FASCIKLA SA UVODNIM PISMIMA INICIJATIVE ZA SVETSKI MIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvodno pismo   Pismo 1   Pismo 2   Pismo 3   Pismo 4   Pismo 5   Pismo 6   Pismo 7 G L O B A L N A   M I R O V N A  I N I C I J A T I V A
__________________________________________

Delotvoran program
za stvaranje unutrašnjeg i spoljašnjeg mira
________________________________________________________
 

Dragi podržavaoci mira,

Na osnovu svoje lične prakse Transcendentalne Meditacije, najverovatnije ste iskusili smanjenje stresa, veći mir uma i mnoge druge dobrobiti koje dolaze sa redovnom meditacijom. 


Zamislite sad šta bi se desilo kad bi ceo svet mogao makar da oseti ukus tih dobrobiti. Kada bi ceo svet delovao na osnovu mira a ne na osnovu stresa, stopa zločina bi pala, politički, etnički i religiozni sukobi bi nestali i svi ratovi bi prestali. Ovaj rast pozitivnosti naučnici zovu Maharišijev efekat.


Globalna Mirovna Inicijativa, naučno potvrđen projekat koji je pokrenuo Mahariši Maheš Jogi, radi na ostvarenju te predivne vizije. Mahariši je osnovao ovu inicijativu sa ciljem da prekine sve ratove i sukobe i da obezbedi da se stvori mir i da svi narodi i kulture održavaju mir za sva vremena. I već vidimo početke ovih rezultata.

U kratkim pismima koja slede posle ovog ćemo vam dati sliku o tome kako pojedinci i narodi širom sveta učestvuju u ovom poduhvatu i doživljavaju veliki napredak. Čućete i o koracima koje možete preduzeti da pomognete da se trajni mir dovede vašem i drugim narodima.


Postoji jednostavno, naučno i realistično rešenje za stvaranje i održavanje sklada u celom svetu. Više o ovom suštinski važnom radu ćete saznati iz naših sledećih poruka. Možete i da pitate svog TM učitelja o Globalnoj Mirovnoj Inicijativi ili da pogledate naše internet stranice www.vedicpandits.org da saznate više o tome.

S najboljim željama, 
 
JAI GURU DEV 

Vaši Ambassadori
Globalna Mirovna Inicijativa za svaku zemlju na Svetu  Uvodno pismo   Pismo 1   Pismo 2   Pismo 3   Pismo 4   Pismo 5   Pismo 6   Pismo 7 


STRANICE KOJE VREDI POGLEDATI
Copyright © 2021 BST, All rights reserved.