WERELDWIJD VREDESINITIATIEF INLEIDENDE BRIEF DOCUMENTEN MAP   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleidende brief   Brief 1   Brief 2   Brief 3   Brief 4   Brief 5    Brief 6   Brief 7 W E R E L D W I J D   V R E D E S I N I T I A T I E F
__________________________________________

De technologie van klank
__________________________________________

Beste ondersteuners van vrede,

Wij zijn zo fortuinlijk dat de stille activiteit van de Maharishi Vedische Pandits de trends van de tijd aan het veranderen is, zoals we in onze laatste brief aan u bespraken (brief 4). Door middel van hun beoefening van Yoga (meditatie) en Yagya (hoogst gespecialiseerde recitaties) zijn deze in hoge mate deskundige vredebewaarders een grote hoop voor onze dierbare wereld. (Ga naar hier om brief 4 te lezen.)


Ondersteuning voor de Maharishi Vedische Pandit groep in India draagt zowel bij aan het ondersteunen van al hun behoeften als aan de Vedische uitvoeringen van Yagya’s. Deze Yagya’s maken gebruik van de wetenschap en technologie van klank om een veelheid aan weldadige effecten te creëren – ofwel voor uw land met Nationale Yagya’s of voor uzelf met Speciale Yagya’s. Luister voor een meer volledige uiteenzetting naar John Hagelin, PhD., een wereldvermaard kwantumfysicus, onderwijskundige, openbaar-beleidsexpert en vooraanstaand voorspreker van vrede.

 
Kwantumfysicus – John Hagelin, PhD. 


Als onderdeel van hun dagelijkse routine beoefenen de Maharishi Vedische Pandits in de Brahmasthan van India Yoga – het Transcendente Meditatie en TM-Sidhi programma. Het TM-Sidhi programma, waarin het Yogisch Vliegen is inbegrepen, ontwikkelt het vermogen om te handelen vanaf meer stille en coherente niveaus van bewustzijn. Naarmate de Pandits groeien in het vermogen om te handelen vanaf meer subtiele niveaus van bewustzijn worden zij hoogst effectief in het uitvoeren van hun dagelijkse Vedische uitvoeringen voor wereldvrede.
 
 
„Verankerd in het absolute“

De sleutel is dat het gewaarzijn van de Pandit verbonden wordt met het verenigde veld tijdens Transcendente Meditatie, wat een ondergrond van oneindige correlatie verschaft, waarop de recitatie het doel ervan ongeacht waar dan ook bereikt, niet gebonden door ruimte of tijd.
 
Yagya’s voor naties
Mensen van meer dan 100 landen - hebben reeds de heel reële weldadige effecten van Nationale Yagya’s ervaren. In Colombia, bijvoorbeeld,  zei de Ambassadeur van het Nationale Yagya programma: “Maharishi Nationale Yagya’s voor ons land zijn een van de grootste zegeningen die we hebben ontvangen. We zijn verbaasd over hoe tijdens en na de verrichting van onze Nationale Yagya’s de ervaringen van de Mediterenden en Sidha’s uitmuntend zijn … terwijl het gehele land een sterk verhoogd niveau van coherentie en ondersteuning geniet in verschillende gebieden van het nationale leven.”
 
Speciale Yagya’s voor individuele personen 
Mensen kunnen ook hun eigen individuele Speciale Yagya’s genieten, die toegenomen harmonie en vreugde brengen voor belangrijke gebeurtenissen in het persoonlijk leven, zoals verjaardagen, huwelijken, gedenkdagen en de geboorte van een kind. Een persoon zei, nadat hij en zijn echtgenote een Gedenkdag Speciale Yagya hadden: “We voelden ons beiden verankerd in het Absolute (het zuivere veld van onbegrensde stilte en vrede) de gehele tijd, een gevoel dat we in diepe kalmte waren – echt. Onnodig te zeggen dat we uitzien naar de volgende.”
 
Yagya’s voor wereldvrede 
Yagya’s worden door Pandits uitgevoerd om de natuurwetten die het universum besturen te verlevendigen op specifieke wijzen en voor specifieke doeleinden, ten einde te helpen een uitgekozen wens te verwezenlijken. In de Brahmasthan van India bijvoorbeeld, komen 1.331 Pandits bijeen om Atirudrabhishek te verrichten, de krachtige Yagya voor wereldvrede. UNESCO heeft Vedische recitatie officieel beschreven als een onaantastbaar erfgoed van de mensheid.

Op onze website kunt u andere verslagen uit de eerste hand lezen, welke testamenten zijn voor het kostbare werk van de Maharishi Vedische Pandits. Het is waarlijk een groot fortuin om deze expert vredebewaarders in de wereld te hebben. We nodigen u uit meer te vernemen over hoe deze toegewijde Pandits vrede en harmonie brengen aan volkeren over de gehele wereld, door vandaag nog met uw TM-Leraar te spreken of onze website vedicpandits.org te bezoeken.
 
Met de beste wensen,  
 
JAI GURU DEV 

Uw Ambassadeurs voor de Brahmananda Saraswati Trust
Gerda, Ton, Lieve, Mary, Corry, Mary Jose, Ina
 
Contact: gertrudisjongenelen@gmail.com


Inleidende brief   Brief 1   Brief 2   Brief 3   Brief 4   Brief 5    Brief 6   Brief 7 
Copyright © 2021 BST, All rights reserved.