Copy
Scholenbouw
ontwerpen voor een volgende generatie
 

VOCUS architecten bna | maart 2017

In deze nieuwsbrief vier bijzondere opgaven met een maatschappelijk karakter: de (ver)bouw van scholen. Een schoolgebouw is meer dan een functioneel gebouw dat onderwijs faciliteert. Het is voor een aantal jaar een thuishaven voor leerlingen, een plek waar ze zich veilig en gestimuleerd moeten voelen. We passen daar de ruimtes op aan. We zorgen voor een prettig werkklimaat met veel daglicht en aandacht voor de gezondheid door goede ventilatie. We versterken het ruimtelijke gevoel door mooie zichtlijnen te ontwerpen, maken gebruik van duurzame materialen en besteden veel aandacht aan kleurgebruik, akoestiek en detaillering.

In deze nieuwsbrief:

 

blog: waar gebouwen over gaan

Bob Custers, architect, eigenaar van VOCUS en bestuurslid/bouwmeester van Stichting De Grote Kerk in Naarden, schreef aan de vooravond van de verkiezingen een blog. Een beschouwing over zijn missie als architect en mens: het maken van gebouwen die er toe doen. Gebouwen die geen stem hebben en van een schoonheid zijn die geen keuzes maakt, maar mensen respecteert wie ze zijn. Lees de blog op onze site >

 

Bilalschool

Leerpleinen in plaats van gangen en een atrium als gebruiksruimte. Bij de renovatie en nieuwbouw van de Bilalschool in Amersfoort hebben we gekozen voor vier blokken die samen een atrium vormen met een dak dat iets hoger ligt dan de ring met leslokalen. Hiermee geven we invulling aan basisprincipes als licht, lucht en ruimte en de maatschappelijke functie van een school. Ook geven we ruimte voor invulling van de specifieke levensovertuiging - het gaat hier om een islamitische basisschool - maar laten ons daar als architect niet door leiden. Het maken van een goed gebouw staat voorop. 

Bij al onze ontwerpen kijken we nadrukkelijk naar inpassing in de omgeving. In dit geval een jaren vijftig wijk met een bouwtraditie van strokenverkaveling en eenvoudige zadeldaken. De school krijgt eenzelfde dakvorm, voor de schikking van het gebouw zijn we juist afgeweken van de typologie van de wijk. De entree staat door een zichtlijn in directe verbinding met het hart van de school: het atrium. Lees meer over dit project >

Zicht op de bestaande gymzaal met aansluiting naar de nieuwe delen.
Aansluiting van het bestaande op het nieuwe en het atrium met leerpleinen in aanbouw. Eigen foto's. 
Het atrium als centrum binnen de vier blokken.
 

De Hoeksteen

De nieuwe aanbouw voor deze jaren 30-stijl school valt nauwelijks op. Hij sluit aan bij zowel de specifieke bouwstijl van het bestaande schoolgebouw als de veel lagere nokhoogtes van de gebouwen en huizen in de omgeving. De uitbreiding zorgt voor de benodigde extra ruimte en krijgt tevens een extra functie. Die van verbindende factor tussen school en omgeving.

De nieuwe aanbouw is geïnspireerd op de tuinmuur met bolvormige sierelementen die hier in het verleden heeft gestaan. Het verschil in nokhoogtes wordt opgevangen door het trappenhuis dat een duidelijk leesbare tussenschakel vormt. De diepliggende rij ramen borgt toetreding van voldoende daglicht. Een van de basisprincipes die wij hanteren voor een prettige leef- en leeromgeving. De nieuwe vleugel, met luifel en terras, op het binnenplein biedt plek aan de docentenkamer en is zo gesitueerd dat er altijd zicht is op het binnenplein. We wonnen met dit project de Ruimtelijke Kwaliteitsprijs, uitgereikt door de gemeente Bussum. Lees meer over dit project >

Het trappenhuis als brug voor het verschil in nokhoogtes tussen oud en nieuw.
Ramen zorgen voor voldoende daglicht. 
Een nagenoeg onzichtbare aansluiting van oud en nieuw.
De nieuwe vleugel geeft extra ruimte voor de school en zicht op het plein. Eigen foto.
De nieuwe vleugel met luifel en terras
 

Campus Aeres

Flexibiliteit was een duidelijke voorwaarde voor deze opgave in Barneveld. Het realiseren van een masterplan voor de campus van een onderscheidend instituut voor praktische dierenopleidingen. We zijn hiervoor gevraagd door organisatieadviesbureau Twynstra Gudde en Aeres Groep. Het masterplan bestaat pakweg uit twee componenten. Een strategische visie op de ontwikkeling van het opleidingsinstituut als geheel (Twynstra Gudde) en een ruimtelijke, bouwkundige component. 

Door in het masterplan ruimte te creëren voor zowel groei als krimp waarborgen we de gewenste flexibiliteit van de opdrachtgever. Een campus die kan meegroeien en meebewegen met de toekomstige ontwikkelingen en behoeftes. We kiezen voor een ruimtelijke opzet met veel groen en maken daarmee een duidelijke verwijzing naar de dierenopleidingen. Het plan is in ontwikkeling.

Nu nog Groenhorst Barneveld. In de toekomst Aeres MBO Barneveld. Eigen foto.
 

Hidaya basisschool 

Onze opgave was helder: meer ruimte voor het groeiend aantal leerlingen. Het bestaande ontwerp laat een hoofdgebouw zien met twee vleugels, gepositioneerd als dwarsvolumes. Voor de nieuwe vleugel trekken we deze lijn door, waardoor een gebouw ontstaat dat goed in evenwicht is. Ook de materiaalkeuze richt zich naar het bestaande. We passen gekeimd metselwerk en aluminium kozijnen toe. Hiermee borgen we een goede inpassing in de omgeving en aansluiting bij de bestaande context, het oorspronkelijke ontwerp uit 1960.

Voor het realiseren van voldoende daglicht wijken we wel af van het bestaande. Het dak van de nieuwe vleugel wordt iets opgetild - het 'lantaarn-principe'- en aan de kopse kant komen ramen. Lees meer over dit project >

Het dak van de nieuwe vleugel wordt opgetild voor voldoende daglicht.
Met de nieuwe, derde vleugel is het gebouw meer in evenwicht.
 

kantoornieuws

Bob Custers, architect en eigenaar van VOCUS, staat voor de tweede keer in de ABN AMRO Duurzame 50. Begin maart werden de genomineerden bekend gemaakt. Zij werden beoordeeld op vier onderdelen: bijdragen aan het mogelijk maken van duurzame projecten, inzetten bij duurzame initiatieven, actieve kennisdeling over verduurzaming en het stimuleren en initiëren van duurzame samenwerking. Op 12 april, tijdens Building Holland, wordt de winnaar bekend gemaakt.

 

van ontwerp tot realisatie

Heeft u vraagstukken rondom duurzaam bouwen, binnenstedelijke opgaven, herontwikkeling, retail, huisvesting voor senioren, scholenbouw of de (ver)bouw van een particuliere woning? Wij denken en helpen graag mee met het ontwerp, advies en de realisatie van projecten. Bel ons op 035-6989135, stuur een e-mail naar vocus@vocus.nl of bezoek onze website: www.vocus.nl.