OMOT SA UVODNIM PISMIMA INICIJATIVE ZA SVETSKI MIR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvodno pismo    Pismo 1   Pismo 2   Pismo 3   Pismo 4   Pismo 5   Pismo 6   Pismo 7 GLOBALNA MIROVNA INICIJATIVA
__________________________________________

‘Vetrovi Hladnog rata
su postali vetrovi nade.’ 
_______________________________________________
  
 
Dragi podržavaoci mira,

U našem prethodnom obaveštenju objasnili smo da su hiljadama godina tradicionalne porodice iz Indije čuvale ovo dragoceno znanje. Sa oca na sina, Vedske porodice su prenosile časno zanimanje Vedskih Pandita. To su tihi, stručni mirotvorci koji posvećuju svoje vreme ovladavanju Jogom (meditacijom) i Jagjama (nauka o zvuku/recitacijama koje stvaraju duboko pozitivno dejstvo).

Kliknite ovde da pročitate prošlo obaveštenje (pismo 3).


Pre samo nekoliko decenija, talas mira koji su stvorili Maharišijevi Vedski Panditi privukao je pažnju političkih vođa i komentatora širom sveta.
 

Početak nove ere

1987. godine, Mahariši Maheš Jogi je obučio i okupio veoma veliku grupu od 7000 Pandita - kvadratni koren od jedan posto ukupnog broja stanovnika na svetu u tom trenutku. 

U toku tri godine dok su Panditi bili okupljeni, Berlinski zid je srušen, Hladni rat je završio, Aparthejd je prestao. I mnogi drugi sukobi su zaustavljeni, uključujući osmogodišnji rat između Iraka i Irana, Sovjetski rat u Avganistanu, Vijetnamsku okupacija Kambodže. 

Upečatljivo, svi ovi događaji desili su se na neočekivan i miran način tokom ovog perioda u kojem su Panditi bili okupljeni. U to vreme, američki predsednik Ronald Regan je primetio ovaj značajan pomak kad je došao u Moskvu na sastanak. "Ne postoji način da zaista objasnim kako je došlo do toga da sam ovde...", rekao je Gorbačovu u junu 1988. Sovjetski vođa je odgovorio: "Vetrovi Hladnog rata su postali vetrovi nade."

 


Ronald Regan i Mihail Gorbačov se rukuju na Moskovskom samitu, jun 1988

Talas trajnog mira

Da bi obezbedio da će ova praktična tehnologija mira biti ustanovljena na trajnoj osnovi, Mahariši je razvio program obuke za Vedske Pandite u više od 20 mesta širom Indije.

Danas, hiljade mladih Pandita slede nastavni plan i program koji je razvio Mahariši, koji sadrži i njihovu svakodnevnu vežbu TM i TM Sidhi programa sa Jogijskim Letenjem, kao i sistematsku obuku u Jagjama. Ova obuka se nastavlja kroz nivo fakultetskog obrazovanja do postdiplomskih studija i doktorata.

 
 
Pošto ova grupa od 7000 Pandita nije mogla da se održi iz finansijskih razloga, 2010, je uspostavljen Globalni Program Mesečnih Donacija da bi se grupa ponovo okupila i proširila. Sada imamo grupu od 2000 obučenih Maharišijevih Vedskih Pandita u središnjoj Indiji i ukupno oko 5000 Maharišijevih Vedskih Pandita u našim naseljima širom Indije. Sa neprestanim povećanjem u redovnim prilozima od mnogih pojedinaca, moći ćemo da dostignemo i održimo 9000 Maharišijevih Vedskih Pandita u naselju u središtu Indije i donesemo trajni svetski mir.

Finansijske potrebe za održavanje ovog projekta su prilične ali su mnogo manje nego bilo gde drugo u svetu. Izdržavanje jednog Pandita sa smeštajem i ostalim troškovima iznosi 250 $ mesečno, dok su troškovi za Pandita na obuci (student) 120 $ mesečno.

Sigurni smo da sa svom našom neprestanom podrškom možemo stvoriti trajni svetski mir.


Da biste saznali više o podržavanju Pandita, pozivamo vas da pričate sa vašim TM učiteljima ili posetite našu stranicu www.vedicpandits.org/sr
. 
 
Sve najbolje, 

JAI GURU DEV 

Vaši Ambasadori Brahmananda Sarasvati Trusta za Srbiju:
Marija Petrović, Predrag Kovačević, Voja Trajković

Kontakt: maharishiyagyasrbija@gmail.com
Globalna Mirovna Inicijativa za svaku zemlju na Svetu 


Uvodno pismo   Pismo 1   Pismo 2   Pismo 3   Pismo 4   Pismo 5   Pismo 6   Pismo 7 

 
Copyright © 2021 BST, All rights reserved.