Copy
Nieuwsbrief Windpark Drentse Monden en Oostermoer van de initiatiefnemers: Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond, De Windvogel, Raedthuys Windenergie en windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
View this email in your browser

Alles over windpark Drentse Monden en Oostermoer in een oogopslag
Om omwonenden en belanghebbenden van windpark De Drentse Monden en Oostermoer (DMOM) een beeld te geven wat er allemaal komt kijken bij dit windpark, is er nu een infographic. Deze infographic bevat veel informatie over dit windpark in één oogopslag.  Het is een goed beginpunt om duidelijk te krijgen wat DMOM precies inhoudt.

U vindt de infographic als bijlage bij deze nieuwsbrief en deze is ook te vinden op de website van het windpark. Klik daarvoor hier.

Hieronder enkele aspecten die aan de orde komen in de infographic:

  • Het windpark wekt per jaar evenveel stroom op als 187.500 huishoudens verbruiken.
  • Het windpark is een investering van ruim 300 miljoen euro.
  • Tijdens én na de bouw levert het windpark banen op.
  • Er is een gebiedsfonds waar inwoners over meebeslissen.
  • Inwoners kunnen zelf mede-eigenaar worden van een tweetal windmolens via coöperatie De Windvogel.

Uitspraak Raad van State

Op 14 en 15 september staat windpark Drentse Monden en Oostermoer op de agenda van de Raad van State. Daarop volgt de uitspraak in de beroepsprocedure tegen het vastgestelde Rijksinpassingsplan en de verleende vergunningen. Zolang daar geen uitspraak over is gedaan, begint de bouw van het windpark niet.
 

Contact

Wilt u ook in gesprek?
Vragen naar aanleiding van deze infographic kunnen uiteraard worden gesteld, via info@drentsemondenoostermoer.nl Ook gaan wij als initiatiefnemers graag met u aan de hand van deze infographic in gesprek. Zo kunnen wij met elkaar bespreken wat het windpark kan betekenen voor u en het gebied waar de windmolens zijn beoogd als geheel.

Wie interesse heeft in een gesprek – dit kan ook met een kleiner gezelschap - , wordt van harte uitgenodigd dit te melden via info@drentsemondenoostermoer.nl. Wij werken daar als initiatiefnemers graag aan mee en organiseren dan een bijeenkomst. Deze uitnodiging geldt voor alle omwonenden en belanghebbenden van het windpark.We hopen u zo te hebben geïnformeerd over de stand van zaken rond windpark DMOM.

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer,
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V.
De Windvogel
Raedthuys Pure Energie

Copyright © 2017 Initiatiefnemers Windpark Drentse Monden en Oostermoer,
alle rechten voorbehouden.


Ons e-mailadres is:
info@drentsemondenoostermoer.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.