Copy
Danske Professionshøjskoler - Nyhedsbrev juni 2017
Kan du ikke læse mailen, klik her


Stefan Hermann ny formand for Danske Professionshøjskoler
 
Nuværende rektor på professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, er ny formand for Danske Professionshøjskoler. Dermed bliver Stefan Hermann frontfigur for en uddannelsessektor, som siden sin etablering for 10 år siden er blevet en væsentlig aktør i det danske uddannelsesbillede. 

Stefan Hermann har fra 2008 været rektor for Professionshøjskolen Metropol i København. Udover sit virke som rektor er Stefan Hermann en aktiv forfatter og debattør og bestrider derudover en række tillidsposter. Som formand for regeringens ekspertgruppe om ’Bedre veje til ungdomsuddannelserne’ afleverede han i 2017 en række anbefalinger til regeringen, og hans seneste bog ’Hvor står kampen om dannelsen’ rammer lige ned i den aktuelle uddannelsespolitiske dagsorden om moderne dannelse.Årsmøde om uddannelse til fremtidens arbejdsmarked

Er vi klædt på til at klæde fremtidens studerende på, og hvordan håndteres uddannelser til et arbejdsmarked vi ikke kender og til studerende vi ikke kender. De 21. århundredes kompetencer i en dansk uddannelseskontekst var emnet for Danske Professionshøjskolers Årsmøde 2017, som blev afholdt den 1. juni på Hotel Koldingfjord.

Ole Sejer Iversen, professor på AU, indledte dagen med et oplæg om digitaliseringen og automatiseringens betydning for samfund, arbejdsliv og privatliv som afsæt for at identificere de udfordringer, professionsuddannelserne står overfor i forhold til de 21. århundredes kompetencer i en dansk uddannelseskontekst.  

De 21. århundredes kompetencer fik også et studenterperspektiv, da STAK – Studenter Task Force for Kreativitet – simulerede en eksamen, hvor en række deltagere fra årsmødet var studerende, mens resten af deltagerne debatterede spillet på #stakåndet.


Inspiration til gode praktikforløb

Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL har udgivet en fælles pjece med eksemplariske praktikforløb. Pjecen skal inspirere til udvikling af kvalitet i praktikken. Eksemplerne er kendetegnet ved et stærkt gensidigt samarbejde, hvor alle parter løfter det fælles ansvar, den studerende, professionshøjskolen og praktikstedet.

Praktikpjecen er inddelt i emneoverskrifter som indeholder case-beskrivelser på gode praktikforløb, og på hjemmesiden findes flere cases og cases fra pjecen beskrevet mere uddybende

Se nyhed


Mød professionshøjskolesektoren på folkemødet

Den populære Strandbar på Kæmpestranden i Allinge er igen i år er den fælles ramme for professionshøjskolesektoren på folkemødet. Programmet er spækket med debatter, workshops, quiz, rollespil og andre aktiviteter. I år er der i professionshøjskolernes fælles telt fokus på emner som sundhedsteknologi, læring, digital dannelse, fællesskaber, fake news, velfærd og det 21. århundredes kompetencer.

I Professionshøjskolernes Strandbar vil der også være mulighed for at møde robotter, som bruges i undervisningen på læreruddannelsen og at overvære skuespilleren Mia Lyhne, når hun optræder i rollen som billedkunstlæreren, der hellere vil snakke om ler og LEGO end matematik og læsning.

Se hele programmet i Professionshøjskolernes Strandbar på www.professionsdebat.dk
Debat
Fremtidens kompetencer handler om kvalificeret digitalisering
 
Digitalisering bliver en så stor del af alting, at det er en grundlæggende kompetence for fremtidens professionelle at kunne håndtere digitalisering i forhold til den profession, man er uddannet i. Tilegnes den dømmekraft ikke som en del af uddannelsen og som et naturligt element i det professionelle virke som uddannet, vil det være digitaliseringen, som dikterer udviklingen i professionen.

Omvendt er en kompetent digital dømmekraft i forhold til en profession en afgørende forudsætning for, at de mennesker vi uddanner bliver i stand til at indfri det enorme potentiale, digitaliseringen indeholder til at udvikle vores professioner.
Høringssvar og udpegninger
 
Danske Professionshøjskoler udarbejder og koordinerer sektorens fælles høringssvar og udpegninger til ministerier, myndigheder, institutioner med videre. De fælles høringssvar og udpegninger udarbejdes på baggrund af input fra professionshøjskolerne og Medie- og Journalisthøjskolen.
 


Se de seneste fælles høringssvar her:
 


Se flere Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

Se alle høringssvar på høringsportalen.dk 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
FAKTA OM DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER   

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemsinstitutionerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Danske Professionshøjskolers medlemmer uddanner til både den private og offentlige sektor i alle dele af landet. Professionshøjskolerne står for godt en tredjedel af optaget og af dimittenderne på det videregående uddannelsesområde. Medlemmerne har de tre største videregående uddannelser i Danmark og uddanner til de meget store professioner og erhverv, som udgør et fundament for nuværende og kommende borgeres velfærd, innovationsevne og vækstkapacitet.


Nyhedsbrevet er udarbejdet af:
Kommunikationschef David Erichsen de@uc-dk.dk,  tlf. 31 40 99 85

Kommunikationsmedarbejder Christian Noer Snorgaard cns@uc-dk.dk, tlf. 21 26 86 35

Afmeld nyhedsbrev
          Danske Professionshøjskoler                 Ny Vestergade 17, st.tv.                   1471 København K
          Telefon: 3338 2200                                 E-mail: uc-dk@uc-dk.dk                    Hjemmeside: www.uc-dk.dk