Copy
Dit is de derde nieuwsbrief van Het Knie Panel. In deze nieuwsbrief leest u meer over:
 • het verhaal van Knie Panel-lid Cees de Jong
 • de eerste resultaten van de onderzoeksstudie naar kwaliteit van zorg
 • de onderzoeksstudie 'uitkomsten na een totale knieprothese'
 • de consultkaart knieartrose
en nog veel meer!
Wie doen er mee aan het Knie Panel?

Het Knie Panel bestaat, tijdens het uitkomen van deze nieuwsbrief, uit ongeveer 630 mensen met (beginnende) knieartrose. Het is nog steeds mogelijk om aan te melden voor het Knie Panel. Met uw medewerking aan het Knie Panel willen we bijdragen aan meer inzicht in en betere behandeling van pijn en vermoeidheid bij knieartrose.
Een Knie Panel-lid vertelt...

Mijn naam is Cees de Jong. Ik ben 73 jaar en ik woon in Sint Pancras (nabij Alkmaar). Ik ben sinds 2007 met vervroegd pensioen en was werkzaam als Offshore Installatie Manager op een gas productie eiland op de Noordzee. Mijn hobby’s zijn internet en Social Media. Verder fiets ik graag met mijn vrouw in Noord Holland. Ook passen wij een dag in de week op onze kleinkinderen. Ik ben vrijwilliger voor WonenPlus en verricht diverse werkzaamheden voor oudere mensen.

Ik kreeg pijn aan mijn linkerknie tijdens de 4 daagse van Alkmaar ongeveer 10 jaar geleden. Ik kreeg steeds meer pijn en heb een tijdje met een wandelstok gelopen. Na een bezoek aan de orthopeed is er een kijkoperatie uitgevoerd. Het ging daarna beter maar na een paar maanden kreeg ik weer pijn. De orthopeed adviseerde een nieuwe knie aangezien het kraakbeen vrijwel volledig is verdwenen. Ik vond dat nogal voorbarig en ben voor een “second opinion“ naar de Sint Maartens kliniek in Nijmegen geweest. De orthopeed zag geen aanleiding voor een nieuwe knie en adviseerde een brace en fysiotherapie om de spieren van mijn knie te versterken. Na een aantal maanden had ik geen last meer.

Ik kan er nu goed mee leven. Ik krijg pijn als ik op mijn knieën ga hurken dus dat vermijd ik zoveel mogelijk. Ook steile hellingen geven pijn maar na verloop van tijd verdwijnt de pijn weer. Fietsen gaat prima en wandelen ongeveer 5 kilometer is ook geen probleem. Bepaalde sporten beoefenen zoals hardlopen en tennis kan ik niet meer. Ik heb bij normale bezigheden geen probleem. De orthopeed had 10 jaar geleden al artrose vastgesteld. Een nieuwe knie stel ik voorlopig uit. Ik hoop dat er in de toekomst alternatieven komen en geen nieuwe knie meer nodig is.

Wilt u in de volgende nieuwsbrief uw verhaal vertellen? Laat het ons dan weten!
Eerste resultaten studie - Kwaliteit van zorg

Eén van de doelstellingen van het Knie Panel is door middel van onderzoekstudies “het zorggebruik en de ervaren kwaliteit van zorg” in kaart brengen. Om deze reden zijn we een studie gestart naar uw ervaringen over de kwaliteit van de knieartrose zorg. In september hebben 434 Knie Panel leden een online vragenlijst voor deze studie ingevuld. Waarvoor hartelijk dank! Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. Hieronder presenteren we alvast een deel van de voorlopige resultaten aan u:
 
 • 78% van de Knie Panel leden heeft het afgelopen jaar contact gehad met een of meerdere zorgverleners vanwege de knieartrose; het vaakst de oefen- en fysiotherapeut (53%), de huisarts (44%) en de orthopeed/orthopedisch chirurg (42%).
 • 38% van de Knie Panel leden heeft het gevoel dat er in de zorg die ze ontvangen onvoldoende aandacht is voor pijnklachten als gevolge van knieartrose.
 • 62% van de Knie Panel leden heeft het gevoel dat er in de zorg die ze ontvangen onvoldoende aandacht is voor vermoeidheidsklachten als gevolge van knieartrose.
 
