#51 | december 2019
nieuwsbrief

Eigentijdse inzet voor
erfgoed 1965 tot 1990

Erfgoed dat actuele opgaven kan ondersteunen, dat is de inzet van de verkenning Post 65, aldus projectleider Anita Blom. En een grote stem aan burgers.

Commentaar
Wens en wet botsen 

Strenge normen zitten kwaliteit vaak in de weg. Zij zijn onmisbaar om ongewenste zaken te voorkomen. Maar gewenste zaken zijn meer gebaat bij flexibele afweging.

Elke ruimtelijke ingreep
is een culturele daad

Op de drempel van de Omgevingswet heeft ruimtelijke kwaliteit vaste voet in 't publieke debat. Verworvenheden, die actueler zijn dan ooit, betoogt János Boros (GG).

Handreiking Adviescommissie

De Omgevingswet voorziet niet in overgangsrecht voor adviescommis-sies ruimtelijke kwaliteit. De VNG, RCE, ministerie en FRK bereiden een handreiking voor.

Bij nader inzien

Wel of niet vergunningvrij? Deze vraag blijft juristen bezighouden. FRK zet recente uitspraken op een rij.

Kwaliteit van het kwartaal

Deze rubriek reserveren we voor projecten met een hoge ruimtelijke kwaliteit, maar deze keer aandacht voor een revolutionair plan, al is het nog niet helemaal gerealiseerd.

Dialoog Bouwcultuur

Op 5 maart organiseren Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten '92 in Soesterberg de Nationale Dialoog Bouwcultuur: cross-overs voor een goede omgevingskwaliteit.

Nederlandse toestanden

Twintig jaar Open Oproep heeft in Vlaanderen een bouwcultuur opgeleverd, waar ‘wij’ jaloers op kunnen zijn.