Copy
View this email in your browser

Nieuws van Diëtistenpraktijk Eetstijl

Eetstijl 10 jaar!  2008 -2018

Op 1 augustus 2008 hebben wij ons als Diëtistenpraktijk Eetstijl ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Sindsdien is onze praktijk in snel tempo gegroeid naar 6 diëtisten, waarvan 2 vaste waarnemers en 12 locaties. Wij zijn trots dat jullie de kwaliteit en ons enthousiasme weten te waarderen en wij bedanken jullie voor het vertrouwen in de dieetbegeleiding van de afgelopen 10 jaar. Laagdrempelig, klantgericht en interdisciplinair samenwerken blijft onze missie. Op naar de volgende 10 jaar.
(ge)Zin in Fit
Kinderen van 4 t/m 12 jaar met overgewicht die onder  deskundige begeleiding werken aan een verbetering van hun beweeg- en voedingspatroon: onder de naam ‘(ge)Zin in Fit bleek dit in de afgelopen jaren een succesformule. Daarom starten begin 2019 nieuwe groepen in de gemeente Neder-Betuwe en voor het eerst ook in de gemeente Buren.
 
De ouders van de deelnemende kinderen worden intensief bij het programma betrokken. De locaties zijn: Ochten, Dodewaard, Lienden en Beusichem. Kinderen kunnen door huisarts, jeugdarts of kinderarts worden verwezen.
Opvoedweek 2018
Tijdens de jaarlijks terugkerende voorlichting over gezonde voeding op de basisschool, waren wij dit  jaar  op de Rehoboth school in Ochten en Opheusden. Wilma Hooft en Femke de Leeuw (jeugdverpleegkundige GGD) hebben de kinderen voorgelicht over gezonde voeding. Zowel de docenten als de kinderen deden enthousiast mee. De kinderen stelden veel vragen en na afloop kregen zij een suikerklontjeslijst (met aantal suikerklontjes in verschillende dranken) en een kinderkeuzelijst (met in stoplichtmodel voorkeurs-, middenweg en uitzonderingsproducten) meer naar huis. In december sluit Wilma Hooft aan bij de Thematafel op de Rehoboth Opheusden, om ook ouders te informeren over gezonde voeding.
Op de basisscholen de Hien en de Bellefleur in Dodewaard heeft Ilse Rövekamp samen met het beweegteam een actieve gezondheidsquiz gehouden met de kinderen. Het beweegteam zal komende weken het tikspel met voedingsopdrachten blijven herhalen om zo de informatie te laten beklijven bij de kinderen. 
SamenvoorBeter
Vanuit de zorggroep Onze Huisartsen geven Andrea Gnoth (diëtist) en Anita Slob (diabetesverpleegkundige) al een aantal jaren de PRISMA (PRo actief Interdisciplinair SelfMAnagement) training aan mensen met diabetes. In aansluiting daarop gaat het GEZ Midden Betuwe starten met een pilot van het programma SamenvoorBeter als 0,5 lijnszorg ter versterking van zelfmanagement en borgen van de gestelde doelen van de PRISMA training. De groep deelnemers kan kiezen uit verschillende modules, zoals bewegen, koken of uitleg van gedrag en mentale ondersteuning. Linda van Zutphen zal als leefstijlcoach de groep begeleiden. Op 22 november is de eerste workshop gegeven. De reacties van de deelnemers waren positief en enthousiast over zowel het koken als gezamenlijk uitwisselen van ervaringen en het vergroten van kennis.

Vitaliteitsdagen

Dit jaar heeft Diëtistenpraktijk Eetstijl deelgenomen aan de vitaliteitsdagen in Dodewaard, Ochten, Lienden en Kesteren. In samenwerking met de huisartsen en de lokale sportaanbieders zijn 55- en 65+ers uitgenodigd voor een vitaliteitstest.Met de test wordt een beeld van de vitaliteit (fitheid) gegeven en bekeken of er mogelijkheden zijn om deze te verbeteren. Diëtistenpraktijk Eetstijl was verantwoordelijk voor het meten van lengte/gewicht (BMI), buikomtrek en bovenarmomtrek. Daarnaast werd voorlichting gegeven over fit blijven door voeding voor zowel overgewicht als risico op ondervoeding. 
Voorlichting "Leven als een prof"
Wilma Hooft heeft meegewerkt aan een gezamenlijk initiatief van s.v. Olympia en v.v. Uchta, waarbij de verenigingen hun handen ineenslaan om binnen de doelgroep van 6 tot 14-jarigen in Neder-Betuwe bewustwording te creëren van het belang van een gezonde leefstijl. Doel is de leefstijl in de gemeente duurzaam te verbeteren en het hoge percentage ziekte en overgewicht te verminderen. Daarnaast is het programma gericht op het verbinden van doelgroepen en het vergroten van de saamhorigheid. Wilma Hooft heeft een workshop gezonde voeding gegeven en samen met de kinderen een warme maaltijd bereid. Op het menu stond een tomatensoep, daarna (vezelrijke) pasta bolognese met een frisse salade en als toetje: tiramisu, gemaakt van kwark en verse aardbeien. De kinderen vonden het heel leuk om mee te koken en het smaakte voortreffelijk. Daarna hebben ze nog gezonde hapjes gemaakt, die ze mee naar huis mochten nemen. Streven is in februari hier een vervolg aan te geven voor volwassenen. Zie voor meer informatie: https://www.levenalseenprof-nederbetuwe.nl/
Locatie Beusichem
Per 1 november heeft Eetstijl er een nieuwe spreekuurlocatie bij. Vanaf die datum houdt Ilse Rövekamp, vaste waarnemer bij Eetstijl, spreekuur bij Schut Huisartsen in Beusichem. Zij doet ook huisbezoeken.
In Beusichem start dit jaar (ge)ZininFit in de gymzaal in samenwerking met Paramedisch Centrum Beusichem.
Financiering 2019  

