VERZAMELING BRIEVEN VOOR HET WERELDWIJD VREDESINITIATIEF 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inleidende brief   brief 1   brief 2   brief 3   brief 4   brief 5   brief 6   brief 7



W E R E L D W I J D   V R E D E S I N I T I A T I E F  
__________________________________________

“De wind van de Koude Oorlog
is weggeblazen door een
nieuwe wind van hoop.”  
_______________________________________________
  
 
Beste supporter van vrede,

In onze vorige nieuwsbrief (brief 3) legden we uit dat traditionele families in India de bewaarders zijn van deze kostbare kennis. Vedische families geven het eerbare beroep van Vedische Pandit door van vader op zoon. Zij zijn de stille, professionele vredehandhavers die hun tijd besteden aan het meesterschap van yoga (meditatie) en yagya (de wetenschap van klank/recitatie om diepgaande positieve effecten te creëren). Kijk
hier om brief 3 te lezen.

Het is nog maar enkele tientallen jaren geleden dat de vrede - gecreëerd door Maharishi Vedische Pandits.- de aandacht trok van politieke leiders en commentatoren van  de hele wereld.

 
Het begin van een nieuw tijdperk

In 1987 bracht Maharishi een grote groep van 7000 Pandits bij mekaar en leidde hen op. Op dat moment  was 7000 de √1% van de wereldbevolking.

In de drie jaren dat de Pandits actief waren, viel de Berlijnse muur, eindigde de Koude Oorlog en stopte de ‘Apartheid’. Talrijke andere conflicten werden beëindigd waaronder de Iran-Irak oorlog die 8 jaar aansleepte, de Sovjet oorlog in  Afghanistan en de Vietnamese bezetting van Cambodja.

Het viel op dat al deze gebeurtenissen plots en vredevol plaatsvonden binnen de periode dat de Pandits samen waren. Op een Topontmoeting in juni 1988 in Moskou zei de VS president Ronald Reagan tegen Michail Gorbatsjov. „Ik kan echt niet uitleggen hoe ik hier ben gekomen … ,“ De Sovjetleider antwoordde: „De wind van de Koude Oorlog is weggeblazen door een nieuwe wind van hoop.“ 

Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov schudden elkaar de hand  op de Top in  Moskou in juni 1988

Een golf van permanente vrede

Om deze praktische vredestechnologie voor altijd veilig te stellen ontwikkelde Maharishi op een paar tientallen plaatsen verspreid over heel India een gestructureerd trainingsprogramma voor Vedische Pandits. Vandaag volgen duizenden jonge Pandits het door Maharishi ontwikkelde curriculum. Het omvat de dagelijkse beoefening van Transcendente Meditatie, het TM sidhiprogramma  inclusief het yogisch vliegen samen met de systematische opleiding in yagya. Deze opleiding gaat vanaf het secundair onderwijs door naar een Bachelor graad en kan verder gezet worden tot een Master en PhD (doctoraat).
 
Omdat de oorspronkelijke groep van 7000 Pandits in 2010 niet verder onderhouden kon worden omwille van financiële redenen werd wereldwijd een donatieprogramma opgezet om de groep opnieuw op te bouwen en uit te breiden. We hebben nu een groep van 2000 opgeleide Maharishi Vedische Pandits in Centraal India, en in totaal zijn er zo’n 5000 Maharishi Vedische Pandits verspreid in campussen over heel India. Met een voortdurende toename van de regelmatige bijdragen van vele mensen zullen we in de centrale Indische campus 9000 Maharishi Vedische Pandits kunnen samen brengen en behouden  en zo permanente wereldvrede brengen.

De praktische financiële vereisten om deze ontwikkeling te ondersteunen zijn aanzienlijk maar ze zijn veel minder dan wanneer dit project elders in de wereld zou worden opgezet. Eén Pandit voorzien van kost, inwoon en andere behoeften kost 250 dollar per maand. De kost voor een student Pandit in een regionaal opleidingstraject bedraagt 120 dollar per maand.

We zijn er van overtuigd dat we met onze blijvende steun permanente vrede in de wereld kunnen creëren.


Om meer te weten over het ondersteunen van de Pandits nodigen we je uit voor een gesprek met je TM-leraar of een bezoek aan onze website www.vedicpandits.org/nl/

Met onze beste groeten, 

 
JAI GURU DEV 

Het Wereldwijd Vredesinitiatief voor iedere natie ter wereld

Inleidende brief   brief 1   brief 2   brief 3   brief 4   brief 4   brief 5   brief 6   brief 7
 
 
Copyright © 2021 BST, All rights reserved.