Copy
View this email in your browser

Uitnodiging mini-symposium 
Co-housing: van “Hebben” naar “Delen”

21 Februari 2019 
Oude raadszaal Stadhuis Maastricht - inloop vanaf 14:00 uur

De Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht nodigt u van harte uit deel te nemen aan een symposium rondom het thema ‘collectief wonen’ (Engelse benaming:‘co-housing’).

Primaire doelstelling van deze bijeenkomst is om het thema co-housing binnen de beleidsterreinen van de gemeente Maastricht onder de aandacht te brengen. Naast het delen van kennis en ervaringen wordt getracht een interactieve discussie omtrent dit onderwerp – dat verschillende beleidsterreinen verbindt - op gang te brengen.

Geïnspireerd door het coalitieakkoord van Maastricht “Onbegrensd en Ontspannen” is co-housing bij uitstek een thema om de uitdaging aan te gaan zoals in het dit akkoord verwoord. Co-housing biedt kansen om samen met  burgers, maatschappelijke en gemeentelijke organisaties open, sociale, gezonde, veilige en saamhorige woonsituaties in de stad te creëren. Opgave-gericht werken is het motto van de gemeente, gericht op interne en externe (integrale) samenwerking. Die kansen biedt co-housing.

Tijdens deze inspiratie-middag, waarvoor diverse gastsprekers uitgenodigd , worden voorbeelden van co-housing projecten uit onder andere de ons omringende landen gepresenteerd.

De volgende vragen staan centraal:

  • Wat zijn de kenmerken van co-housing? En wat kunnen we leren van de geslaagde voorbeelden?
  • Hoe passen modellen van alternatieve woonvormen in de toekomstontwikkelingen van onze stad (zoals 'structuurvisie Maastricht 2030, ruimte voor ontmoeting')?
  • Welke rol kan en wil  de lokale overheid innemen om dergelijke projecten te steunen / stimuleren/ faciliteren?
  • Kan co-housing de aantrekkelijkheid van Maastricht als woonstad verhogen? (De slimme stad)


Programma:

14.30  - Welkom en  introductie 

14.45  - Sprekers: Jo Janssen / Laura Piovan: "wat is de meerwaarde van co-housing?" 

15.20  - Spreker: Peggy Totté: "Hoe kan een stad aanzetten tot collectieve woonvormen"

15.55 - PAUZE (Koffie en vlaai)

16.15  - Spreker: Eef Tanghe: "Hoe start je als bewoner aan een co-housing project?".

16.45  - Q & A

17.15 - Afsluiting borrelhapjes

Moderator: Vincent van der Stouwe

Sprekers:

  • Laura Piovan, architect ArCharis Architecture.
  • Jo Janssen, architect (Jo Janssen architecten), Universiteit Hasselt, Faculteit Architectuur en Kunst Lector, Architectuurwijzer (lid expertenraad, met speciale aandacht naar dichter wonen/ collectief bouwen), mede oprichter onderzoekcentrum ‘Domus’ (kennis- onderzoekcentrum over innovatieve woonvormen)
  • Peggy Totté, projectleider ‘collectief bouwen en wonen’ binnen Architectuurwijzer & curator van expo ‘collectief wonen in Vlaanderen’, bestuurslid van Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP).
  • Eef Tanghe, zaakvoerder Co-housing Projects, bewoner van co-housing.

Vrije deelname, graag registreren i.v.m. locatie reservering
Aanmeldingen open tot/met 18 Februari

REGISTREER U NU

LOCATIE:

Oude raadszaal Stadhuis
Markt 78, 6211 CL, Maastricht 

ACHTERGROND INFORMATIE

De adviescommissie is ingesteld door het College van B&W en adviseert het College over allerlei thema’s die senioren betreft.

Wonen is een van die thema’s. In dat kader heeft de commissie – op verzoek van oud-wethouder Willems – een oriëntatie uitgevoerd naar mogelijke alternatieven woonvormen voor senioren. Immers in toenemende mate is het beleid erop gericht dat senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen, participeren en meer dan voorheen zijn aangewezen op enige vorm van ondersteuning uit de buurt.

In een maatschappij waar individualisering en eenzaamheid toenemen, nog eens versterkt door onze traditionele woonmodellen, neemt de behoefte aan community en saamhorigheid toe. 

Co-housing en collectief wonen, zijn alternatieve modellen, waar een woongebouw ook als platform voor ontmoeting en verbintenis kan fungeren, waar plaats is voor. Gemeenschappelijk activiteiten en delen,  maar ook ruimte is voor privacy en onafhankelijk leven.

Voorbeelden genoeg in binnen- en buitenland zoals bijvoorbeeld De Krasse Knarrenhof in Zwolle of het project Bolderburen in Almere.
Wat houdt co-housing in?

Co-housing is in eerste instantie een ‘life-style’ en een alternatieve benadering van ‘samenwonen’. Het realiseren van een visie voor een specifieke community staat centraal; het ruimtelijk programma van het gebouw is flexibel en afgestemd op de visie van de bewoners

Het ontwikkelingsproces is ‘bottom up’ en kenmerkt zich door burgerparticipatie. Elk project is een (nieuw) maatkostuum: een op maat gemaakte woon- en werk- omgeving.

Co-housing modellen kenmerken zich door de filosofie van “sharing”. Het gaat om alternatieve woonmodellen, waar de onafhankelijkheid van de woon-units behouden blijft en het mogelijk is te delen in collectieve ruimtes c.q. functies, zoals bijvoorbeeld zorg, mobiliteit in de vorm van care-sharing, het delen van een daktuin of moestuin en duurzame energie-installaties.

Deze woonmodellen genereren woongemeenschappen, welke een mogelijk antwoord bieden op een aantal zeer belangrijke vragen en veranderingen in onze samenleving: vergrijzing, gebrek aan integratie van de toenemende groep actieve senioren met de rest van de maatschappij, eenzaamheid (onder zowel jongeren en volwassenen), toename van één-ouder gezinnen en tot slot een behoefte aan samenhorigheid in tegenstelling tot het gevoel van vervreemding en fragmentatie die vaak wordt ervaren in onze stedelijke samenleving.

We hopen middels dit symposium de lokale Overheid te kunnen informeren over de meerwaarde van co-housing projecten en een basis te leggen voor toekomstige initiatieven in de regio Maastricht. 
TEASER: wat is co-housing?
Deze inspiratie-middag wordt georganiseerd door ArCharis Architecture (arch. Laura Piovan) i.s.m. Jo Janssen - Prof. Ir. Wim van den Bergh architecten en leden van de Adviescommissie Senioren Maastricht. Voor vragen, neem contact op met Laura Piovan (06-48768626)


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ArCharis Architecture · Boschstraat 21 · Maastricht, Li 6211AS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp