatten die u kunt gebruiken in dit proces. Het programma is bedoeld voor professionals uit de (semi-)publieke sector, zoals Contractmanagers, Projectmanagers, Projectdirecteuren en leden van IPM-teams.
Praktische Informatie
i.v.m de geldende coronamaatregelen zal de opleiding online plaatsvinden


Datum: 24-5-2022
Tijd: 13.30 - 17.00
Doelgroep:
- Contractmanagers
- Projectmanagers
- Projectdirecteuren
- Professionals uit de (semi-)publieke sector betrokken bij opgave/opdracht formulering en aanbestedingen

Kosten: € 495,- excl. 21% BTW
Aanmelden >>
Programma
13:30 - 13.45 uur
Welkom & Inleiding
O.l.v. Harry Sterk, PPS Netwerk Nederland

> Setting the scene
> Project Management Design Model
> Analyse van de uitdaging

 
13:45 - 14.45 uur
Digitale Transformatie: mijn organisatie klaarmaken voor verandering
Analyse vanuit organisatiekundige aspecten
O.l.v. Dr. Robert Slagter (Prinicipal consultant, MinDig)

> Digitale transformatie; wat is het, wat levert het op, waar zit de complexiteit?
> Hoe organiseer je het proces en wie betrek je?
> Groeien in volwassenheid: 6 punten om je organisatie voor te bereiden op verandering

 
14:45 - 15:00 uur
Pauze

 
15.00 - 15.45 uur
Een ICT-opgave goed vertalen en succesvol in de markt zetten
O.l.v. CMS

> Dialoog met de markt: verkennen en verleiden.
> Komen tot een passende en aantrekkelijke uitvraag.
> Het kiezen van de juiste contract- en samenwerkingsvorm.
> Juridische uitdagingen en afwegingen.


 
15.45- 16.45 uur
Praktijkcase & inbreng eigen casus
O.l.v. Dr. Robert Slagter (Principal consultant, MinDig)

> Hoe zijn anderen gevaren?
> Wat zijn de belangrijkste lessen?
> Contouren van kosten, opbrengsten en risico's voor uw eigen casus 
> Op basis van bovenstaande suggesties voor bijsturing
16.45 - 17.00 uur
Vragen & Afsluiting
 
Aanmelden >>
PPS Netwerk Nederland organiseert actieve kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers uit de gebouwde omgeving en infra. Doel is om zodoende sneller kansen te identificeren en te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.