In 2019 wordt dieetbegeleiding op dezelfde manier vergoed als in 2018. Dieetbegeleiding is voor 3 uur per kalenderjaar opgenomen in de basisverzekering. Diëtistenpraktijk Eetstijl heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. In de ketenzorg wordt 3 uur of 5 uur dieetbegeleiding vergoed, afhankelijk van de zorggroep in de regio. Hierbij geldt geen eigen risico. De extra vergoeding binnen de aanvullende verzekering staat op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies.
 De NZA streeft naar uniformiteit bij de verschillende paramedische beroepsgroepen. De manier van uitvoer van werk is echter verschillend. Dieetbegeleiding vraag 1/3 meer patiëntgebonden administratietijd, zoals berekeningen van voeding, uitzetten van de dieetbegeleiding en aanvraag van medische voeding. De NZA heeft bepaald dat indirecte tijd niet meer gedeclareerd kan worden. Mogelijk wordt deze werktijd in 2019 vaker in aanwezigheid van de patiënt uitgevoerd.
SCHOLING
 • Ilse is geslaagd voor de post HBO opleiding Voeding & Diabetes. 
 • Wilma, Linda, Ilse, Quinta en Andrea hebben de post HBO cursus Palliatieve voedingszorg gevolgd. Naast inhoudelijk kennis hebben zij een training gevolgd in gesprekstechnieken bij palliatieve zorg. 
 • Quinta en Andrea hebben de 2 daagse nascholing FODMaP gevolgd. Diëtistenpraktijk Eetstijl is hiermee geregistreerd als gespecialiseerde praktijk in dieetbegeleiding van het FODMaP dieet. 
 • Wilma heeft de post HBO opleiding Kindervoeding en Kinderdiëtetiek gevolgd en is nu ook officieel kinderdiëtist. 
 • Quinta is geslaagd voor de opleiding Cognitieve Gedragstherapie voor diëtisten. Hiermee sluit zij aan bij de andere Eetstijl diëtisten die deze aantekening al hebben. 
 • Linda, Wilma en Andrea hebben het congres ‘Ouderen’ gevolgd, waarbij voorlichting over veroudering, slapen, dementie, ondervoeding en de “juiste zorg op de juiste plek”. 
 • Diëtistenpraktijk Eetstijl is door ziekenhuis Rijnstate geselecteerd voor de specialisatie dieetbegeleiding bij nierstenen in de 1elijn. Quinta en Els hebben daarvoor een nascholing gevolgd “nierstenen en dieettherapie”. De begeleiding van het dieet bij patiënten met nierstenen in de eerste lijn is hierdoor mogelijk bij Eetstijl. 
 • Alle diëtisten van onze praktijk hebben een nascholing gevolgd over de begeleiding van de bariatrische patiënt.
 • Linda, Wilma en Els hebben een aantekening als leefstijlcoach gekregen in het kwaliteitsregister paramedici. Daarvoor hebben zij een portfolio ingediend bij de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten.

Wij wensen u gezellige feestdagen
en een gezond 2019! 

 
 • Andrea Gnoth locaties: Dodewaard, Herveld, Zetten
 • Wilma Hooft locaties: Lienden, Kesteren, Ochten
 • Els Marcelis locaties: Lienden, Oosterbeek
 • Ilse Rövekamp locaties: Beusichem, Dodewaard
 • Quinta van der Sluijs locatie: Doorwerth
 • Linda van Zutphen locaties: Herveld, Heteren
 
Like ons op facebook, voor tips, recepten en nieuwtjes.
Diëtistenpraktijk Eetstijl is aangesloten bij
Eldia, Eerstelijns Diëtisten in Arnhem http://www.dietist-eldia.nl,
EDGR, Eerstelijns Diëtisten Gelders Rivierenland,
NVD en  DNO, www.dnodietist.nl.  
Deze en de vorige edities van de nieuwsbrief kunt u nalezen op onze website www.eetstijl.nl.
Copyright © *Eetstijl*, All rights reserved.

Our mailing address is:
*info@eetstijl.nl*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Eetstijl · Steegakker 14 · Dodewaard, Nh 6669 CZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp