Copy
Detta är INVIT, ett nyhetsbrev från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen.
#1 / MARS / 2020

Ny utlysning och färsk rapport om framtidens mötesplatser

Foto: Pixabay
Besöksnäringen i Sverige befinner sig, liksom hela samhället nu i mars, i ett oerhört tungt läge till följd av coronaviruset. Folk reser mindre, håller sig hemma för att minska spridningen av smitta och evenemang med mera ställs in. Just nu drabbas företag och anställda i svensk besöksnäring omedelbart och hårt av minskat antal gäster. De delar som drabbas hårdast sysselsätter över 200 000 personer, varav en stor andel är unga eller utrikesfödda.

Många aktiviteter sätts på sparlåga i väntan på utvecklingen och rekommendationer från våra expertmyndigheter och ansvariga politiker. I tider som dessa är det viktigt att också vara långsiktig. Vi behöver forskning som ökar kunskap om möjligheter och utmaningar, även bortom den stora tunga utmaning som vi i dag har med covid-19-utbrottet. Därför öppnar vi nu en utlysning av forskningsmedel med två teman, ett med starkt fokus på besöksnäringens medarbetare och ett andra på hur besöksnäringens företag kan bidra till ett minskat klimatavtryck.

Ta hand om dig och andra – och glöm inte att investera i ett besök eller take-away från en restaurang eller ett café i din närhet.

Vi önskar trevlig läsning och en fin vår.
Stina Algotson, vd och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig

BFUFs utlysning av medel till vetenskaplig forskning 2020

Inom besöksnäringen har det tagits många och bra initiativ för att reducera till exempel energiförbrukning, matsvinn och materialval. Men det finns fortfarande ett stort behov av smarta lösningar. På bilden Paul Svensson, som nyligen fått en grön stjärna av Guide Michelin. Foto: Peter Jönsson


Två teman: attraktiva företag och minskade klimatavtryck


BFUF söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen. Utlysningens två teman är:
1) Attraktiva företag – nöjda medarbetare och
2) Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck.


– Attraktiva företag – nöjda medarbetare har fokus på medarbetarnivå och hur främjande av social hållbarhet i besöksnäringen kan kombineras med förbättrad långsiktig ekonomisk hållbarhet. Ett område av stor vikt är att inom ramen för anställningen utveckla och behålla rätt kompetens i besöksnäringen. Det andra temats fokus är på företagsnivå, där eftersöker vi forskningsstudier inriktade på lösningar på hur besöksnäringens företag (restauranger, caféer, hotell, nöjesparker, skidanläggningar med flera) kan bidra till ett minskat klimatavtryck, med bibehållen eller ökad lönsamhet och attraktivitet, säger Stina Algotson vd på BFUF.
 
Vi efterlyser projekt som inbegriper att forskare, i samarbete med praktiker, analyserar och föreslår lösningar. Projekten ska syfta till att utveckla kunskap som är till nytta för och därigenom stärker besöksnäringens företag, organisationer, anställda och/eller kunder. 

Sista ansökningsdag är tisdag den 17 juni kl 14.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2020.
 
Mer information och ansökan
All information om utlysningen finns här.
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Du kan också läsa hela ansökningstexten här.

Hur skapar vi en perfekt plats i framtiden? – ny rapport

I forskningsprogrammet Framtidens fysiska mötesplats har fyra tvååriga forskningsprojekt studerat hur framtida mötesplatser kan utvecklas och fungera. 
 
I BFUFs och Handelsrådets nya rapport En perfekt plats presenteras resultaten i korthet. Vi har också̊ bett sju personer – forskare, entreprenör, stadsutvecklare, näringslivsdirektör – att reflektera kring dem.
 
Utgångspunkten för Framtidens fysiska mötesplats är att den pågående teknikutvecklingen, globaliseringen och urbaniseringen påverkar och transformerar såväl handel och besöksnäring som platserna där vi vill leva, arbeta och träffas på̊ och besöka. Detta kommer att förändra människors behov, beteenden, konsumtionsmönster och önskningar och därmed även förutsättningarna för handels- och besöksnäringarnas företag och anställda. 
 
