Copy
Deze kennisbijeenkomst is gratis voor provincies, gemeenten en waterschappen
View this email in your browser
Kennissessie:
Het toepassen van Integraal Projectmanagement (IPM) op decentraal niveau 
voor het efficiënter inrichten en aansturen van projecten in de infrastructuur -en watersector
15 februari 2017, Waterschap Aa en Maas, 's-Hertogenbosch
 
- Wat zijn de voordelen, do's en don'ts van IPM bij kleinere projecten
- Wat zijn de inmiddels geleerde lessen uit de infra -en watersector?
- Wat is de de rol van de opdrachtgever bij IPM en hoe kan deze het beste ingevuld kan worden?
- Hoe kan ik mijn mensen opleiden in IPM en wat zijn de bijbehorende rollen en processen?
 
AANMELDEN
 
De opgaven van overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en provincies worden steeds groter en complexer. Het goed managen en beheersen van o.a. wegen, gebouwen en waterwerken is cruciaal. Veel organisaties kiezen daarom te werken met Integraal Projectmanagement (IPM) om de projectbeheersing en het risicomanagement te verbeteren, omgevingsmanagement te versterken en de projecten efficiënter te organiseren en uit te voeren.

IPM (Integraal Projectmanagement) is een werkwijze die helpt om de interne en externe samenwerking in overheidsprojecten in de openbare ruimte optimaal te laten verlopen. De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam. Gedurende alle fases van het project is duidelijk welk lid van het projectteam welke rol en verantwoordelijkheid heeft. IPM onderscheidt 5 rollen: 1) projectmanagement 2) risicobeheersing 3) technisch management 4) contractmanagement 5) omgevingsmanagement.

Integraal Projectmanagement moet zorgen voor het uniformer en efficiënter inrichten en uitvoeren van projecten, een betere doorstroming van het personeel, goede opleidingskansen, uitwisselbaarheid van vakspecialisten en een hogere kwaliteit van projecten. Het niet goed uitvoeren van IPM heeft als gevolg dat interne en externe samenwerking tussen de betrokken partijen en afdelingen stagneert met als gevolg dat projecten buiten planning en budget opgeleverd.

Dit klinkt allemaal logisch maar toch hebben veel regionale overheidsorganisaties vragen zoals: Welke kennis en ervaringen heeft Rijkswaterstaat opgedaan met IPM en hoe kunnen wij daar als decentrale overheid van profiteren? Hoe pas je IPM toe op kleinere regionale projecten? Hoe vul ik mijn rol als opdrachtgever hierbij het beste in? Hoe bundel je verschillende maatregelen tot programma’s? Hoe versterk je de relatie tussen het assetmanagement bij het bepalen van de projectscope? Hoe bewaak je de scope tijdens de uitvoering? En hoe ‘integraal’ doen we nu eigenlijk aan projectbeheersing? 

PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. Balance, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat op 15 februari (14.00-17.00) bij Waterschap Aa en Maas in 's-Hertogenbosch een kennisbijeenkomst IPM voor decentrale overheden waarbij diverse publieke en private praktijkexperts de kennis en ervaringen met IPM delen en ingaan op bovenstaande vragen. 

Aanmelden:
De bijeenkomst is bedoeld voor afdelingshoofden, teamleiders, senior projectleiders/manager van Gemeenten, Provincies, en Waterschappen. Zij kunnen zich gratis aanmelden via bovenstaande aanmeldbutton. Private partijen/niet-deelnemers van PPS Netwerk NL betalen 295 euro (excl. BTW).

Programma 15 februari 2017
 
13.30 Inloop en ontvangst met koffie/thee

14:00 Welkom en inleiding door PPS Netwerk Nederland 
         Elte Palm (Projectmanager, PPS Netwerk Nederland) 

14.15 Introductie Integraal Projectmanagement (IPM) en Integraal Projectbeheersing (IPB) 
          Rob Jongkind (Balance)

14.30 Actuele trends en IPM-ontwikkelingen in de watersector
          Frank Pulles (Afdelingshoofd, Waterschap Brabantse Delta) 

 15.00 Actuele trends en IPM-ontwikkelingen bij Rijkwaterstaat
          Ron Peddemors (Afdelingshoofd Infrastructuur Rijkswaterstaat)

 15.30 Pauze

 15.45 Workshop IPM: wat zijn de grootste Top3 kansen en Top 3 obstakels voor IPM?
          
 16..45 Samenvatting en conclusies

 17:00 Afsluiting en borrel
 
Klik hier om u uit te schrijven voor deze mailing


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PPS Netwerk Nederland · Lageweg 2, Zeist, Nederland · Zeist, Utrecht 3703 CA · Netherlands