Copy
10 ежедневни библейски изучавания от Скрипчър Юниън
Ден 10: Един ден
1 Петрово 5:10; Откровение 21:3-7
Прочети
Един ден ще се събудим в различна реалност: без блокиране, без изолация, без социално дистанциране и без маски. Надяваме се, че тези прости неща, които ни носят радост и щастие, отново ще се върнат в живота ни. Ние се молим Бог да ни помогне да ги преодолеем и, както казва Петър, след като сме потърпели малко, ще видим как Бог ще ни възстанови и ще ни направи силни, стабилни и непоколебими. Един ден ще се събудим в напълно нова реалност: без блокиране поради греха, без изолация от Бога, без дистанция един от друг, без маски. Бог казва, че ще бъде толкова близо до нас, че ще избърше всяка сълза от очите ни. Освен това всичко, което е предизвиквиквало сълзите ни, ще изчезне. Той ще ни даде да пием даром от живата вода. Той ще ни обнови и възстанови като Свои деца, за да живеем с Него завинаги в реалността на Неговата слава. Това обещание не подлежи на обсъждане! Нека само да издържим докрай и да бъдем заедно – Неговите синове и дъщери с Него - нашият Бог.

Със семейството ти
В разгара на предизвикателните моменти често е полезно да очакваме по-добър ден.
Днешните стихове илюстрират малко от тази картина за нас.
Съберете следните предмети от дома си и ги поставете на масата си: кърпички (по една за всеки присъстващ член на семейството), използвани блистер с хапчета или шишенце с лекарства, малко пръст в чаша или купичка и хартиена или найлонова торбичка.
Седнете около масата и прочетете Откровение 21:3-5. Докато четете всяка част от стих 4, мислете как Бог ще направи това за вас; ако има малки деца в семейството ви, може да им кажете „не плачете повече“ и тогава хвърлете кърпичките в хартиената торбичка; когато прочетете „няма повече болка“, хвърлете празния блистер или празното шишенце с лекарства в торбичката; когато прочетете „няма повече смърт“ - хвърлете пръстта. Благодарете на Бога, че обеща да направи всичко ново.


Действие
Помислете за вашите приятели или познати, които страдат по различни причини, причинени от вируса. Молете се за Божия мир и утеха за тях.

Молитва
Господи, заради Твоята голяма милост, възстанови ни и ни направи по-силни. Амин!
Контакти:

Михаила Петрова - 0894480701
scriptureunion@abv.bg
Facebook
Instagram
Website
Copyright © 2020 Scripture Union Bulgaria, All rights reserved.