Copy
INHOUD: Waternieuws | Vakartikelen | Watervacatures.nl | KNW Nieuws | Agenda  | Waterblogs#257 | 27 februari 2020


26 februari 2020
Nijhuis Water en HaskoningDHV in race voor Global Water Award
Nijhuis Water Technology en Royal HaskoningDHV behoren tot de vier ondernemingen, die zijn genomineerd voor de Global Water Award in de categorie Watertechnologiebedrijf van het jaar. De winnaar wordt op 30 maart bekendgemaakt. Lees verder
-advertentie-
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de water- en rioleringssector.

Bestel nu uw tickets voor Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen en volg het rijke kennisprogramma

Meer informatie
26 februari 2020
STOWA: minder kosten door integrale risicoanalyse wateroverlast
Het is mogelijk om met een integrale risicoanalyse van wateroverlast kosten te besparen. Zo’n analyse is al uitvoerbaar, maar moet nog verder worden uitgewerkt. Dat blijkt uit onderzoek van STOWA. Lees verder
26 februari 2020
Ozontechniek scoort goed in test verwijderen medicijnresten
Waterschap Aa en Maas heeft twee oxidatietechnieken voor de verwijdering van medicijnresten uit effluent getest tijdens een pilot op rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel: ozon met biologische nabehandeling en UV-licht met waterstofperoxide. Met de eerste techniek is het beste verwijderingsrendement behaald. Wel is de vorming van bromaat een probleem. Lees verder
25 februari 2020
Minister installeert adviescommissie geborgde zetels
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen geïnstalleerd. De commissie gaat zich buigen over de vraag of geborgde zetels in de waterschappen moeten worden afgeschaft. Voor 1 juni moet er een advies liggen, want Van Nieuwenhuizen wil nog dit jaar met de Kamer in debat over de samenstelling van het waterschapsbestuur. Lees verder
25 februari 2020
Potentie van aquathermie gedetailleerd in beeld gebracht
Thermische energie uit afval- en oppervlaktewater kan in de toekomst voor een aanzienlijk deel in de Nederlandse warmtevraag voorzien. De nieuwe Aquathermie Viewer toont tot in detail de potentie op regionaal en lokaal niveau. Lees verder
26 februari 2020
Van Nieuwenhuizen in mondiale top invloedrijke vrouwen waterindustrie
Cora van Nieuwenhuizen staat hoog in de mondiale ranglijst van de meest invloedrijke vrouwen in de waterindustrie. Global Water Intelligence (GWI), uitgever en organisator van evenementen in de internationale waterindustrie, plaats de bewindsvrouw op nummer 5. De vrouw met de meeste invloed is Liv Garfield, CEO van het Engelse waterbedrijf Severn Trent. Lees verder
Schrijf ook een vakartikel!
Ambities om een H2O-vakartikel te schrijven? Lees hier de auteursinstructies. En stuur uw artikel naar: redactie@h2o-media.nl
Basisrelatiemanager
Je ontwikkelingen signaleert en de win-win en aansluiting op doelen van het waterschap zoekt. Je ervoor zorgt dat Waterschap Limburg een belangrijke partner is. Je proactief het ‘veld’ in gaat om visies, plannen en ideeën op te halen waar Waterschap Limburg een partner is en zorgt dat onze belangen vanaf de start van projecten worden meegenomen. Hierbij schuif je op regelmatige basis aan bij de juiste overlegstructuren. Bekijk vacature
Droogte coördinator
Als droogte coördinator ben je binnen het cluster Informatie, Data en Monitoring (IDM) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van (meerjarig) droogtebeleid. Je fungeert zowel intern als extern als aanspreekpunt, adviseur, overleg- en sparringpartner inzake de ontwikkeling, implementatie én uitvoering van droogtebeleid. Bekijk vacature
Sectormanager Bedrijfsondersteuning
Als sectormanager Bedrijfsondersteuning ben je lid van het Managementteam van WML en bouw je mee aan het strategisch beleid en de organisatieontwikkeling van WML. Je geeft leiding aan de sector Bedrijfsondersteuning van ongeveer 80 fte die het werk van de héle organisatie ondersteunt en daarmee beter, makkelijker en prettiger maakt. Bekijk vacature
Senior Beleidsadviseur water en dijken
Hoe zorgen we dat de dijken en kades voldoen aan de veiligheidseisen en welke strategische keuzes moet het waterschap hiervoor maken? Jij buigt je over deze en andere thema’s van Waterschap Rivierenland. Ook ben je een sparringpartner voor het management en bestuur als het gaat om strategisch beleid en de ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau. Bekijk vacature
Beleidsadviseur bodem en water
Als beleidsadviseur bodem en water ga je vooral aan de slag met vraagstukken in het landelijk gebied en draag je bij aan goede waterhuishoudkundige condities voor landbouw en natuur. Je bent een belangrijke verbinding tussen de organisatie, het bestuur en de omgeving: zowel bewoners en (agrarische) bedrijven als mede overheden. Bekijk vacature
Adviseur Water for Industry
Als adviseur help je waterbehandeling en slim watergebruik bij de industrie (ook in Europa) verder vorm te geven. Inhoudelijk lever je een bijdrage aan het genereren van leads en projectideeën, het opstellen van offertes, het uitvoeren van projecten en projectmanagement. Bij al onze projecten is duurzaamheid het vertrekpunt. Thema's als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire oplossingen neem je mee in je contacten met de klant. Bekijk vacature
Meer watervacatures?
Scroll naar beneden of kijk op onze website voor een volledig overzicht van watervacatures.
PFAS en de waterketen
Wat doet de anti-aanbaklaag in de waterketen? Themamiddag voor de watersector over problemen en oplossingen rond de PFAS-problematiek - vrijdag 27 maart 2020 in Amsterdam. Lees verder
11 mrt - Water Sustainability of the Turkish Dairy Sector
12 mrt - Workshop Calamiteiten in persleidingen 
16 mrt - Waterschapsdag 2020 
17 mrt - Praktijkfestival Ondergrond 
17-19 mrt - Aqua Nederland Vakbeurs & RioleringsVakdagen 
19 mrt - Kennisdag Inspectie Waterkeringen #17


Klik hier voor de gehele Wateragenda
Gebiedsadviseur Watersystemen (Waterschap Rijn en IJssel)
Opdrachtgever watersystemen (Waterschap Rijn en IJssel)
Adviseur Hydrologie (Waterschap Limburg)
Medewerker Beheer Gemalen (Gemeente Dordrecht)
Adviseur toetsen en vergunnen (Waterschap Rijn en IJssel)
Regisseur circulaire economie en klimaat (Waterschap Aa en Maas)
Beleidsadviseur klimaatadaptatie (Waterschap AA en Maas)

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor adverteren?
Daan Mooijman 
Telefoon: 070 - 323 40 70
E-mail: 
dm@mooijmanmarketing.nl 

Vragen of tips:
Redactie H2O NIEUWS
redactie@h2o-media.nl


Watervacatures plaatsen:
info@watervacatures.nl
06 - 12065758
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u te kennen heeft gegeven dat u belangstelling heeft voor informatie van H2O en/of van KNWAanmelden nieuwsbrief
| Afmelden