Copy
View this email in your browser

Vi markerer 75-året for Amerika-udgaven
med en ny udgivelse

 

På Danmarks befrielsesdags den 5. maj 2020 markerer vi 75-året for Amerika-udgaven. Det sker med udgivelsen af et flot miniark, hvori tre originale udkast til Amerika-udgaven fra 1945 er gengivet. 

De tre originale frimærkeudkast til 10 øre, 15 øre og 2 kroner har fået nye, aktuelle postale værdier på henholdsvis 11, 16 og 18 kroner. Den samlede pris for miniarket er 45,00 kroner, svarende til frimærkernes samlede pålydende værdi.

Læs historien om de tidligere Amerika-udgaver længere nede i mailen.

75-året for Amerika-udgaven
- Postfrisk - Miniark 

 • Pålydende værdi: 45 DKK.
 • Udgivelsesdato: 5. maj 2020
Pris DKK 45,00
Bestil her

Andre varer i samme serie:

75-året for Amerika-udgaven - Dagstemplet - Miniark

Pris DKK 45,00
Bestil her
 

75-året for Amerika-udgaven - Centralt dagstemplet - Miniark

Pris DKK 45,00
Bestil her

75-året for Amerika-udgaven - Førstedags-stemplet - Miniark

Pris DKK 45,00
Bestil her
 

75-året for Amerika-udgaven - FDC/Miniark

Pris DKK 51,00
Bestil her

75-året for Amerika-udgaven - Særkonvolut til miniark

Pris DKK 6,00
Bestil her
 

Den første Amerikaner-udgivelse

Den dag i dag er Amerika-udgaven et meget populært samleområde med stigende efterspørgsel på de historisk sjældne ting.

De allerførste grønlandske frimærker blev trykt i Danmark og udkom i Grønland i 1938. Disse frimærker var således i postal anvendelse, da Anden Verdenskrig året efter brød ud. 

Ved Danmarks besættelse 9. april 1940 blev Grønlands forbindelse til Danmark afbrudt, idet alt dansk territorium af de allierede blev betragtet som fjendeland. Alle forsyninger til Grønland blev således afbrudt, inklusive sejladsen. 

I 1943 var der ved at blive mangel på flere af frimærkeværdierne i Grønland. Ligeledes var der behov for nogle højere værdier til luftpostbreve. Arbejdet med nye frimærkeforsyninger til Grønland blev da igangsat. Dette arbejde fortsatte, indtil frimærkerne blev udgivet i 1945. 

’Amerika-udgaven’ er betegnelsen for ni frimærker, som blev udgivet i Grønland i februar 1945, da Anden Verdenskrig var inde i sin afsluttende fase. Modsat alle andre grønlandske frimærker fra dengang blev ’Amerika-udgaven’ trykt i USA, ikke i Danmark. Deraf navnet.

Baggrunden for Amerika-udgaven

Efter det japanske angreb på Pearl Harbor den 7. december 1941 gik USA officielt med i Anden  Verdenskrig, og al forsendelse af post fra USA til Danmark blev indstillet. 

Den grønlandske befolkning modtog fra og med Danmarks besættelse alle deres forsyninger af fødevarer og forbrugsgoder fra USA og senere Canada. Disse forhold har vi blandt andet beskrevet og illustreret i frimærkeserien ’Grønland under Anden Verdenskrig – set med grønlændernes øjne’.

Et af de forhold, som ikke er omfattet af ovennævnte frimærkeserie, er Grønlands behov for porto og nye frimærker hen imod krigens afslutning. Det er i dette lys, at ’Amerika-udgaven’ skal ses. 

Det, som især gør Amerika-udgaven interessant, er processen fra og med 1943, hvor behovet for nye grønlandske frimærker bliver erkendt, til frimærkerne skabes i en proces med flittig brevkorrespondance imellem Greendel (den grønlandske afdeling hos det danske generalkonsulat i New York) og USA, indtil frimærkerne bliver trykt og udgivet i Grønland i 1945 (og samtidig solgt fra USA til dets allierede og neutrale lande) og dernæst bliver anvendt postalt i Grønland og gradvist vækker opsigt i store og nye samlerkredse.

