WERELDWIJD VREDESINITIATIEF INLEIDENDE BRIEF DOCUMENTEN MAP  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inleidende brief   Brief 1   Brief 2   Brief 3   Brief 4   Brief 5   Brief 6   Brief 7 W E R E L D W I J D   V R E D E S I N I T I A T I E F 
__________________________________________

“De winden van de Koude Oorlog
zijn veranderd in winden van hoop”
_______________________________________________
  
Beste ondersteuners van vrede,

In onze vorige nieuwsbrief (brief 3) hebben we uiteengezet dat duizenden jaren lang traditionele families in India de bewaarders zijn geweest van deze kostbare kennis. Van vader op zoon geven Vedische families het eerzame beroep van Vedische Pandit door. Zij zijn de stille, beroepsmatige vredebewaarders die hun tijd wijden aan het verwerven van meesterschap over Yoga (meditatie) en Yagya (de wetenschap van klank/recitatie om diepgaande effecten te creëren). Ga naar hier om brief 3 te lezen.

Nog maar een paar decennia geleden trok een golf van vrede, gecreëerd door Maharishi Vedische Pandits de aandacht van politieke leiders en commentatoren over de gehele wereld. 

Het begin van een nieuw tijdperk

In 1987 trainde en verzamelde Maharishi Mahesh Yogi een heel grote groep van 7.000 Pandits – de wortel uit één procent van de wereldbevolking in die tijd.

Over de drie jaar waarin de Pandits werden ingezet viel de Berlijnse Muur, eindigde de Koude Oorlog en hield de Apartheid op. Talloze andere conflicten kwamen eveneens tot een einde, waaronder de acht jaar oude Iran-Irak oorlog, de Sovjetoorlog in Afghanistan en de Vietnamese bezetting van Cambodja.

Heel treffend vonden al deze gebeurtenissen plaats op een plotselinge en vreedzame wijze binnen deze periode waarin de Pandits bijeen waren. In die tijd merkte V.S.-President Ronald Reagan deze opmerkelijke verschuiving op toen hij voor een topontmoeting Moskou bezocht. “Er is werkelijk geen manier hoe ik kan verklaren hoe ik hier heb kunnen komen …” zei hij tegen Mikhail Gorbachev in juni 1988. De Sovjetleider antwoordde: “De winden van de Koude Oorlog zijn veranderd in de winden van hoop.”


Ronald Reagan en Mikhail Gorbachev schudden elkaar de hand
op de Topontmoeting in Moskou, juni 1988

 
Een golf van permanente vrede

Om te waarborgen dat deze praktische technologie van vrede op een permanente basis zou worden gevestigd, ontwikkelde Maharishi een gestructureerd trainingsprogramma voor Vedische Pandits in meer dan twee dozijn  locaties over geheel India.

Vandaag de dag volgen duizenden jonge Pandits het lesprogramma dat door Maharishi is ontwikkeld, waaronder hun dagelijkse beoefening van Transcendente Meditatie, het TM-Sidhi programma, met inbegrip van het Yogisch Vliegen en tevens systematische training in Yagya. Deze training gaat voort to het academische Bachelors diploma en kan ook doorgaan tot een Masters en PhD.
 
Terwijl de oorspronkelijke groep van 7.000 Pandits in 2010 om financiële redenen niet in stand kon worden gehouden, werd een Maandelijks Wereldwijd Donorprogramma gevestigd om de groep opnieuw op te bouwen en uit te breiden. We hebben nu een groep van 2.000 opgeleide Maharishi Vedische Pandits in Centraal India en in totaal ongeveer 5.000 Maharishi Vedische Pandits op onze campussen om India heen. Met een voortgaande toename van regelmatige bijdragen van vele mensen zullen we in staat zijn 9.000 Maharishi Vedische Pandits te halen en onderhouden op de campus in Centraal India en permanente wereldvrede tot stand brengen.

De praktische financiële vereisten om deze ontwikkeling te ondersteunen zijn aanzienlijk, maar veel minder dan wanneer het project waar dan ook elders in de wereld zou zijn. Het ondersteunen van één Pandit met verblijf, voeding en andere behoeften kost € 250,- per maand, terwijl een Student-Pandit in het regionale opleidingsprogramma € 120,- per maand vereist.

We zijn er zeker van dat we met al onze voortdurende ondersteuning deze permanente vrede voor de wereld kunnen creëren.


Om meer te weten te komen over het ondersteunen van de Pandits nodigen wij u uit met uw TM-Leraar te spreken of onze website www.vedicpandits.org
te bezoeken.

Met vriendelijke groet, 
 
JAI GURU DEV 
 
Uw Ambassadeurs voor de Brahmananda Saraswati Trust
Gerda, Ton, Lieve, Mary, Corry, Mary Jose, Ina
 
Contact:
gertrudisjongenelen@gmail.com
 
Copyright © 2021 BST, All rights reserved.