WERELDWIJD VREDESINITIATIEF INLEIDENDE BRIEF DOCUMENTEN MAP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inleidende brief   Brief 1   Brief 2   Brief 3   Brief 4   Brief 5   Brief 6   Brief 7 W E R E L D W I J D   V R E D E S I N I T I A T I E F 
__________________________________________

Hoogopgeleide experts maken gebruik
van de aloude wetenschap en technologie
van bewustzijn om vrede te creëren

______________________________________________
 
 
Beste ondersteuners van vrede,

In onze vorige brief aan u (brief 2) bespraken we het
Maharishi Effect en hoe 9.000 mensen voldoende zijn om negatieve trends als misdaadcijfer en oorlogsdoden te doen afnemen en positieve trends zoals gezondheid en vrede over de gehele wereld te bevorderen. (ga naar hier om brief 2 te lezen.)

Er zijn reeds opgeleide vredebewaarders die beschikbaar zijn om dit hoogst belangrijke werk te doen.

 
Een beroep van vrede creëren

Gedurende duizenden jaren zijn traditionele families in India de bewaarders geweest van deze vredescheppende technologie. Van vader op zoon geven Vedische families het eervolle beroep van Vedische Pandit door. In het Sanskriet betekent Veda ‘kennis’ en Pandit betekent ‘expert’.


Conflict voorkomen door middel van stilte en klank

Iedere dag beoefenen de special getrainde Maharishi Vedische Pandits ‘Yoga’ (mediteren / transcenderen) en ‘Yagya’ (wetenschappelijke toepassing van klank) om positieve effecten van vrede en harmonie voor de wereld voort te brengen. Door deze specifieke klanken te reciteren kunnen de Maharishi Vedische Pandits specifieke aspecten van de Natuurwet verlevendigen om obstakels voor een individu te elimineren of problemen voor een volk te voorkomen.
  
Door hun dagelijkse beoefening in grote groepen van het
TM en TM-Sidhi programma, ervaren de Maharishi Vedische Pandits de heel diep verstilde toestand van zuiver gewaarzijn. Het resultaat is hun verhoogde verbinding met dat verenigde, onbegrensde veld, het thuis van alle natuurwetten en de verlevendiging van dat ontzaglijk krachtige veld voor het welzijn van de samenleving. En gegrondvest in dat verstilde gewaarzijn benutten zij de wetenschap van klank, Yagya, om die weldadige effecten te versterken.


Het is waarlijk een groot goed deze expert vredebewaarders in de wereld te hebben. We nodigen u uit meer te leren over hoe deze Maharishi Vedishce Pandits vrede en harmonie aan de volkeren over de gehele aarde brengen door met uw TM-leraar te spreken, of vandaag nog onze website vedicpandits.org te bezoeken.

Met alle waardering,

 
JAI GURU DEV 

Din Ambassadør
Det Globale Fredsinitiativ for alle jordens nationer
 
Copyright © 2021 BST, All rights reserved.