Tilblivelsesprocessen

Disse tre førsteudkast blev undervejs i processen fra 1943 til 1945 ændret, inden de ni frimærker i Amerika-udgaven blev trykt og udkom i Grønland

I et brev af 20. november 1943 fra Grønlands landsfoged Eske Brun sendt til det føderale amerikanske seddeltrykkeri, American Bank Note Company i New York, ses, at man ønskede en ny frimærkeserie og man vedlagde følgende forslag til motiver og værdier:

 • 1 øre, motiv: sæl
 • 5 øre, motiv: sæl
 • 7 øre, motiv: sæl
 • 10 øre, motiv: kajak
 • 15 øre, motiv: kajak
 • 30 øre, motiv: hundeslæde
 • 1 kr. motiv: isbjørn
 • Ny værdi 2 kr., motiv: edderfugl
 • Ny værdi 5 kr., motiv: edderfugl

Der blev også vedlagt originale fotografier samt nogle bøger, hvorfra American Bank Note Company kunne finde egnede motiver til frimærkeserien. Et notat af 19. april 1944 viser, at motiverne var blevet ændret lidt. Inden frimærkerne blev layoutet, trykt og udgivet, var flere af motiverne blevet ændret. Førsteudkastene af 10. maj 1944 viser blandt andet:

 • 10 Øre, kajakmand i blå ramme
 • 15 Øre, kajakmand i rød ramme
 • 2 Kr., edderfugl i brun ramme

Det første prøveudkast til de ni frimærker i Amerika-udgaven blev sendt til godkendelse i to eksemplarer til repræsentationen Greendel, stilet til Direktør G. Blackmore. Direktør Tage Nielsen kommenterede førsteudkastet overfor American Bank Note Company, da nogle af hundene i hundespandet så ud til at løbe løse. Efterfølgende ønskedes også 10 og 15 øre, samt 2 kr. værdierne ændret, og et populært originalt billede af Kong Chr. X til hest blev leveret, imens kajakmotivet nu anvendtes til 2 kr. værdien. Ændringerne bestod derved af:

 • 10 Øre kajakmand i blå ramme blev ændret til Kong Chr. X til hest i blå ramme.
 • 15 Øre kajakmand i rød ramme blev ændret til Kong Chr. X til hest i rød ramme.
 • 2 Kr. edderfugl i brun ramme blev ændret til kajakmand i brun ramme.

Værdierne 10 øre, 15 øre og 2 kroner endte derved med at blive trykt med andre motiver end oprindeligt planlagt.

Første og anden brugsperiode

Efter trykningen blev de ni frimærker både solgt fra New York og sejlet til Grønland, hvor de udkom den 1. februar 1945. Frimærkerne kunne herefter købes i Grønland, samt i grønlandsafdelingen på det danske konsulat i New York. De tidligste forsendelser fra Grønland med Amerika-udgaven kendes fra februar måned 1945, hvor der har været en forsendelsesmulighed via USA til allierede og neutrale lande. 

Efter afslutningen af Anden Verdenskrig var danske samleres interesse for Amerika-udgaven meget stor. Det skyldes navnlig, at mange samlere i det neutrale Sverige havde erhvervet sig frimærkerne. Så allerede i sommeren 1945 stoppede Kongelige Grønlandske Handel, KGH, salget heraf i Grønland, hvorefter alle frimærkerne skulle returneres til København. Den normale brug af Amerika- udgaven i Grønland blev således meget kort. Brugsbreve fra 1945 findes kun i meget begrænsede mængder. Den første brugsperiode regnes således fra februar 1945 og indtil årets første skib fra Grønland ankom fra København i foråret 1946, hvor de danske samlere var blevet godt forsynede med disse frimærker, der nu sendtes til Grønland for afstempling. 

Efter salget i februar og marts 1946 i København, hvor Amerika-udgaven blev solgt til handlere og samlere, var der en del af 1 krone-, 2 krone- og 5 krone-værdierne i overskud. Disse blev senere brugt i Grønland, hvor 1 krone-mærket først blev udsolgt omkring 1950, imens 2 krone- og 5 krone-frimærkerne ses brugt så sent som i 1962. Denne periode kan benævnes den anden brugsperiode for disse tre værdier, og adressebreve m.v. fra denne periode er også blevet interessante samlerobjekter.

Andre versioner af Amerika-udgaven

Trykkeriet American Bank Note Company gik senere konkurs, og en del historisk materiale blev solgt på en efterfølgende auktion. Nogle af de forhold ved Amerika-udgaven, som ikke er omfattet af denne artikel, er Amerika-udgaven med overtrykket ’Danmark Befriet 5. maj 1945’, Specimen-udgaven der grundet krigen ikke blev udsendt til UPU-landene, og de såkaldte Modermolette-aftryk, som første gang dukkede op i 1950. Der er således mange aspekter i ’Amerika-udgaven’ for samlere og andre interesserede.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til vores Service Center, som sidder klar til at hjælpe og tage imod din ordre! 

Tlf. +45 70 26 05 50 • E-mail: mail@stamps.gl • www.stamps.gl
Med venlig hilsen,


Allan Pertti Frandsen
Frimærkechef
 
POST Greenland Filatelia - Service Center
Kvindevadet 42
5450 Otterup
Danmark
Telefon: (0045) 70 26 05 50
E-Mail mail@stamps.gl
Web: stamps.gl - facebook.com/stamps.gl

Afmeld nyhedmail her


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
POST Greenland Filatelia · Kvindevadet 42 · Otterup 5450 · Denmark