Ladda ner rapporten här.
Läs om forskningsprogrammet Framtidens fysiska mötesplats här

Fem nya forskningsprojekt i startgroparna

Illustration: Stina Wirsén

Hotellanställdas situation, innovationer för digitaliserad hotellbransch och morgondagens gröna turist


De fem forskningsprojekt som beviljades i BFUFs utlysning förra året med temat Jämställdhet i svensk besöksnäring och ett Öppet spår är nu i gång. Läs om de spännande projekten här. 

No room for trafficking – hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel, Högskolan Dalarna

Promoting a hospitality industry free from human trafficking and prostitution – The effects on employees’ work environment, KTH

Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch, Högskolan Väst

Kunskapsturism som attraktion och resursCentrum för turism, Göteborgs universitet

Morgondagens gröna turist: De unga generationernas perspektiv på hållbart resandeLuleå tekniska universitet

Vår del i svensk besöksnäringsforskning

Foto: Peter Jönsson

BFUFs ordförande Thomas Sjöstrand om året som gått

Under 2019 manifesterade vi fondens tio första år. BFUF är genom sina utlysningar och utvecklingsmedel en av de viktigare svenska finansiärerna av kunskapsutveckling om och för besöksnäringen. BFUF har bidragit med 72 miljoner kronor till 29 vetenskapliga forskningsprojekt och ett 15 tal utvecklingsprojekt. 

I april anordnade vi ett Jubileumssymposium som samlade ett 50-tal forskare, forskningsfinansiärer och BFUFs parter. I september presenterade vi BFUFs verksamhet och arrangerade en workshop för ett 60 tal av Visitas förtroendevalda. 
                                 
Vi har gett vårt bidrag till framtidens forskningspolitik genom ett inspel med Förslag på sju konkreta åtgärder till forskningspolitiken. Samma förslag har vi sänt som inspel till näringsdepartementets strategi för besöksnäring.

Vi kommer att fortsätta stödja vetenskaplig forskning och projekt som främjar besöksnäringens utveckling. Vi gör också vårt yttersta för att goda kunskapsunderlag ska finnas till grund för de kommande strategiska beslut som näringen och politiker på alla nivåer måste fatta. Vi välkomnar också varmt att en ökad andel offentliga investeringar i FoU satsas inom detta viktiga område!

Läs hela Thomas Sjöstrands årskrönika här, välj "krönikor".
 

BFUFs verksamhet 2019

I vår verksamhetsberättelse kan du läsa om vad BFUF gjorde under 2019. Ladda ner den här

Leif Nicklagård ny ledamot i BFUFs styrelse

Leif Nicklagård, förbundssekreterare Unionen, är ny adjungerad ledamot i BFUF styrelse. 
Se hela styrelsen här

BFUF gör skillnad

BFUF, som firade 10 år 2019, har sedan 2009 investerat totalt 72 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsprojekt som skapar nytta för besöksnäringen.

Kunskap för dig som utvecklar besöksnäringen – BFUFs rapporter

Illustrationer: Stina Wirsén
Med tio verksamhetsår på nacken har vi en väl fylld kunskapskälla vi gärna delar med oss av. Våra rapporter används av en bred grupp aktörer – myndigheter, intresseorganisationer, destinationer, företag och inte minst av forskarna själva. Alla med gemensamt fokus på besöksnäringens utveckling. Våra publikationer kommer också i händerna på många studenter, som kurslitteratur på såväl på yrkes- som universitetsutbildningar. Det är vi mycket glada för.

Ladda ner rapporterna här, välj BFUFs rapportserie.

BFUFs integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dem till oss.

Läs mer i vår integritetspolicy här.
Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet. Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.

            
 
KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se
Telefon: 0768 000 887
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69, Stockholm
Ansvarig utgivare: Stina Algotson
 
 
Uppdatera dina uppgifter | Avregistrera dig från nyhetsbrevet