WERELDWIJD VREDESINITIATIEF INLEIDENDE BRIEF DOCUMENTEN MAP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleidende brief   Brief 1   Brief 2   Brief 3   Brief 4   Brief 5   Brief 6   Brief 7 W E R E L D W I J D  V R E D E S I N I T I A T I E F 
__________________________________________

Een effectief programma voor het creëren
van innerlijke en uiterlijke vrede
________________________________________________________
 

Beste Ondersteuner Van vrede,

Gebaseerd op je eigen beoefening van Transcendente Meditatie zul je hoogstwaarschijnlijk enige vermindering van stress, grotere gemoedsrust en veel van de andere gunstige uitwerkingen ervaren hebben die vanzelf voortvloeien uit regelmatig mediteren. 


Stel je nu eens voor wat er zou gebeuren als de gehele wereld een proefje van deze gunstige uitwerkingen zou kunnen ervaren. Als de gehele wereld begon te handelen vanaf een plaats van vrede in plaats van stress, het misdaadcijfer drastisch zou dalen, politieke, etnische en religieuze conflicten zouden oplossen en alle oorlog zou ophouden. Wetenschappers noemen deze toename van positiviteit het Maharishi Effect. 


Deze prachtige visie is het, waarnaar het Wereldwijde Vredesinitiatief, een wetenschappelijk bevestigd project, begonnen door Maharishi Mahesh Yogi, toewerkt. Maharishi grondvestte dit initiatief met als doelstelling alle oorlog en conflict te doen eindigen en te verzekeren dat vrede voor altijd tot stand gebracht en in stand gehouden kan worden door alle volkeren en culturen. En we zien reeds het begin van deze resultaten.

In de korte nieuwsbrieven die na deze volgen, zullen we je een beeld schetsen van hoe individuen en volkeren over de gehele wereld deelnemen in dit project en grote vooruitgang ervaren. Je zult ook horen over stappen die je kunt ondernemen om te helpen permanente vrede en voorspoed te brengen aan je natie en aan anderen.


Er is een eenvoudige, wetenschappelijke en realistische oplossing voor het creëren en in stand houden van wereldwijde harmonie. Om meer te leren over dit vitale werk, kijk uit naar verdere boodschappen van ons. U kunt ook uw TM-leraar vragen over het Wereldwijde Vredesinitiatief of onze website www.vedicpandits.org bezoeken om nu al meer te weten te komen.

Met onze beste wensen, 
 
JAI GURU DEV 
 
Uw Ambassadeurs voor de Brahmananda Saraswati Trust
Gerda, Ton, Lieve, Mary, Corry, Mary Jose, Ina
 
Contact:
gertrudisjongenelen@gmail.com

Inleidende brief   Brief 1   Brief 2   Brief 3   Brief 4   Brief 5   Brief 6   Brief 7 
 
Copyright © 2021 BST, All rights reserved.