Gemiddeld geeft men een rapportcijfer van 6.5 voor de knieartrose zorg in Nederland. Leden van het Knie Panel zijn gevraagd wat ze willen veranderen aan de zorg van knieartrose. De volgende thema’s kwamen naar voren:
 • aandacht voor het individu en zijn/haar persoonlijke situatie en functioneren;
 • aandacht voor pijn en pijnbestrijding;
 • doorverwijzing en begeleiding van huisarts naar orthopedische/reumatische zorg;
 • voorlichting over knieartrose;
 • voorlichting over- en uitbreiding (alternatieve) behandelopties;
 • serieus nemen van klachten en bejegening door zorgverleners;
 • samenwerking tussen zorgverleners;
 • voorlichting over financiële ondersteuning/vergoedingen;
 • controle en nazorg bij behandeling; en
 • aandacht voor vermoeidheid.
Lopende studie - Uitkomsten totale knieprothese

In de praktijk is het niet altijd duidelijk wanneer de uitkomst van de operatie voor een patiënt niet geslaagd is. Dit geldt ook voor mensen waarbij het kniegewricht wordt vervangen door een totale knieprothese (“een nieuwe knie”). Daarom is een onderzoekstudie gestart naar wat mensen met knieartrose zien als een slechte uitkomst na een totale knieprothese. Met deze studie willen we antwoord krijgen op vragen zoals ‘Wanneer is voor patiënten de operatie niet geslaagd?’, ‘Wat verwachten patiënten van hun behandeling?’ en ‘Wat willen patiënten zeker nog kunnen na de operatie?’. Twee leden van het Knie Panel zijn door onze collega Malou hierover geïnterviewd. In een volgende nieuwsbrief worden de resultaten van deze studie met u gedeeld.
Wist u dat?

Een Consultkaart helpt
Een Consultkaart helpt bij het gesprek in de spreekkamer en is een beknopte keuzehulp voor patiënten en artsen om samen te gebruiken. Bekijk de consultkaart die speciaal voor knie artrose is ontwikkeld en die de behandelmogelijkheden voor knieartrose bespreekt. De kaarten zijn een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Voor verschillende aandoeningen zijn er consultkaarten ontwikkeld, klik hier voor andere consultkaarten en meer informatie.

Congres Verder in Beweging
Jaarlijks organiseert de Sint Maartenskliniek het congres Verder in Beweging waarbij ontwikkelingen op het gebied van de zorg (voor houding en beweging) worden gedeeld. Onderdeel van het congres zijn posterpresentaties van onderzoeksstudies binnen de Sint Maartenskliniek. Namens het onderzoeksteam hebben we ook een poster met informatie over het Knie Panel verzorgd. Bekijk hier de presentaties van het congres Verder in beweging.

Reade: de CARAS studie

Collega's van het Reade Reumatologie in Amsterdam zijn voor een studie naar hart- en vaatziekten (de CARDAS studie) op zoek naar mannen van tussen de 50 en 69 jaar met knie-, heup- of polyartrose (artrose in meerdere gewrichten). Bekijk hun website voor meer informatie over dit onderzoek of neem contact op met de arts-onderzoeker door een mail te sturen naar m.baniaamam@reade.nl.
 
Op naar 2020!
We wensen u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling! We willen u bedanken voor uw inzet dit jaar en zien uit naar een nieuw jaar vol relevant onderzoek naar pijn en vermoeidheid binnen het Knie panel!

Contactinformatie
Heeft u vragen? Of heeft u leuke tips, nieuws of weetjes voor deze nieuwsbrief of zou u graag meer over een bepaald onderwerp of onderzoekstudie willen lezen? Laat het ons dan weten! Neem contact op met het onderzoeksteam via Yvonne Peters (onderzoeker); kniepanel@maartenskliniek.nl of 024-3528124.


Deze nieuwsbrief is opgesteld door de afdeling Research Reuma van de Sint Maartenskliniek.
Voor meer informatie over het Knie Panel, zie www.kniepanel.nl.

Copyright © 2019 Sint Maartenskliniek

Afbeeldingen: Icons made by Freepik, Gregor Cresnar, Good Ware from www.flaticon.com