header Bosgroepen NIEUWS

Maart 2020 - Bosgroep Zuid Nederland

Bos- en natuurbeheer in tijden van Corona

De impact van Corona is enorm. Het raakt ons allemaal. Met de gezondheid van iedereen voorop, proberen we in Nederland om het dagelijks leven zoveel als mogelijk door te laten lopen. Ook bij de Bosgroep hebben we nadrukkelijke afspraken gemaakt, zodat we ons werk waar het kan op kunnen blijven pakken en tegelijk de richtlijnen van het RIVM goed opvolgen.

Lees meer

Naar boven

Noor de Laat nieuwe projectmedewerker bos en natuur Limburg

De afgelopen periode mochten we weer enkele nieuwe collega's verwelkomen die ons team in Zuid komen versterken. Waaronder Noor de Laat. We stellen haar graag even aan u voor!

Lees meer

Naar boven

Het bos in met… Chris Sandkuijl, gemeente Valkenswaard

In deze rubriek gaan we het bos of veld in met een lid of medewerker van de Bosgroepen. Aan de hand van vijf vragen leren we meer over een specifiek project of terrein. Dit keer vertelt Chris Sandkuijl, senior beleidsmedewerker bos, natuur & landschap bij de gemeente Valkenswaard, over het belang dat de gemeente Valkenswaard hecht aan de biodiversiteit in de Valkenswaardse natuur.

Lees meer

Naar boven

Honden aan de lijn, het broed- en kalverseizoen begint!

In principe geldt in veel van de gebieden dat honden aan de lijn moeten. Maar nu er weer veel broedende vogels en pasgeboren dieren zijn, waaronder bijvoorbeeld reekalfjes, is het éxtra belangrijk dat honden aan de lijn blijven. We hebben daarom een paar kleine posters gemaakt die eigenaren en beheerders kunnen uitprinten en ophangen bij de entree van het terrein. 

Lees meer

Naar boven

Hoe rijk-strooiselsoorten bijdragen aan een gezonde bosbodem

Een gezonde bosbodem is een vereiste voor een goed functionerend en weerbaar, oftewel veerkrachtig bos. Met een veranderend klimaat en daarmee extremere omstandigheden, is het verbeteren van de bodem op de veelal arme zandgronden meer dan ooit van cruciaal belang. Maar wat is dat eigenlijk, een gezonde bosbodem? En hoe kunnen rijk-strooiselsoorten bijdragen aan het ontstaan van een vitale bodem?

Lees meer

Naar boven

Nieuwe collega voor regio West-Brabant en Zeeland

Begin maart is Peggy Albers gestart als projectmedewerker in regioteam West-Brabant en Zeeland. We stellen haar hier graag even aan u voor

Lees meer

Naar boven

Recordopbrengst voor iep tijdens 24e Nederlandse Rondhoutveiling

De jaarlijkse Rondhoutveiling was ook dit keer weer een geslaagde en drukbezochte dag. Bijna alle 337 kavels hebben een nieuwe bestemming gevonden, en de gemiddelde prijs lag ruim 25 euro hoger dan vorig jaar! De hoogste opbrengst ging naar een kavel iep; 925 euro per m³. Dit is de hoogste prijs per m³ die ooit op de Nederlandse Rondhoutveiling voor een iep is geboden. 

Lees meer

Naar boven

POP3-heideherstel op Coeveringse Heide, De Meer en het Molenven en Lisven

Samen met de gemeente Geldrop-Mierlo zijn we momenteel aan het werk op de Coeveringse Heide, De Meer, het Molenven en het Lisven. Deze POP3-werkzaamheden zijn gericht op het tegengaan van vergrassing en verbossing, het uitbreiden van heideterrein, het realiseren van meer structuur- en leeftijdsvariatie in de heidevegetatie en een toename van de robuustheid van deze heidebiotoop!

Lees meer

Naar boven

Samenwerking Klimaatslim bosbeheer VolkerInfra Schiphol, FSC en Bosgroepen

De combinatie VolkerInfra Schiphol (KWS en VolkerRail) investeert in klimaatslim bosbeheer in bossen in Rhenen en Valkenswaard. Door het treffen van klimaatslimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast en is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. FSC Nederland en de Bosgroepen gaan helpen bij de realisatie van de maatregelen. 

Lees meer

Naar boven

Voortgang Bossenstrategie

Het ministerie van LNV en provincies werken momenteel aan het uitvoeringsprogramma voor hun gezamenlijke Bossenstrategie. Daar betrekken ze andere partijen bij, waaronder ook de Bosgroepen. Kernthema’s zijn: meer bos, vitaal bos, bomen buiten het bos, en gebruik van het bos. De VBNE en AVIH maken, met input van de Bosgroepen, een gezamenlijke notitie voor de bossenstrategie, die ze op korte termijn aan de politiek aanbieden.

Lees meer

Naar boven

Broedvogelmonitoring; alleen voor vroege vogels 

Een uur voor zonsopgang loopt ecoloog Maarten Immerzeel deze weken al in het veld voor een broedvogelmonitoring. Zijn oren zijn ondertussen zo goed getraind, dat hij de bijzondere soorten er zo uitfiltert. Grote lijsters, boomleeuweriken, geelgorzen; de meeste vogels zijn op dit vroege tijdstip het actiefst.

Lees meer

Naar boven

Heeft u ideeën voor een presentatie tijdens de beheerdersdag 2020?

Dit jaar is de Beheerdersdag op vrijdag 25 september 2020. De organisatie is gestart met het inventariseren van onderwerpen voor de presentaties aan de vele beheerders van natuur, bos en landschap die deze dag bezoeken. Het gaat daarbij om onderwerpen die actueel zijn en praktisch ingestoken (met tips voor de beheerpraktijk). Heeft u een suggestie voor een onderwerp? U kunt uw ideeën tot 1 mei insturen.

Lees meer

Naar boven

Nieuw: praktijkadviezen en instructiefilmpje eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een gegeven en gaat niet meer weg. Het is vooral een overlastprobleem en geeft een natuurlijk ongemak, alhoewel er ook serieuze gezondheidsrisico’s zijn. De nieuwe praktijkadviezen en folders van VBNE en Stigas bieden handvatten voor de omgang met de rupsen. 

Lees meer

 


Naar boven

Agenda

  • 25 juni 2020: Algemene Ledenvergadering 
  • 1 oktober 2020: Regiobijeenkomst

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Babette Saris (Bosgroep Zuid Nederland) en Barbara Groen (Unie van Bosgroepen, Bosgroep Midden Nederland, Bosgroep Noord-Oost Nederland). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen