WERELDWIJD VREDESINITIATIEF INLEIDENDE BRIEF DOCUMENTEN MAP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleidende brief    Brief 1   Brief 2   Brief 3   Brief 4   Brief 5   Brief 6   Brief 7 W E R E L D W I J D   V R E D E S I N I T I A T I E F
__________________________________________

 9.000 samen bijeen
kunnen wereldvrede bereiken
________________________________________________________
 
Beste Ondersteuner van Vrede,

In onze eerste brief aan jou stipten we de eerste diepgaande transformatie aan die voortkomt uit de beoefening van het Transcendente Meditatie programma. Deze brief bespreekt hoe groepen die gevorderde meditatie technieken beoefenen – het Transcendente Meditatie Sidhiprogramma, waarvan het Yogisch Vliegen deel uitmaakt – samen met elkaar de positieve effecten versterken en een korte weg verschaffen voor het creëren van nationale en wereldwijde vrede. Dit wordt het
Uitgebreide Maharishi Effect genoemd. (Klik hier om onze eerste nieuwsbrief te lezen.)

De kracht van 9.000 

Volgens wetenschappelijk onderzoek bevordert slechts de wortel uit 1% van een bevolking die het gevorderde TM-Sidhi programma met inbegrip van het Yogisch Vliegen samen in een groep beoefent, toenemende vrede, harmonie en coherentie in de samenleving.

 
De gunstige uitwerkingen van de Transcendente Meditatie techniek
nemen toe naarmate meer Mediterenden zich bij de groep voegen

 
Voor de wereld betekent dit dat slechts 9.000 personen die het TM-Sidhi programma met inbegrip van het Yogisch Vliegen samen beoefenen, genoeg is om sociale trends voor de gehele wereld om te buigen in de richting van vrede.
 
Leer meer over dit baanbrekende werk

Drieëntwintig wetenschappelijke onderzoekingen en vijftig demonstratie projecten in steden en landen over de gehele wereld hebben de krachtige resultaten laten zien van de groepsbeoefening van het TM-Sidhi programma waarvan het Yogisch Vliegen deel uitmaakt. In een onderzoek dat werd verricht in Washington, D.C. werden geweldsmisdrijven verminderd met 23 procent tijdens de onderzoeksperiode. Overeenkomstig liet ondersoek gedurende een test van deze technologie tijdens de 1980-oorlog in Libanon een 76 procent afname in dodelijke slachtoffers zien. Je kunt hier meer over deze onderzoeken lezen.

Onze website
vedicpandits.org zet ook dit onderzoek in de schijnwerpers; en zo doen aanbevelingen door vooraanstaande, wereldvermaarde wetenschappers, gedetailleerde uiteenzettingen van de technologie en verslagen over de voortgang van het prachtige werk dat overal over de wereld wordt verricht.

We nodigen je uit meer te weten te komen door onze website to bezoeken of vandaag nog met je TM-leraar te spreken.

Met de beste wensen,

 
JAI GURU DEV 
 
Uw Ambassadeurs voor de Brahmananda Saraswati Trust
Gerda, Ton, Lieve, Mary, Corry, Mary Jose, Ina
 
Contact:
gertrudisjongenelen@gmail.com
 
Inleidende brief    Brief 1   Brief 2   Brief 3   Brief 4   Brief 5   Brief 6   Brief 7 
 
Copyright © 2021 BST, All rights reserved.