Copy
Dit is de eerste nieuwsbrief van Het Knie Panel. In deze nieuwsbrief leest u meer over: 
  • wie er deelnemen aan het Knie Panel;
  • de eerste onderzoekstudie;
  • patiëntvertegenwoordigers die meedenken over de opzet van onderzoekstudies;
  • antwoorden op veel gestelde knieartrose vragen;
en nog veel meer!
Wie doen er mee aan het Knie Panel?

Het Knie Panel bestaat, tijdens het uitkomen van deze nieuwsbrief, uit 553 mensen met (beginnende) knieartrose. Het is nog steeds mogelijk om u aan te melden voor het Knie Panel. Met uw medewerking aan het Knie Panel willen we bijdragen aan meer inzicht in en betere behandeling van pijn en vermoeidheid bij knieartrose.
  • Het Knie Panel bestaat tot nu toe uit 143 mannen (26%) en 410 vrouwen (74%).
  • De gemiddelde leeftijd is 63 jaar. De jongste deelnemer is 40 jaar en de oudste deelnemer is 91 jaar.
  • 9 op de 10 deelnemers heeft de diagnose “knieartrose" ontvangen van een arts (bijv. huisarts, specialist ziekenhuis) of andere hulpverlener (bijv. fysiotherapeut). Bijna de helft (47%) hiervan heeft knieartrose aan beide knieën.
  • 6 op de 10 deelnemers met knieartrose heeft ook artrose in andere gewrichten; het vaakst aan de handen.
  • Gemiddeld ervaren de Knie Panel leden op 18 dagen van de maand last van vermoeidheidsklachten.
  • Gemiddeld ervaren de Knie Panel leden op 24 dagen van de maand last van pijnklachten aan de knie(en).
Onderzoeksstudie Pijngevoeligheid

De eerste onderzoekstudie die wordt uitgevoerd met hulp van het Knie Panel is naar pijngevoeligheid. Met deze onderzoekstudie willen we kijken welke factoren (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, soort pijnklachten, duur van de knieklachten) van invloed zijn op de pijngevoeligheid. U heeft begin april via de mail een uitnodiging ontvangen met daarin een link naar een online vragenlijst. Tijdens het uitkomen van deze nieuwsbrief, hebben 472 deelnemers de vragenlijst al ingevuld. Waarvoor hartelijk dank! Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Patiëntvertegenwoordigers in het Knie Panel
Patiënten van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan ‘STAP’ (Sleutel Tot Actief Participatiebeleid). Door middel van STAP worden patiënten actief en structureel betrokken bij de opzet en uitvoer van wetenschappelijke studies. We hechten veel waarde aan de mening van onze patiëntvertegenwoordigers en vinden dat wetenschappelijk onderzoek waardevoller wordt door de inbreng van de patiënt. Binnen het Knie Panel zijn drie patiëntvertegenwoordigers betrokken.

Heeft u ideeën voor onderzoeksstudies?
We vinden het belangrijk dat de onderzoekstudies maatschappelijk relevant zijn en aansluiten bij de behoeften van mensen met (beginnende) knieartrose. Daarom heeft u, als lid van het Knie Panel, de mogelijkheid om thema’s aan te dragen voor onderzoekstudies. We horen namelijk graag van u wat voor u belangrijke thema’s zijn die onderzocht moeten worden. Heeft u ideeën? Laat het ons dan weten!
Wist u dat?

Elke nieuwsbrief behandelen we veel gestelde vragen die reumatologen en orthopeden in de praktijk tegenkomen. Heeft u ook een vraag? Laat het ons dan weten!

Welke sporten zijn geschikt bij knieartrose? 
Belangrijk bij bewegen / sporten is dat u er plezier in hebt; dan houd u het immers het langst vol. Al te grote schokbelasting op de gewrichten (zoals bij hardlopen, intensieve balsporten en wintersport) kunt u beter vermijden. Zwemmen, wandelen, fietsen, golfen, fitness en rustig tennissen zijn heel geschikt.
 
Hoe lang mag ik napijn hebben na het sporten? 
Veel mensen ervaren een “na-reactie”, die ontstaat na het sporten. Deze pijn mag er zijn, maar hoort binnen niet al te lange tijd (ongeveer 2 dagen) weer over te gaan. 

Als ik pijnstillers gebruik dan voel ik geen pijn. Kan het kwaad als ik dan door ga?

Eén van de belangrijkste redenen om pijnstillers voor te schrijven, is juist om in beweging te blijven. Bewegen zorgt ervoor dat de spieren om de aangedane gewrichten sterker worden / blijven waardoor het gewricht beter ondersteund wordt. Dat heeft een gunstige invloed op de pijn. Bewegen met medicatie is beter dan niet bewegen zonder. 
Bijeenkomsten ‘Artrose-Onderzoek Verder in Beweging’

De Sint Maartenskliniek voert verschillende onderzoekstudies uit naar artrose en de best mogelijke behandeling. Op woensdag 22 mei (17:30 - 20:45 uur) en zaterdag 25 mei (10:30 - 13:45 uur) worden resultaten van deze onderzoekstudies gepresenteerd tijdens de bijeenkomsten ‘Artrose-Onderzoek Verder in Beweging’. U en een introducee zijn van harte welkom om één van deze bijeenkomsten bij te wonen. Het programma bestaat uit presentaties van verschillende studies naar zelfmanagement instrumenten (bijv. dr Bart, de Artrosewijzer), de meerwaarde van radiotherapie en uitkomsten van knieprotheses. Daarnaast wordt tijdens de bijeenkomsten ingegaan op de rol van patiëntvertegenwoordigers in onderzoek en kunt u vragen stellen aan een orthopedisch chirurg of reumatoloog. Tijdens de bijeenkomsten is er ook gelegenheid om andere mensen met artrose te ontmoeten. De bijeenkomsten vinden plaats in de Sint Maartenkliniek (Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen). We zorgen voor een hapje en een drankje en een uitrijkaart indien nodig. Het bijwonen van de bijeenkomsten is gratis. In verband met beperkte beschikbaarheid is aanmelden noodzakelijk en plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. U kunt zich aanmelden vóór woensdag 15 mei door hier te klikken.

Op termijn worden ook specifieke Knie Panel Bijeenkomsten georganiseerd, hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging.

UMC Utrecht: de ZODIAK-studie
Collega's van het UMC Utrecht voeren onderzoek uit naar het geneesmiddel ‘zoledronaat’. Ze kijken of dit middel het verlies van kraakbeen afremt en/of de klachten vermindert bij patiënten met knieartrose. Bekijk hun website voor meer informatie over dit onderzoek in het UMC Utrecht.

Contactinformatie
Heeft u vragen? Of heeft u leuke tips, nieuws of weetjes voor deze nieuwsbrief of zou u graag meer over een bepaald onderwerp of onderzoekstudie willen lezen? Laat het ons dan weten! Neem contact op met het onderzoeksteam via Yvonne Peters (onderzoeker); kniepanel@maartenskliniek.nl of 024-3528124.


Deze nieuwsbrief is opgesteld door de afdeling Research Reuma van de Sint Maartenskliniek.
Voor meer informatie over het Knie Panel, zie www.kniepanel.nl.

Copyright © 2019 Sint Maartenskliniek

Afbeeldingen: Icons made by Freepik, Gregor Cresnar, Good Ware from www.flaticon.com