#47 | december 2018
nieuwsbrief

Subliem landschap: de kracht van 't onverwachte

Breek met de gewoonte, zegt landschapsarchitect Paul Roncken. Zijn promotie biedt nieuwe kijk op het 21ste eeuwse landschap.

Commentaar
Soepele regels én flexibel proces – dat werkt niet
 

Wie dereguleert moet zorgen voor een smetteloze proces-hygiëne. Regels en het proces zijn communicerende vaten.

Keuze voor kwaliteit

Het College van Rijksadviseurs zet ondubbelzinnig in op  kwaliteit bij de 'verbouwing'  van Nederland.

Ruimte voor frisse blik van jonge vakgenoten

Ongedwongen meedenken over ruimtelijke kwaliteit, speciaal voor jonge deskundigen. Daartoe is JONGfrk opgericht.

Hogere status voor Europees erfgoed

De oogst van een cultureel jaar: erfgoed staat op de agenda van de Europese Unie, met zicht op geld uit structuurfondsen

Bij nader inzien

De stadsbouwmeester van Stede Broec stelt eisen aan de hellingshoek van een dakopbouw. De Raad van State denkt er anders over

Kwaliteit van het kwartaal

Sommige gemeenten raken bedolven onder aanvragen voor zonneweiden. En onder schaamgroen.

De moeite waard

Vijf interessante platforms

  • SOS Brutalism: Fanclub voor monsters
  • Smarticipatie:
    slim delen
  • HereComesTheSun: virtuele etalage
  • Swipocratie:
    al vegend oordelen
  • Europees erfgoed op kaart

OOK inspireert

Minister Kajsa Ollongren van BZK noemt het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit van de initiatiefgroep Mooiwaarts 'inspirerend' en 'aanbevelenswaardig'.