VERZAMELING BRIEVEN VOOR HET WERELDWIJD VREDESINITIATIEF 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleidende brief   brief 1   brief 2   brief 3   brief 4   brief 5   brief 6   brief 7
W E R E L D W I J D  V R E D E S I N I T I A T I E F 
__________________________________________

De technologie van klank
__________________________________________

Beste supporter van vrede,

Zoals we in onze vorige brief zagen (brief 4), kunnen we ons gelukkig prijzen dat de stille activiteit van de Maharishi Vedische Pandits de trend van de tijd verandert. Door hun beoefening van yoga (meditatie) en yagya (gespecialiseerde recitaties) zijn deze gespecialiseerde vredeshandhavers  een echte hoop voor onze wereld. (Ga naar hier om brief 4  te lezen.)


Ondersteuning van de groep  Maharishi Vedische Pandits in India levert alles wat nodig is voor het dagelijkse levensonderhoud van de pandits en de Vedische uitvoering van yagya’s. Deze yagya’s maken gebruik van de technologie van klank om een veelvoud aan bevorderlijke resultaten te creëren – hetzij voor ons land met de nationale yagya’s, hetzij voor uzelf met de speciale yagya’s. Voor een volledige uitleg kunt u luisteren naar Dr; John Hageling Ph.D., een wereldbekende kwantumfysicus, lesgever, expert in openbaar beleid en een toonaangevend voorstander van vrede.

 
Kwantumfysicus – John Hagelin Ph.D

Als onderdeel van hun dagelijkse routine beoefenen de Maharishi Vedische Pandits in India het Transcendente Meditatie en TM-Sidhi programma. Het TM Sidhi programma inclusief yogisch vliegen ontwikkelt de vaardigheid om actief te zijn vanaf de stillere en meer coherente niveaus van bewustzijn. Terwijl de capaciteit van de pandits om actief te zijn vanaf subtielere niveaus van bewustzijn groeit, worden zij heel efficiënt in hun dagelijkse uitvoeringen voor wereldvrede.
 
 
"Verankerd in het absolute"

De sleutel is dat het bewustzijn van de pandits verbonden is met het verenigde veld gedurende Transcendente Meditatie. Dit is het fundament voor de oneindige correlatie die nodig is om de recitatie zijn doel op gelijk welke plaats te laten bereiken, niet gebonden aan tijd of ruimte.
 
Yagya’s voor naties
In meer dan 100 landen hebben mensen reeds ervaren wat de werkelijke effecten zijn van nationale yagya’s. In Colombia zei de ambassadeur voor het nationale yagya programma: "Maharishi nationale yagya’s zijn voor ons land één van de grootste zegeningen die we hebben ontvangen. We staan versteld hoe uitstekend de ervaringen van onze mediterenden en sidha’s zijn tijdens en na de uitvoering van onze nationale yagya’s en hoe het hele land een zeer verhoogd niveau van coherentie en ondersteuning in verschillende gebieden van het nationale leven geniet."

Speciale Yagyas voor individuen  
Mensen kunnen ook genieten van een eigen individuele Speciale Yagya. Ze brengen toegenomen harmonie en vreugde bij belangrijke persoonlijke gebeurtenissen van het leven zoals verjaardagen, huwelijken, huwelijksverjaardagen of de geboorte van een kind. Iemand zei nadat hij en zijn echtgenote een speciale yagya voor hun huwelijksverjaardag hadden: "We voelden ons beide de hele tijd verankerd in het absolute (zuiver veld van oneindige stilte en vrede), met een gevoel dat we echt diep gevestigd waren. Onnodig te zeggen dat we uitkijken naar de volgende."

Yagya’s voor wereldvrede 
Yagya’s worden door pandits uitgevoerd om de wetten van de natuur die het universum beheren te verlevendigen. Dit gebeurt op specifieke manieren en voor specifieke behoeften, om zo te helpen een bepaalde wens te verwezenlijken. Zo komen in de Brahmasthan van India elke dag 1331 pandits samen om de Atirudrabhishek, de krachtige yagya voor wereldvrede, uit te voeren, UNESCO heeft de Vedische recitatie officieel uitgeroepen als immaterieel erfgoed van de mensheid.  
 
Op onze website kan u uit eerste hand andere verslagen lezen die getuigen van het waardevolle werk van de Maharishi Vedische Pandits. We mogen ons gelukkig prijzen om deze vredesexperts in de wereld te hebben. We nodigen u uit om meer te weten te komen over hoe deze toegewijde pandits wereldwijd vrede en harmonie brengen. Dat kan u doen door te spreken met uw TM leraar of door het bezoeken van onze website 
https://vedicpandits.org/nl/.
 
Hartelijke groeten, 
 
JAI GURU DEV 

Het Wereldwijd Vredesinitiatief voor iedere natie ter wereld
 
Inleidende brief   brief 1   brief 2   brief 3   brief 4   brief 5   brief 6   brief 7 
Copyright © 2021 BST, All rights reserved.